Kauno rajono paminklai

 Čia rasite visą informaciją apie Kauno rajono paminklus.

Pasirinkite dominančią temą:

Akademija ir apylinkės:

Akademiko Jono Kriščiūno biustas;
Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojams ir darbuotojams - tremties aukoms atminti;
Prof. Jono Bulavo biustas;
Prof. Povilo Matulionio biustas;
Prof. Vinco Vilkaičio biustas;
Prof. Juozo Tonkūno biustas;
Prof. Balio Vitkaus biustas;

Alšėnai ir apylinkės:

Jonučių ir Narsiečių kaimams Jonučių km.;
Kryžius Šniūrų km.; Kryžius Mastaičių km.;
Lietuvos Nepriklausomybės  15-osioms metinėms Karkazų km.;
Partizanui J. Lukšai Pabartupio km. Partizanams Digrių kapinėse, Partizanams Girininkų II km (2).; Partizanams Girininkų II km.(1); Partizanams Girininkų I km.;  Partizanams Jonučių km.; Partizanams Kampiškių km.;
S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui Padainupio km.;
Tautos gedulo paminklas Jonučių kapinėse.

Babtai ir apylinkės:

Babtų  600 m. jubiliejui; Babtų parapijos 250 m. jubiliejui;
Knygnešiams Babtuose Knygnešiams II Babtuose;
Kryžius žuvusiam čekų skautui atminti Pakapių km.;
Laisvės gynėjams Sitkūnuose
Rašytojui K. Puidai Panevėžiuko kapinėse;
S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui atminti Babtuose;
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Babtuose;
Šv. Jono šaltinėlio paminklinis ansamblis;
Tremtiniams Babtuose;
1863 m. sukilėliams Karalgirio km.; 

Batniava ir apylinkės:

Dvarininkui I.KarpiuPaštuvos kapinėse;
Kryžius Lietuvos 600 m. jubiliejui Paštuvos kapinėse;
Lietuvos šimtmečiui Bubių km.;
Visuomenės veikėjams J. ir J. Vailokaičiams Paštuvos kapinėse; 

Čekiškė ir apylinkės:

Čekiškės 400 m. jubiliejui; Gydytojui Leonui Markeliui;
Kryžius išnykusiems kaimams Kilovos kaime; 
Pavasarininkų kryžius Čekiškėje;
Profesoriui P. Dovydaičiui;
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Čekiškėje;

Domeikava ir apylinkės:

Černobylio aukoms atmintiKGB kankiniams atmintiLietuvos kankinių skulptūrų parkas

Ežerėlis ir apylinkės: 

Ežerėlio durpyno 100-mečui;
Ežerėlio įkūrimo 50 - mečiui;
Fašizmo aukoms;
Kristaus skulptūra iš medžio;
Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui Ežerėlyje;

Garliava ir apylinkės:

Dailininkui V. Vizgirdai Garliavoje;
Dievo Motinos Marijos skluptūra Pajiesio km.;
Garliavos  įkūrimo  200 - mečiui Garliavoje; 
Garliavos valsčiaus krašto kariams ir savanoriams Garliavoje
Kaimynystės parkui Garliavoje; Koplytstulpis Šv.Mergelei Marijai Juragių km.;
Knygnešiams Garliavoje; Knygnešiui K.Aglinskui Garliavoje;
Kryžius kunigui, misionieriui J.Bružikui Garliavoje;
Kryžius Nepriklausomybės kovų savanoriams Garliavoje;
Kryžius senoms kapinėms atminti Irėniškių km.;
Kryželis partizanui A.Jundilai-Narui Garančiškės km.;
Laisvės gynėjams Garliavoje; Laisvės gynėjams Juragiuose;
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui Karkazų kaimeLietuvos Nepriklausomybės 71-osioms metinėms Garliavoje;
Partizanams Garliavoje; Partizanui J.Lukšai-Daumantui Garliavoje;
Pirmojo pasaulinio karo aukoms Naugardiškių km.; Prancūzijos armijos generolui Napoleonui Naugardiškių km.
Savanoriams Juragiuose;
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Garliavoje;
Tremtiniams Garliavoje;
  

Kačerginė ir apylinkės:

Rašytojui J. Biliūnui KačerginėjeRašytojui V.Mykolaičiui-Putinui Kačerginėje;
Partizanams Kačerginėje;
Kryžius pokario aukoms Kačerginėje;
1941 m. birželio sukilėliams Kačerginėje;

Karmėlava ir apylinkės:

Koplytstulpis B. Buračui Karmėlavoje; Koplytstulpis B. Buračui - II Karmėlavoje; 
Karmėlavos miestelio senosios bažnyčios šventoriaus vartai;
Kryžius Karmėlavos miestelio Magdeburgo teisių suteikimui;
Kryžius Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Ramučių km.;
Generolui Silvestrui Žukauskui Ramučių km.; 
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Ramučių km.
Trijų kryžių stogastulpis;
Užnemunės ūkininkų streiko dalyviams Ramučių km.;

