Mokamos paslaugos padaliniuose

• Skaitytojo pažymėjimas 1,00 Eur

• Pažymėjimo pakeitimas praradus ar sugadinus 2,00 Eur

• Skaitytojams iki 16 metų, pensinio amžiaus žmonėms, I ir II grupės neįgaliesiems skaitytojo pažymėjimas 0,80 Eur

• Skaitytojams iki 16 metų, pensinio amžiaus žmonėms, I ir II grupės neįgaliesiems skaitytojo pažymėjimo pakeitimas praradus ar sugadinus 1,60 Eur

• Dokumentų kopijavimas, 1 psl. (A4) 0,06 Eur

• Dokumentų spausdinimas, 1 psl. (A4) 0,06 Eur

• Dokumentų skenavimas, 1 psl. (A3, A4) 0,10 Eur