Taisyklės ir tvarkos

Taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės, spauskite čia.

Viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės, spauskite čia.

Tvarkos

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Viešosios bibliotekos buhalterinės apskaitos dokumentų pateikimo tvarka.

Viešosios bibliotekos išankstinių apmkokėjimų tiekėjams už prekes ir paslaugas tvarka.

Viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politika.

Viešosios bibliotekos finansų kontrolės taisyklės.

Viešosios bibliotekos asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdines taisyklės.

Viešosios bibliotekos darbo apmokejimo sistema.

Viešosios bibliotekos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.

Viešosios bibliotekos kasmetinių atostogų suteikimo eilės kriterijai.

Viešosios bibliotekos atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai.

Viešosios bibliotekos darbo priemonių turto lėšų naudojimo tvarka.

Viešosios bibliotekos informacinių komunikacinių technologijų naudojimo stebėsenos tvarka.

Viešosios bibliotekos lygių galimybių politikos įgyvendinimo aprašas.

Viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarka.

Viešosios bibliotekos naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės.

Viešosios bibliotekos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.

Viešosios bibliotekos tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimo taisyklės.

Viešosios bibliotekos psichologinio smurto darbo aplinkoje ir mobingo prevencijos tvarka.

Viešosios bibliotekos žalos atlyginimo už dokumentus tvarka.

Viešosios bibliotekos fondo apsaugos 2022 m. nuostatai.

Viešosios bibliotekos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika.