Tatiana De Rosnay „Saros raktas“

Tatiana De Rosnay „Saros raktas“

Virtualiame skaitytojų klube „[ne]skaitei?“ šią savaitę knygą rekomenduoja Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinio – Neveronių bibliotekos – lankytoja. Zofija Mikutavičienė, 86 metų senjorė, iš Žemaitijos atvyko į Neveronis prieš gerą dešimtmetį ir neabejotinai yra viena iš aktyviausių bibliotekos skaitytojų. Ji pati teigia neįsivaizduojanti gyvenimo be knygos, skaito įvairių autorių kūrybą, bet pirmenybę teikia anglų ir lietuvių literatūrai. Kartais perskaitytas knygas mielai rekomenduoja kitiems. Šiandien Zofija dalijasi Tatianos De Rosnay knygos „Saros raktas“ rekomendacija.

 

 ***

 

1942-ieji. Prancūzijos žydų genocidas. Ištremiama Sara tikisi greitai grįžti. Norėdama apsaugoti savo keturmetį broliuką, užrakina jį spintoje. O pati kartu su tėvais išvyksta į Žiemos velodromą, iš kurio netrukus visi bus išvežti į skirtingas stovyklas. Būdama nelaisvėje, mergaitė gyvena viena mintimi – kuo greičiau ištrūkti ir išlaisvinti mažąjį broliuką. Rinkdamasi knygą nujaučiau, kad istorija bus skaudi ir slegianti, kadangi pačiai teko išgyventi karo baisumus, gyvai matyti Žemaitijos žydų gaudymą ir trėmimą. Todėl noriu daugiau sužinoti, kas anuomet vyko ir kitose šalyse. Vos pradėjus skaityti, Saros istorija taip įtraukė, kad negalėjau knygos užversti iki pačios vėlumos. Joje visko daug: santykių krizė, karo žiaurumai vaiko akimis, gražus ir artimas mamos bei dukters santykis, brolio ir sesers ryšys iki mirtis išskirs. Įdomu tai, kad rašant naudojamos dviejų laikotarpių perspektyvos – XX a. pradžia ir XXI amžius, tai leidžia dar geriau suprasti aprašomus įvykius. Skaitydama nuolat graudinausi, neapleido mintys, kad tokių mažų vaikų gyvenimų ir likimų buvo labai daug, kad kančia ir baimė palietė kiekvieno žydo gyvenimą.

 

***

Ačiū Zofijai už rekomendaciją!

Norite rekomenduoti knygą kitiems skaitytojams? Siųskite savo rekomendaciją ir nuotrauką el. paštu a . b a r t u l e @ k r s v b i b l i o t e k a . l t