Viešosios bibliotekos kontaktai

Administracija

Buhalterija

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Skaitytojų aptarnavimo skyrius:

Vaikų centras

Suaugusiųjų abonementas

Kraštotyros ir rašytinio paveldo skaitykla

Menų, periodikos ir užsienio kalbų skaitykla

Informacinių paslaugų skaitykla

Dailės studija

Ūkio skyrius

Kiti