Danielius Juozas

Spaudos darbuotojas

Gimė 1885 m. rugpjūčio 22 d., Pavytės k., Garliavos valsč., Kauno apskr.

1900-1904m. mokėsi Veiverių kunigų seminarijoje, vėliau Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1909 m. Studijavo Miunchene, klebonavo Daukšiuoss, 1923 -1936 m. - Zapyškyje, nuo 1936 m.- Igliaukoje. Vėliau gyveno Kanadoje. Spaudoje rašė pedagoginiais ir kateketiniais klausimais.

Darbai: "Trumpas katekizmas, skiriamas pradinei katekizacijai ir liaudies mokyklai", 1913; "Tikėjimo tiesos pagrindai katekizacijai", "Amžinasis gyvenimas", 1958.; "Mišių paslaptys", 1959; "Vaikų auklėjimas šeimoje", 1959.

Mirė 1968 m. spalio 7 d., Kanadoje