Viešojoje bibliotekoje vyko probleminio mokymosi diena Garliavos Jonučių progimnazijos moksleiviams

Sukurta 2018-03-16
Viešojoje bibliotekoje probleminio mokymosi diena
Viešojoje bibliotekoje probleminio mokymosi diena

Kovo 15 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bendradarbiaujant su Kauno raj. Garliavos Jonučių progimnazija, Jonučių progimnazijos 8 klasių moksleiviams vyko probleminio mokymosi diena „Promodi“, skirta plėtoti vaiko sėkmingam gyvenimui ir ugdymui(si) būtinas kompetencijas (mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir kt.).

Aštuntų klasių moksleiviai, kuriuos šio renginio iniciatorė ir vedėja - Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos etikos mokytoja - metodininkė Jūratė Radzevičienė suskirstė į grupes, sprendė 6 problemines situacijas. Šiais metais moksleiviai gvildeno su s problemines situacijas, susijusias su kelionėmis: turėjo parengti kelionių maršrutus po Italijos, Turkijos, Peru, Japonijos, Kinijos, Indijos ir Meksikos valstybes, susipažindindami su tos šalies gamtos ypatumais, istorija, tradicijomis, papročiais, etiketu, dabartine visuomene, kalba ir kultūra, menu, šiuolaikinio gyvenimo iššūkiais ir kulinariniu paveldu. Kaip teigė mokytoja J. Radzevičienė, šių metų probleminių situacijų tematiką padiktavo šiandieninė situacija. Kasdien mums tenka sutikti vis naujus žmones, atsiradus galimybei keliauti, mes keliaujame vis į tolimesnius kraštus, taip pažindami kitas kultūras, papročius, žmones, o kartu ir labiau pažįstame ar net naujai atrandame save.

Dažnai galvoju - kodėl keliaujame? Juk nieko iš to nelieka, jokio materialinio pamato, jokių realių dalykų... Jeigu tai turtas - kur jis - nieko negali duoti kitam, užrašyti testamentu... Sakysite, nuotraukos, filmai? Juokas - tai tik plėnys, nebuvus kelionėje žiūrėti nuotraukas. Dovanos artimiesiems, pirkiniai sau - betgi ir Lietuvoje pilna visokio gero, o suvenyrų jau nelabai ir norime - ir taip stalčiuose dulka. Tad kas yra, kodėl keliaujame lyg pamišėliai? Kažko ieškome, nuo kažko bėgame, slepiamės, norime pasigirti? Vienos nuomonės ar vieno teisingo atsakymo tikriausiai nerasime. Kaip rašė amerikiečių rašytojas Markas Tvenas: „Kelionės yra priešnuodžiai prietarams, aklam prisirišimui ir siauram mąstymui“. Su naujų žinių ir pažinimo troškimu, probleminio mokymosi dieną po įvairias pasaulio valstybes keliavome ir mes. Tačiau šį kartą ne realiai, o virtualiai. Darniai bendradarbiaudami grupėse moksleiviai naudodamiesi gausiais viešojoje bibliotekoje esančias informacijos šaltiniais: knygomis, internetu, sistemino iš įvairių šaltinių surinktą informaciją, mokydamiesi atsirinkti tai, kas svarbu ir aktualu.

Išanalizavę etikos mokytojos - metodininkės Jūratės Radzevičienės pateiktas problemines situacijas, padedami matematikos vyr. mokytojos Zilvijos Sylienės bei rusų kalbos mokytojos - metodininkės Rimos Petkevičienės, moksleiviai turėjo parengti 3-5 min. trukmės pranešimus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, kuriuos tiesioginės transliacijos iš viešosios bibliotekos metu pristatė mokytojų vertinimo komisijai, esančiai Garliavos Jonučių progimnazijoje.

Iš skirtingų mokomųjų dalykų mokytojų sudaryta vertinimo komisija moksleivių pristatymus vertino pagal 7 vertinimo kriterijus: vertino moksleivių dalykines žinias, informacijos patikimumą, suplanuotų kelionių sąmatos pagrįstumą, planavimo, darbo organizavimo įgūdžius ir pristatymo patrauklumą. Atsakingai ir aktyviai besidarbavusioms moksleivių grupėms itin originaliai, vaizdžiai ir informatyviai pristačiusioms probleminių situacijų sprendimus, pagyrų ir aukštų įvertinimų negailėjo nei vertinimo komisija nei bibliotekos darbuotojai. Sveikiname jaunuosius inovatorius, gebančius operatyviai išspręsti sudėtingas problemas ir tikime, kad ši diena praturtino besimokančiuosius aktualia informacija, naujomis patirtimis ir maloniais susitikimais buvo ypatinga visiems!

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
R. Vasauskaitė