Viešnagė istorinėje Sūduvos žemėje 

Viešnagė istorinėje Sūduvos žemėje 

Lapkričio 29 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvykusiame renginyje, skirtame Sūduvos metams pažymėti, dalyvavo Garliavos bendruomenės atstovai, Trečiojo amžiaus universiteto studentai, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos gimnazistai (mokytoja Birutė Daugėlienė). 2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Sūduvos metais ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka džiaugiasi prisidėjusi prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Sūduvos metų minėjimo renginių plano.

Renginio organizatorė ir vedėja vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė priminė, jog 2022-ieji paskelbti Sūduvos metais pažymint, kad 1422 m. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Ir šiemet minimos 600-osios šio įvykio metinės.

Kas geriau gali pristatyti kraštą, jei ne jo gyventojai, specialistai, aktyviai besigilinantys į jo istoriją, tyrinėjantys įvykius ir žmones. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyresnioji muziejininkė Agnė Brazaitienė svečiavosi bibliotekos renginyje ir pristatė pasakojimą „Sūduvos kraštas ir jo ypatumai“. Šis pasakojimas buvo interaktyvus, tad publika aktyviai įsitraukė į A. Brazaitienės parengtas užduotis, atsakinėjo į klausimus, rinko taškus gilių pavidalu ir galiausiai gavo simbolinių prizų, geros nuotaikos dozę bei daugybę žinių ir įdomių faktų apie Sūduvos kraštą.

Per renginį publikos akis traukė ne tik interaktyvaus muziejininkių pasakojimo vaizdo medžiaga, bet ir Vilkaviškio krašto tautodailininkės Janinos Blažukienės austų prijuosčių paroda. Jos autorė pasakoja austi pradėjusi tik 2006 metais, bet pirmųjų bandymų būta dar vaikystėje, sėdint ant mamos audėjos kelių. Šiandien Janina ausdama atkuria įvairių regionų raštus sijonuose, liemenėse, juostose ir sėkmingai skina apdovanojimus įvairiuose tautodailininkų konkursuose.

Taip pat renginio metu buvo pristatyta Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų komandos sukurta kultūrinė, edukacinė ir pažintinė virtuali paroda „Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą“. Ji parengta bendradarbiaujant su Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialiniu, Vilkaviškio krašto ir Zanavykų muziejais, Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniais (Signatarų namais, Jono Basanavičiaus gimtine, Vinco Kudirkos muziejumi). Parodos iniciatorė ir autorė vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė teigia, jog glaudus bibliotekininkų bendradarbiavimas su kitų atminties institucijų – muziejų – darbuotojais, nuoširdus kontaktas, suasmenintas informacijos perdavimas ženkliai praturtino parodos medžiagą ir parodos rengėjų patirčių lobyną. Parodoje pristatoma vienuolika ryškiausių Sūduvos (ir Kauno r.) krašto asmenybių, prisidėjusių prie Lietuvos valstybingumo kūrimo. Parodos rengėjai siekė pabrėžti Sūduvos krašto asmenybių įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi procesams, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais.

Jeigu ir nedalyvavote Sūduvos krašto paveldą aktualizuojančiame bibliotekos renginyje, rekomenduojame apžiūrėti bibliotekininkų parengtą didelės apimties virtualią parodą apie iškilias Sūduvos asmenybes. Ją rasite bibliotekos interneto svetainėje, virtualių parodų skiltyje.