Petraitienė Zigrita

Gimė 1958 m. rugsėjo 19 d. Kražiuose, Kelmės r.

1965-1973 m. mokėsi Išlaužo (Prienų r.) 8-metėje mokykloje, 1973-1976 m.- Prienų 1-ojoje vid. mokykloje, 1976-1981 m.- studijavo VVU.

1981-1984 m. dirbo lietuvių k. ir literatūros mokytoja Pagėgių vid. mokykloje. Nuo 1984 m. - Garliavos 2-osios ( nuo 1994 m. Jonučių) vid. mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytoja, nuo 1994 m.- Borutaičių draugijos pirmininkė, nuo 2005 m- Kauno r. lietuvių k. mokyt. metod. t-bos pirm. Nuo 2002 m.- lietuvių k. mokytoja ekspertė.

Surengė seminarus: "Kūrybiškumo ugdymas pamokose ir popamokinėse veikloje", 1998 ; "Fizika, dailė ir literatūra mokykloje", 2002; "Lietuvių k. ugdymo turinio pokyčiai", 2007 m. ir kt. Parengė ir skaitė pranešimus konferencijose "Kad būtum, turi eiti ", 2002; "Knygnešystės įtaka lietuvių k., spaudos ir kultūros išsaugojimui", 2004; ir kt. Rašė straipsnius į "Dialogą", "Gimtaji žodį", Mokslą ir gyvenimą" ir kt.

Apdovanojimai: LR ŠMM padėkos raštas už kūrybišką pagalbą moksleiviams pasirengti Lietuvos moksleivių skaitymų ir kūrybinių darbų konkursui "Dorovė, pagarba gamtai, pilietiškumas", 2002; NS Kauno r.sk. specialusis prizas už aktyvų vaikų ir jaunimo būrimą į Borutaičių kūrybišką veiklą, 2002; Kauno r. savivaldybės padėkos raštas už kūrybišką veiklą, 2004; Kauno r. Metų mokytojos nominacija, 2005; LRS nario J.Jaruševičiaus padėka už Kauno apskr. mokinių lietuvių k. olimpiados nugalėtojos parengimą, 2005; ir kt. Projektų "2000-ieji –jaunimo metai", 2000 ; "Borutaičiai – laisvos minties ir savo krašto tradicijų saugotojai", 2005; "Mokykla ir asmenybės saviraiška", 2006 m. vadovė.