Aktualijos

Filmai apie rajono viešąsias bibliotekas, jų lankytojus ir paslaugas

ExlibrisČia rasite filmus apie rajono viešąsias bibliotekas, ju paslaugas ir lankytojus.

  

  

Skaityti daugiau...

Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimų tvarkaraštis

Garliavos Trečiojo amžiaus universiteto 2019 m. pavasario sesijos užsiėmimų tvarkaraštis.

Skaityti daugiau...

Nauji leidiniai bibliotekoje

Nauji leidiniai bibliotekoje

2018 m. gruodžio mėnesį Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas papildytas 83 naujais leidiniais (67 pavadinimai).

Skaityti daugiau...

Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

2018 m. rugsėjo 25 d. pasirašius sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Europos socialinio fondo agentūros, Garliavos mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais - SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“.

ESFIVP-I-2

Projekto tikslas - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Skaityti daugiau...

Viešoji biblioteka dalyvauja viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimo projekte

2018 m. startavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“. Projekto veiklose dalyvauja KAVB ir 12 Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų. Tame tarpe ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto veiklai Viešojoje bibliotekoje koordinuoti paskirtas sveikatos ambasadorius / kontaktinis asmuo (Virginija Tamašauskienė). 

Skaityti daugiau...

Kviečiame skaitytojus aktyviai dalyvauti Metų knygos rinkimuose!

Šį rudenį, kaip ir kasmet nuo 2005 m., Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija vėl rengia akciją „Metų knygos rinkimai“ ir kviečia skaitytojus balsuoti už geriausias lietuvių autorių knygas. Keturioliktą kartą vykstanti akcija skatina Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą ir patrauklų užsiėmimą.

Skaityti daugiau...