Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos nariai

Sukurta 2017-06-03
Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos nariai Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos nariai
Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos nariai

Birželio 2 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais. Šaulių sąjungos veiklas susirinkusiems pristatė Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Aleksoto 212-osios kuopos antro būrio vado pavaduotojas - Žilvinas Neliubšys, mintimis ir įspūdžiais apie jauniesiems šauliams organizuojamos vasaros stovyklas dalinosi tos pačios kuopos šaulys, viešosios bibliotekos praktikantas - Dominykas Gedvilas. 

Lietuvos šaulių Sąjunga yra sukarinta visuomeninė organizacija, kurios tikslai yra stiprinti šalies gynybinę galią, rengti visuomenės pilietinį neginkluotą pasipriešinimą, organizuoti partizaninį pasipriešinimą (okupavus priešui), taip pat esant nepaprastajai padėčiai (karo atveju) veikti kaip Lietuvos kariuomenės mobilizaciniam rezervui. Lietuvos šaulių sąjunga yra tiesiogiai pavaldi Krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos kariuomenės vadui bei Lietuvos šaulių sąjungos vadui, kuris yra skiriamas Krašto apsaugos ministro ir patvirtinamas neeiliniame Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavime. Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Aleksoto 212-osios kuopos antro būrio vado pavaduotojas Ž. Neliubšys renginio dalyviams trumpai pristatė Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo istoriją (įkūrimo data laikoma 1919 m. birželio 27 d.) ir šios sąjungos įkūrėją - Vladą Putvinskį – Putvį. Kaip teigia Ž. Neliubšys, Lietuvos šaulių sąjunga tarpukariu turėjo virš 62 tūkstančių narių, kurie buvo ginkluoti ir kuopomis buvo susiskirstę veikimo teritorijomis, pagal gyvenamąją vietą. Sovietų okupacijos metais, kai prasidėjo partizaninis pasipriešinimas, nemažai šaulių tapo partizanais. Bibliotekoje viešėjęs šaulių sąjungos atstovas - Ž. Neliubšys susirinkusiems papasakojo, kaip atpažinti mums nedraugiškus Rusijos specialiųjų operacijų pajėgų karius, dar kitaip vadinamus „žaliaisiais žmogeliukais“, kurių pagrindinė užduotis - vykdyti hibridinį karą. Didelį įspūdį susitikimo dalyviams paliko pristatyta suaugusių šaulių karinio žygio ekipuotė, į kurią įeina: šalmas, šarvinė (neperšaunama) liemenė, amunicijos diržas, žygio kuprinė, butaforinė ginklo kopija, miegmaišis, palapinsiaustė ir kilimėlis. Taip pat buvo ragaujamas Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės pratybose vartojamas sausas maisto davinys. Bibliotekos praktikantas Dominykas Gedvilas, kviesdamas moksleivius į jaunųjų šaulių sąjungos organizuojamas vasaros stovyklas, papasakojo kiek netikėtą savo paties atsiradimo šaulių sąjungoje istoriją. Pasibaigus pristatymui, ekipuotės demonstracijai ir šaulių sąjungos narių pasisakymams, renginio dalyviams buvo išdalinti Lietuvos šaulių sąjungos lankstinukai ir atributika. Moksleiviai ir kiti renginio dalyviai susidomėję Lietuvos šaulių sąjungos veikla į biblioteką atvykusiems šaulių sąjungos atstovams uždavė nemažai klausimų tiek apie pačios organizacijos veiklą, tiek ir apie moksleiviams organizuojamas jaunųjų šaulių sąjungos vasaros stovyklas. Dėkojame viešosios bibliotekos praktikantui Dominykui Gedvilui už parodytą iniciatyvą ir organizuotą susitikimą, o Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Aleksoto 212-osios kuopos antro būrio vado pavaduotojui Žilvinui Neliubšiui už apsilankymą bibliotekoje.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos praktikantas - D. Gedvilas