Interaktyvių viktorinų kūrimas programa „Kahoot“, 2 dalis