Kviečiame dalyvauti moksleivių kūrybinių darbų konkurse „Išmanusis miestas“

Sukurta 2017-06-14
Moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Išmanusis miestas“
Moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Išmanusis miestas“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka biblioteka ir jos padalinių: Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, Piliuonos, Ringaudų ir Zapyškio bibliotekos kviečia vaikus ir jaunimą nuo 7 iki 18 metų dalyvauti kūrybinių darbų konkurse su „Minecraft“ programa „Išmanusis miestas“. Konkursas skirtas ugdyti moksleivių informacinių technologijų ir kūrybines kompetencijas. Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Išmanusis miestas“ nuostatai.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kūrybinių darbų konkurso (toliau – Konkursas) su „Minecraft“ programa „Išmanusis miestas“ nuostatai (toliau - Nuostatai) parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, rengėjus, konkurso organizavimo taisykles, darbų konkursui pateikimo, dalyvių vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.

3. Konkursą inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

4. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ir socialiniame tinkle Facebook - Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų centras.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Konkurso tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo informacinių technologijų ir kūrybines, pilietiškumo kompetencijas su kompiuterine „Minecraft“ programa, suprojektuojant išmanųjį miestą. Garliavos miestą projektuoja Garliavoje gyvenantys arba besimokantys moksleiviai, atitinkamai kitus miestelius: Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, Piliuonos, Ringaudų ir Zapyškio projektuoja šiuose miesteliuose gyvenantys arba besimokantys moksleiviai, naudodami kūrybinį (creative) žaidimo režimą.

6. Konkurso uždaviniai:

6.1. skatinti moksleivius domėtis miestų istorija, lankytinais objektais ir pasitelkiant naujausias technologijas suprojektuoti savo išmanųjį miestą;

6.2. skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą ir originalumą;

6.3. ugdyti ir puoselėti krašto istorijos suvokimą;

6.4. ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Konkursą Kauno rajono Garliavos miesto ir Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, Ringaudų, Piliuonos ir Zapyškio miestelių moksleiviams organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

8. Konkursas vyks nuo 2017 m. birželio 12 d. iki spalio 30 d.

9. Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ugdymo įstaigų, 7-18 metų Garliavos mieste ar Garliavos mokyklose besimokantys moksleiviai, taip pat Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, Piliuonos, Ringaudų ir Zapyškio miesteliuose gyvenantys ar besimokantys moksleiviai.

10. Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes, į kurias bus atsižvelgiama vertinant konkurso dalyvių pateiktus kūrybinius darbus:

10.1. I amžiaus grupė – 7-10 metų;

10.2. II amžiaus grupė – 11-14 metų;

10.3. III amžiaus grupė – 15-18 metų;

11. Konkursas vykdomas 2 etapais:

11.1. konkurso darbų rengimas ir pateikimas;

11.2. konkurso darbų atranka, atrinktų darbų vertinimas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas.

12. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:

12.1. Konkurso dalyviai gali pateikti Konkurso tema kūrybinius darbus: išmanusis miestelis gali būti įvairaus tipo: po žeme, po vandeniu, kalnuose, o galbūt ir ore.

12.2. Išmanusis miestelis privalo būti sugalvotas, statytas ir įrengtas. Tai turi būti Jūsų pačių autorinis darbas.

12.3. Išmanusis miestelio projektas negali būti kopijuotas iš interneto.

12.4. Vienas vartotojas gali registruoti vieną išmanųjį miestelį.

12.5. Konkurse gali dalyvauti pavieniai moksleiviai arba moksleivių komandos sudarytos ne daugiau kaip iš 3 asmenų, priklausančių tai pačiai amžiaus grupei. Reikalingą pagalbą gali suteikti bibliotekininkai.

12.6. Kūrybinius darbus pateikti trijų minučių trukmės video filmuke. Filmavimui galite naudoti ekrano vaizdo įrašymo programą „Ezvid“ ar kitas vaizdo įrašymo programas. Sukurtą video pateikti .AVI, .MP4,. MOV formatais, siunčiant el. paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba atnešant į biblioteką ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 30 d. Prie kūrybinio darbo turi būti pridėtas trumpas aprašas, kuriame nurodomas: 1) darbo autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas); 2) mokymosi institucija; 3) papildoma informacija: išmanaus miestelio pavadinimas, pristatantis Jūsų kūrybinį darbą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: konkurso koordinatorė Regina Vasauskaitė tel. (8 37) 551794 arba el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

IV. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

13. Kūrybiniai darbai, neatitinkantys 12.1. – 12.5 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinami nebus.

14. Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sudaryta vertinimo komisija (toliau - Vertinimo komisija).

15. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

16. Pagrindiniai kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:

• bus vertinama, išmaniojo miestelio aplinka, pastatų išvaizda bei vidaus įrengimas, balais nuo 1 iki 10.

• nuostatų reikalavimų atitikimas, originalumas, kokybė, meniškumas ir išradingumas;

• atlikimo priemonės ir kokybė.

17. Neatitinkantys formato (sukurti naudojantis kitu nei kūrybiniu režimu ar nukopijuoti iš kitų šaltinių bei pateikti vertinimui ne video formatu) darbai nebus vertinami.

18. Vertinimo komisija, vertindama darbus, pagal amžiaus grupes ir kūrybinio darbo kategoriją skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Mokinių kūrybinių darbų konkurso „Išmanusis miestas“ nugalėtojai apdovanojami diplomais ir vertingais prizais.

19. Visiems Konkurso prizinių vietų nugalėtojams pagal amžiaus grupes bus įteikti padėkos raštai. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.

20. Visi kūrybinių darbų autoriai lapkričio 9 d. bus pakviesti į baigiamąjį renginį Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kurio metu bus pristatyti moksleivių kūrybiniai darbai ir paskelbti bei apdovanoti Konkurso laureatai. Konkurso laureatai bus paskelbti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Konkurso organizatorius turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo ir kompensacijų).