Europos paveldo dienų šventė ir Piliakalnių metų paminėjimas Viešojoje bibliotekoje

Sukurta 2017-09-19
Europos paveldo dienų šventė ir Piliakalnių metų paminėjimas Viešojoje bibliotekoje
Europos paveldo dienų šventė ir Piliakalnių metų paminėjimas Viešojoje bibliotekoje

Rugsėjo 15-17 d.dienomis visoje Lietuvoje jau 24 kartą vyko Europos paveldo dienų – bene didžiausi kasmetiniai nekilnojamo kultūros paveldo populiarinimui skirti renginiai tema - „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų". Prisidėdama prie šios gražios iniciatyvos jau kelerius metus iš eilės Europos paveldo dienas organizuoja ir Kauno rajono savivaldybės Viešoji biblioteka.

Supažindinti su Lietuvos ir Kauno rajono istorinio kultūrinio kraštovaizdžio įvairove, apžvelgti ir padėti suprasti jo unikalumą, ir vertę į renginį pakviesti paveldosaugos specialistai ir Kauno rajono bendruomenė: Garliavos mokyklų atstovai, Kauno rajono bibliotekų darbuotojai, menininkai, kiti krašto kultūrai, jos puoselėjimui neabejingi žmonės. Anot architektės Giedrės I.Laukaitytės-Malžinskienės, kultūrinis kraštovaizdis - tai savotiška erdvinė istorinio laiko projekcija, kur į gausybę linijų susipynę priežastiniai objektų, vietovių ir žmonių tarpusavio ryšiai. Juos perskaityti šiandien nėra lengva, bet be emocinio ir intelektualaus ryšio su sava vieta negalėtume reflektuoti ir savęs pačių. Šiais metais minint Europos paveldo dienas ypatingą dėmesį skiriame piliakalniams, prie jų esančios gyvenvietėms, šventvietėms, kapinynams, pilkapiams ir seniesiems keliams, kurie yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės. Birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas, Etninės kultūros globos Tarybos siūlymu, nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais. Priimtame dokumente pabrėžiama, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, tačiau daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta. Šiandien, minėdami Europos paveldo dienas ypatingą dėmesį skirdami piliakalniams, galime įvardinti kaip vienus ryškiausių Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio paminklų, kurių pradžią galime datuoti XVI a. Nuo tada iki dabar apie juos sukaupta daug įvairių duomenų. Lietuva turi apie 1000 piliakalnių, o Kauno rajone jų yra 24, deja - tyrinėtų piliakalnių skaičius tik nežymiai viršija ketvirtį visų žinomų piliakalnių.

Europos paveldo dienoms ir Piliakalnių metams skirtą šventę Viešojoje bibliotekoje atidarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vyriausioji valstybinė inspektorė, laikinai einanti vedėjo pareigas Asta Naureckaitė. Ji pasidžiaugė svariu Kauno rajono savivaldybės indėliu, aktyvia Kauno rajono bendruomenės bei Viešosios bibliotekos veikla rūpinantis kultūros paveldo išsaugojimu, puoselėjimu ir sklaida. Pagrindinį pranešimą „Piliakalniai tai laiškai praeities - dabarčiai" apie kultūros paveldo svarbą ir jo didelę reikšmę mūsų krašto istorijai skaitė aktyvi jo puoselėtoja, filosofijos mokslų magistrė, etninio paveldo bendruomenės „Kauno Veršva" pirmininkė Stasė Mickutė. Ji pasidžiaugė, kad Kauno rajono savivaldybė Pyplių piliakalnio archeologiniams tyrinėjimams skyrė 120 tūkstančių Eur. Jadagonių, Ringovės ,Jaučiakių ir kitų piliakalnių sutvarkymui skyrė 20 tūkstančių Eur.

Svarbiu renginio akcentu tapo Viešosios bibliotekos projekto „Kauno rajono kraštovaizdžio populiarinimo iniciatyvos ir sklaida", aptarimas ir rezultatų pristatymas. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, rėmė Viešoji biblioteka ir privatus asmuo. Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja V. Puskunigienė atskleidė, kad projekto pagrindinis tikslas buvo paskatinti Kauno rajono bendruomenę aktyviai lankyti piliakalnius, juos įamžinti fotonuotraukose ir dalyvauti Viešosios bibliotekos skelbtame fotografijos konkurse „ Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis". Ant Kauno rajono piliakalnių įamžinta daug gražių renginių, organizuoti vasaros skaitymai, šeimos susibūrimai, vaikai lydimi mokytojų ar bibliotekininkų prie piliakalnių lėkė su dviračiais, ten klausėsi pasakojamų legendų ir istorijų. Foto nuotraukose įamžinta graži ir prasminga Kauno rajono logopedų specialiųjų pedagogų ir Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos organizuota iniciatyva ant Piepalių piliakalnio „Apjuoskime piliakalnį mokinių rankomis", Rasos šventė ant Altoniškių piliakalnio, Ringovės piliakalnį dar vadinamą Pilke aplankė Vilkijos gimnazijos vaikų dienos centro moksleiviai su mokytojomis. Iš konkursui atsiųstų daugiau 100 piliakalnių nuotraukų, atrinkta ir sukurta foto paveikslų ant drobės paroda, o konkurso laimėtojams Viešosios bibliotekos direktorė I. Stančiauskienė ir fotografijos konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys R. Puišys įteikė prizus. Pagrindinius prizus šiame konkurse laimėjo Roma Kalėdienė su foto nuotrauka „Piepalių piliakalnį kviečių lauke" ir moksleivis Martynas Čirkovas su nuotrauka „Altoniškių piliakalnis". Vaizdingų, nuotaikingų, istorinę dvasią skleidžiančių nuotraukų atsiuntė konkurso dalyviai D.Balčiūnas, R. Kazakevičius, A. Sarapinas, M. Steponavičiūtė, K. Laužadis ir kiti. Džiugu, kad piliakalniai taip aktyviai buvo lankomi ir tiek daug žmonių susidomėjo konkursu, kurio dėka įamžinta daugelis Kauno rajono piliakalnių, ir sukurta graži paroda.

Pristatyti Lietuvos piliakalnius į renginį atvyko - architektas, dailininkas, kultūros paveldo žinovas - Jonas Lukšė su autorine paroda „Lietuvos piliakalnių piešiniai". Plačiai žinomas šio garsaus žmogaus reikšmingas indėlis į Lietuvos kultūros vertybių atlasą, padeda geriau pažinti, suprasti ir mylėti savo krašto istoriją, džiaugtis esamu kraštovaizdžiu, architektūriniais statiniais.

Parodas apie piliakalnius Viešojoje bibliotekoje bus galima lankyti iki spalio 1d.

Renginiui šventinę nuotaiką kūrė Ežerėlio kultūros centro etnografė Jūratė Bytautė ir kankliuotoja Violeta Dabrilienė, pasekę legendas apie Altoniškių ir Jadagonių piliakalnius.

Kultūros paveldo dienas ir Piliakalnių metus Viešojoje bibliotekoje pažymėjo ir Garliavos Jonučių mokyklos bendruomenė. Vaikų centre taip pat eksponuojama moksleivių aplankytų piliakalnių fotografijų paroda.

Pilikalnių virtualią parodą galite atsisiųsti čia.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja
Vilgemina Puskunigienė