Ką gali kūrėjo rankos

Kauno rajono liaudies menininkai ir jų darbai informaciniame žinyne „Ką gali kūrėjo rankos“ (pildomas).

Balandytė Kazokienė Giedrė

Begejeva Vida

Burinskaitė Alina

Butkienė Elvyra

Buzaitė Alma

Bužinskienė Aldona

Černajienė Onutė

Čekavičienė Eglė

Čekavičius Linas

Danilčikienė Danutė

Danilevičius Algimantas

Draskinaitė Jolita

Drigotienė Audronė

Fokiniėnė Aurelija

Gervienė Valerija

Gineikienė Romualda

Gudaitis Ričardas

Grekavičius Ričardas

Jaronienė Jūratė Marija

Jurgutienė Viktorija

Jurkevičienė Nida

Juodžbalienė Regina

Kanapickienė Stasė

Kartanas Edmundas

Kazlauskienė Audronė

Kazlauskienė Roberta

Klizas Jonas

Kviecinskas Cirilis

Kvietkauskienė Virginija

Lazauskienė Elena

Lazauskas Pranas

Majarienė Aldona

Makūnas Tadas

Maziliauskas Saulius

Mikolėnienė Jolanta

Petraitienė Janina

Petrauskienė Angelina

Pociene Modesta

Richteris Vytautas

Savickaitė Snieguolė

Sadauskienė Aldutė Marytė

Sadauskienė Gitana

Simanaitienė Teresė

Stanevičienė Birutė

Steponavičienė Vida

Šatujienė Nijolė

Tamkevičienė Ona

Tarolienė Elena

Tomkienė Zofija

Valantiejienė Loreta

Vištakienė Kazimiera

Žalimienė Dalia