Skaitymo šventė ,,Lietuva skaito‘‘ Neveronių bibliotekoje

Sukurta 2019-05-09
Skaitymo šventė ,,Lietuva skaito‘‘ Neveronių bibliotekoje
Skaitymo šventė ,,Lietuva skaito‘‘ Neveronių bibliotekoje

,,Man knyga - tarsi Dievas gerasis, nevaikščiotoj grožio šaly “ (A.Degutis)
Gegužės 7-tą dieną, Neveronių biblioteka, kartu su Neveronių laisvalaikio sale, prisijungė prie Lietuvoje vykstančios skaitymo šventės ,,Lietuva skaito", skirtos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Neveroniškis Jonas Aliulis priminė lietuviško žodžio ir rašto draudimo istoriją. Iš savo asmeninės bibliotekos pristatė keletą knygelių slėptų pačių knygnešių skryniose.
Žiūrovus maloniai nustebino studento iš Gruzijos Daviti Kldiashvili programėlė. Atlikėjas net trijų tautų kalbomis, pritariant gitarai, atliko keletą dainų, skaitė lietuvių autorių - J.Marcinkevičiaus, Br.Brazdžionio, bei S.Nėries poeziją, įterpdamas ir gruziniškos kūrybos. Malonus ir jaukus bendravimas peraugo į pašnekesius apie tautų kalbų skirtumus, apie paties autoriaus patirtį Lietuvoje.
Dėkojame Nijolei Šimonienei už nuotraukas.


Neveronių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Gražina Grybienė