Raudondvario bibliotekoje susitikimas su signataru L. Milčiumi

Sukurta 2017-03-22
Raudondvario bibliotekoje susitikimas su signataru L. Milčiumi
Raudondvario bibliotekoje susitikimas su signataru L. Milčiumi

Kovo 15 d. Raudondvario bibliotekoje vyko literatūrinė popietė, kurioje viešėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras - Leonas Milčius.

L. Milčius ne tik politikas, bet ir poetas, išleidęs eilėraščių rinkinius: „Sausio naktis“, „Sapnų vyšnia“, „Žemės ir laiko spalvos“, „Rudens žydėjime“ ir publicistikos rinkinį „Darbų ir laiko tėkmėje“. Signataro straipsniai ir eilėraščiai buvo spausdinti laikraščiuose „Dirva“ (JAV) ir „Naujos tėviškės žinios“ (Kauno apskrities ir Kauno raj.). Šiuo metu slapyvardžiu „Skroblas“ L. Milčiaus darbai publikuojami interneto svetainėje www.zaliazole.lt

Popietėje, kurioje istorija persipynė su poezija, dalyvavo Raudondvario gimnazijos 7, 9 ir 10 klasių moksleiviai kartu su juos atlydėjusiomis lietuvių kalbos mokytojomis - Zita Orantiene ir Albina Šidlauskiene. Mokiniai su dideliu susidomėjimu klausėsi signataro L. Milčiaus skaitomos kūrybos bei jo atsiminimų apie istorinius 1990-ųjų Kovo 11-osios įvykius. Žiūrėdami nuotraukas renginio dalyviai susipažino su istoriniais dokumentais ir patys skaitė ar mintinai deklamavo poeto eilėraščius apie Lietuvą, Raudondvarį, Sausio 13-ąją ir Kovo 11-ąją...

Susitikimas buvo prasmingas ir turiningas. O jo pabaigoje nuskambėjęs signataro ir poeto L. Milčiaus kvietimas jaunimui „kurti, rašyti ir gražiu lietuvišku žodžiu, meile savo kraštui dalytis su kitais“ , dar ilgai išliks renginio dalyvių atmintyje.

Raudondvario bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Vanda Žiūkienė