Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai

Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos III aukšto fojė visą birželio mėnesį eksponuojama Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai“. Ji skirta Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.
  
Nuo 1918 m. lapkričio 11 d. iki 1940 m. birželio 17 d. buvo suformuotas 21 ministrų kabinetas, kuriame skirtingu laikotarpiu atitinkamų ministerijų ministrais dirbo 100 politikų. Ministrai buvo išsilavinę žmonės: teisininkai, finansininkai, gydytojai, pedagogai, karininkai, dvasininkai, inžinieriai, žemės ūkio srities specialistai ir kt., mokėjo ne vieną užsienio kalbą, aktyviai reiškėsi periodinėje spaudoje.
  
Sovietinės ir nacistinės okupacijos represijų aukomis tapo 45 buvę 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai: 16 jų sušaudyta, 10 mirė kalėjimuose ar lageriuose, 3 – tremtyje, 11 sugrįžo iš lagerio ar tremties, 5 – kalinti pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, išlaisvinti; karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus.
  
Ši paroda skirta sovietinės ir nacistinės okupacijos laikotarpiu represuotiems 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariams atminti. Parodą sudaro 29 stendai. Parodoje panaudota daug naujos, iki šiol niekur neeksponuotos vaizdinės medžiagos. Represuotų asmenų biografijas papildo fotografijos, dokumentai, spaudos leidinių faksimilės, laiškai iš Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio, kalinimo lageriuose, kalėjimuose ar tremties vietų. Kadangi paroda skirta ne vien Lietuvos, bet ir užsienio žiūrovams, tekstai parengti lietuvių ir anglų kalbomis.

Paroda eksponuojama iki birželio 21 d. Kviečiame apsilankyti!