Marius Ėmužis „PARTIZANĖ: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose“

Marius Ėmužis „PARTIZANĖ: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose“
Virtualiame skaitytojų klube „[ne]skaitei?“ šią savaitę knygą Jums rekomenduoja Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinio – Raudondvario biblioteka – skaitytojas Andrius. Jis kviečia nerti į partizaninių kovų sūkurį istoriko Mariaus Ėmužio knygos „PARTIZANĖ: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose“ puslapiuose.
 
***
 
Istoriko Mariaus Ėmužio knyga nukelia į nepaprastą ir įkvepiantį pokario Lietuvos herojės Monikos Alūzaitės gyvenimą. Knyga nuo pat pirmų puslapių įtraukia skaitytoją į sudėtingos istorinės realybės sūkurį: pasakojama apie partizanų kasdienybę, kovas ir iššūkius. Autorius meistriškai atskleidžia ne tik Monikos, bet ir kitų moterų, kovojusių už laisvę, indėlį į pasipriešinimą sovietinei okupacijai. Knygoje nėra dirbtinio herojų aukštinimo ar gražinimo. Skaitytojas susiduria su žiauria realybe, kurioje partizanai kovojo ne tik su ginkluotais priešo daliniais, bet ir su propaganda bei melu. Svarbią vietą šiame kontekste užėmė pogrindinė spauda, prie kurios prisidėjo Monika Alūzaitė. Deja, bunkeris, kuriame ji dirbo, buvo išduotas, o pati Monika, nenorėdama pasiduoti gyva, bandė nusišauti. Sunkiai sužeista, ji pateko į MGB rankas, ten patyrė žiaurių tardymų, kankinimų ir verbavimų. Nepaisant visų išbandymų, Monika nepalūžo. Jos stiprybė, ryžtas ir nepalaužiamas tikėjimas laisve įkvepia skaitytoją ir priverčia susimąstyti apie drąsos bei pasiaukojimo kainą. Knyga „PARTIZANĖ: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose“ yra ne tik įtraukianti istorija, bet ir svarbus dokumentas, leidžiantis geriau suprasti pokario Lietuvos kovas ir jose dalyvavusių žmonių likimus.
 
***
 
Ačiū Andriui už rekomendaciją!
 
Norite rekomenduoti knygą kitiems skaitytojams? Siųskite savo rekomendaciją ir nuotrauką el. paštu
a . b a r t u l e @ k r s v b i b l i o t e k a . l t