Balsys Mataušas

KNYGNEŠYS

Gimė 1859 m. Gaižėnų kaime, netoli Noreikiškių, Kauno rajone. Vėliau persikėlė į Virbališkių kaimą ( Kauno raj.)

Lietuviškos spaudos parsigabendavo iš Mažosios Lietuvos. Bendradarbiavo su Garliavos knygnešiu Mykolu Dževeraku.

Nuo 1931m. paskirta 30 lt. valstybinė knygnešio pensija. 

Mirė 1938 m. balandžio mėn. 12 d. Gaižėnuose