Sasnauskas Pranas

Rašytojas, tautosakininkas

Gimė 1931 m. balandžio 18 d. Kampiškių km. Kauno r.

1950 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą. Mokytojavo ir dirbo kolūkio pirmininku Kauno rajone. 1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dirbo Butrimonių vidurinės mokyklos direktoriumi, nuo 1975 m. – Alytaus rajono Obelijos kolūkio pirmininku.

Išleisti leidiniai:

Apsakymų rinkiniai - „Vasaros istorija",1984 m.; „Nukritę lapai „,1991M.; „ Laukų rūpintojėli mano... „,1993 m.

Romanai – „ Savanoriai", 1996 m.; „ Kovotojai", 1998 m.

Istorinę apybraižą „Kooperacijos raida Lietuvoje",1998 m.

Parengė lietuvių tautosakos rinkinius „Linksmosios lietuvių pasakos",1996 m.; „Senojo kaimo anekdotai",1996 m.; „ Lietuvių mįslės", 1997 m.; "Žemaičių pasakos", 1997m.; " Lietuvių patarlės ir priežodžiai", 1998 m.; " Lietuvių padavimai, legendos ir sakmės", 1998 m.; „Močiutės pasakėlės", 1998 m.; „Pasakų pilis",1999 m.; „Trumpos lietuvių pasakos apie žvėris, gyvulius ir paukščius", 2001m.; „Lietuvių sakmės", 2004 m.; „Lietuvių anekdotai", 2005 m.

Sudarė ir išvertė rinkinį „Linksmosios Europos tautų pasakos",2001m.

Lit.: Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. - Vilnius : Margi raštai, 2004

Kn. 3 : Užnemunė : Kauno pakraštys, Prienų rajone, Kazlų Rūda. - Vilnius : [B. Kondratas], 2006