Baranauskienė Marija

Mokslo darbuotoja, dr. (agrariniai m.)

Gimė 1918 m. lapkričio 21, Likiškiuose, Alytaus r.

1952 m. baigė LŽŪA, nuo 1959 m. – Lietuvos sodininkystės draugijos, daržininkystės sekcijos pirmininkė.

Nuo 1948 m. dirbo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. 1964-1973 m.- daržininkystės, 1974-1984 m. – lauko daržovių agrotechnikos skyriaus vedėja, vyresnioji mokslinė bendradarbė(1970Darbai :

Svarbiausios moksl. darbo kryptys- dvimečių daržovių sėklų auginimo agrotechnika, mažai paplitusių daržovių ir prieskoninių augalų tyrimas. Išvedė ridikėlių veislę "Kretingos pagerintieji" (1967), su kitais – svogūnų veislę "Lietuvos didieji"(1957).

16-os knygų bendraautorė: su J.Kontrimu "Vaisių ir daržovių laikymas"(1963), su kitais- "Daržininkystė"( 1969), "Daržininko žinynas" ( 1965) ir kt. Parašė apie 300 mokslinių straipsnių