Kulautuva ir apylinkės:

Dvarininkams Fugelevičiams atminti Kulautuvojei;  Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui KulautuvojeRašytojai St.Jasiūnaitei Kulautuvos kapinėse;  Šv. Mergelės Marijos paminklas KulautuvojeTautodailininkui Vl.Bernatoniui Kulautuvos kapinėse;

Lapės ir apylinkės:

Ministrui Pirmininkui A. Merkiui Lapėse;
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui Lapėse;

Linksmakalnis ir apylinkės:

Lietuvos atkūrimo šimtmečiui Linksmakalnyje; 
Vokiečiams karo belaisviams Linksmakalnyje;

Neveronys ir apylinkės:

Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Neveronyse  

Raudondvaris ir apylinkės:

Generolui J.Galvydžiui-Bykauskui Raudondvario kapinėse;
Kompozitoriui J. Naujaliui Raudondvaryje
Koplytstulpis Karaliui Mindaugui Raudondvaryje; 
Pirmosioms Lietuvoje skraidyklių varžyboms Netonių km.;
Partizanams Raudondvaryje; Partizanams Didvyrių kaime; Partizanui B. Dausynui Raudondvaryje;
Politiniam veikėlui V. Beržinskui Didvyrių km.;
Rašytojui V. Dautartui Šilelio km.; 
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Raudondvaryje;
Tremtiniams Raudondvaryje;

Ringaudai ir apylinkės:

Koplytstulpis Ringaudų km.;  Kryžius Vytauto Didžiojo garbei Tabariškių kapinėse;  Kryžius tremtiniams Tabariškių kapinėse;  Kryžius Ringaudams; Poetui A.Višteliui-Višteliauskui Gaižėnų km.;

Rokai ir apylinkės:

Knygnešiui P. Varkalai Girininkų km.;  Kryžius Girininkų kaime;  Kantališkių kapinėms atminti;  Lietuvos katalikiško jaunimo sąjungai Vainatrakio km.;  Partizanams Rokuose;  Partizanui A. Vabalui Armališkių km.;  Poetui M.Gustaičiui Rokuose;   Rokų 505-osioms metinėms; 

Samylai ir apylinkės:

Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Šlienavoje;

Taurakiemis ir apylinkės:

Kryžiai Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos bažnyčioje;  Skulptūra Margininkų kaimo gyventojams atminti; 

Vandžiogala ir apylinkės:

Koplytstulpis Ibėnų kaimo tragedijai atminti;
Lietuvos Nepriklausomybės 15-osioms metinėms Vandžiogaloje;
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Vandžiogaloje; 
Vandžiogalos 620 metų jubiliejui; Vandžiogalos 635-osioms metinėms ir aplinkiniams išnykusiems kaimams;

Užliedžiai ir apylinkės:

Kryžius partizanams Paparčių km.;  LLA vadui K.Veverskiui Romainių km.;  Užliedžių kaimo protėviams;

Vilkija ir apylinkės:

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Vilkijoje; Krikščionybės 200 m. jubiliejui Vilkijoje; Kryžius senoms kapinaitėms atminti Antalkių km.;  Kryžiuis poetui Maironiui Ringovės km.;  Magdeburgo teisių suteikimui Vilkijoje; Palazduonio šaltinis;  Paminklas tremtiniams VilkijojePartizanams Vilkijoje;  Prezidentui V. Adamkui Vilkijoje;  Sinagogai atminti Vilkijoje;  Skulptūrų parkas Vilkijoje;  Stogastulpis su Nukryžiuotojo, Pietos, Marijos Magdalenos ir Rūpintojėlio skulptūromis Vilkijoje;  Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Vilkijoje;  Skulptūra Krūvandų kapinėse;  Šventiesiems metams atminti Vilkijoje;   Šv. Florijono skulptūra Vilkijoje;  Šv.Luko skulptūra Vilkijoje;  Šv.Marijos skulptūra Saulėtekių km.; Tautosakininkui A.Juškai Vilkijoje;   "Tėviškės angelas " Ringovės km.;  1863 m. sukilimo vadui A. Mackevičiui Ringovės km.;   Tremtiniams Vilkijoje;

Zapyškis ir apylinkės:

Genocido aukoms Zapyškyje; Poetui A. Višteliui-Višteliauskui Kluoniškių km.;
Jadagonių kaimui atminti;  Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui Zapyškyje;
Partizanams Altoniškių km.;  Partizanams Vilemų km. (Žiemkelio miškas); Partizanams Kluoniškių km.; Partizanui  Alfonsui Arlauskui Žiemkelio mike;  Partizanams Papiškės kaime (Drapakampio miškas);
Zapyškio krašto knygnešiams; 
Suolelis 1919-1920 m. savanoriams ; 1893 m. sukilėliams (Lenkapis) Šiulių km.;
Zapyškio 500 metų jubiliejui; Zapyškio krašto šauliams; Tremtiniams Zapyškyje;