Kauno rajono paminklai - Partizanui Benediktui Dausynui Raudondvaryje


partizanu kapinese

RAUDONDVARIS

Raudondvario partizanų kapinėse 1990 m. perlaidoti Žemaitijos krašto partizano B.Dausynos palaikai, o jo dėdė rezistentas, politinis kalinys, poetas, rašytojas, tautodailininkas Antanas Ruškys išdrožė koplytstulpį, kuris pastatytas ant pagrindinio kapinaičių tako.. Šia ansamblio projektą parengė dailininkas Sigitas Abromavičius.

Nuotr.: Jūratės Pėveraitienės