Aktualijos

Nauji leidiniai bibliotekoje

Nauji leidiniai bibliotekoje

2019 m. kovo mėnesį Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas papildytas naujais leidiniais.

Visas naujai gautų knygų sąrašas pateikiamas bibliotekos kompiuteriniame kataloge adresu: http://bit.ly/2lNwlJb, skyriuje „Nauji dokumentai“. Atlikdami leidinio paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge sužinosite, kuriame artimiausiame bibliotekos padalinyje galite pasiskolinti, užsisakyti ar rezervuoti leidinį.

Skaityti daugiau...

Filmai apie rajono viešąsias bibliotekas, jų lankytojus ir paslaugas

ExlibrisČia rasite filmus apie rajono viešąsias bibliotekas, ju paslaugas ir lankytojus.

  

  

Skaityti daugiau...

Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

2018 m. rugsėjo 25 d. pasirašius sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Europos socialinio fondo agentūros, Garliavos mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais - SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“.

ESFIVP-I-2

Projekto tikslas - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Skaityti daugiau...

Kauno rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje prasidėjo vaikams ir paaugliams skirtas projektas „Iš ko susideda Lietuva?“

Kauno rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje prasidėjo vaikams ir paaugliams skirtas projektas „Iš ko susideda Lietuva?“

Kauno rajone gyvena daugybė vaikų ir paauglių, bet toli gražu ne kiekvienas jų turi tokias galimybes „pasisemti“ kultūros, kokias turi didžiųjų miestų vaikai. Tačiau ar rajone gyvenantiems moksleiviams jos reikia mažiau? Atvirkščiai – jiems ypač reikalingos tvirtos vertybės, kurios būtų ne brukamos, o tarsi „susiinstaliuotų“ savaime.

Skaityti daugiau...

Knygnešio diena Karmėlavos bibliotekoje

Knygnešio diena Karmėlavos bibliotekoje

Šiemet knygnešio dienos renginį paminėjome kiek kitaip-dalyvaudami ekskursijoje ir repuodami. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 5klasės mokiniai turėjo galimybę apsilankyti prie namo , kuriame gyveno Kipras Bielinis,knygnešių knygnešio Jurgio Bielinio sūnus, taip pat knygnešys.

Skaityti daugiau...

Knygnešių dienos išvakarėse...

Knygnešių dienos išvakarėse...

Rokų mokyklos darželio 3 – 4 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Gretos, Irinos, psichologės Agnės ir Rokų bibliotekos bibliotekininkės Irenos, dalyvavome knygnešių pagerbimo misijoje: aplankėme knygnešio, mūsų kraštiečio Petro Varkalos kapą, Panemunės kapinėse. Ant kuklaus kryžiaus praeivį prakalbina žodžiai:

Skaityti daugiau...