Veiklos užduotys

Vadovo 2021 metų užduotys.

Vadovo 2019 metų užduotys.