Viešojoje bibliotekoje istorinės apybraižos apie tarpukario Kauno inteligentę Honoratą Ivanauskienę pristatymas

Sukurta 2017-10-26
Viešojoje bibliotekoje istorinės apybraižos apie tarpukario Kauno inteligentę Honoratą Ivanauskienę pristatymas
Viešojoje bibliotekoje istorinės apybraižos apie tarpukario Kauno inteligentę Honoratą Ivanauskienę pristatymas

Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui visoje Lietuvoje vykdomos įvairios akcijos, iniciatyvos, atliekami prasmingi darbai, minimi Lietuvai nusipelnę žmonės. Vieniems statomi paminklai ir paminkliniai akmenys, kitiems įrengiamos atminimo lentos ar išleidžiamos knygos. 2017 metais Kauno rajono savivaldybės dalinio finansavimo lėšomis išleista knyga „Honorata“ apie mažai žinomą, tačiau išskirtinę mūsų kraštietę, žymią Lietuvos šviesuolę, gamtininko Tado Ivanausko žmoną Honoratą. 

„Visi žino Tadą Ivanauską, tačiau tik nedaugelis - jo žmoną Honoratą. O ji taip pat Lietuvai nuveikė labai daug“, - sakė knygos autorė Danutė Vailionytė. Bandant užpildyti šią spragą kaip skolos grąžinimas primirštai krašto šviesuolei, Kauno rajono savivaldybės ir Lietuvių fondo dalinio finansavimo lėšomis, Kauno rajono mero patarėjo Antano Bagdono iniciatyva ir parašyta bei išleista ši knyga. 

Knygos autorės - istorikės, publicistės, Tado Ivanausko bendražygės, žymaus Lietuvos botaniko Liudo Vailionio dukros Honoratos Ivanauskienės krikšto dukros Danutės Vailionytės teigimu, ši knyga - tai autentiškas pasakojimas ir paliudijimas apie gamtininko Tado Ivanausko žmoną, tarpukario inteligentę, visuomenės veikėją, Honoratą Ivanauskienę. Knyga gausi pasakojimų apie tarpukario inteligentijos gyvenimą Kaune, Lietuvoje ir Ivanauskų sodyboje pakaunėje, Obelynėje.

Renginyje dalyvavo gausus būrys Garliavos bendruomenės narių, moksleivių, mokytojų ir kultūros darbuotojų.

Šio projekto vadovė - menotyrininkė Algė Gylienė su susirinkusiais dalinosi mintimis ir mielais prisiminimais apie Ivanauskų šeimos bei savo mamos ir knygos autorės, kuri buvo Ivanauskų krikšto dukra, gyvenimą, taip pat parodė jų gyvenimą atspindinčias nuotraukas.

Knygos redaktorė, žurnalistė Danutė Vailionytė pristatydama šią istorinę apybraižą pasakojo apie knygos autorę. Renginyje dalyvavo Obelynės muziejaus įkūrėja Eleonora Baltuškevičienė, kuri yra Ivanauskų įdukra, gyvenusi jų aplinkoje ir gyvai bendravusi su knygos heroje yra šių įvykių liudininkė, išsaugojusi daug istorinės medžiagos - fotografijų, laiškų, užrašų ir dienoraščių.

Padėkos žodžius tarė Kauno rajono mero patarėjas Antanas Bagdonas ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė, kvietusi visus renginio dalyvius pasidžiaugti iškilių tautos žmonių nuveiktais darbais vardan tautos gerovės dabarties kartai ir ateinančioms kartoms.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Virginija Tamašauskienė