Pradingę Kauno rajono kaimai

Pradingę Kauno rajono kaimai

Bibliotekos II aukšte, Suaugusiųjų abonemente, kviečiame apžiūrėti šalia knygų jaukiai prisiglaudusius vaizdingus ir širdį šildančius Kauno rajono peizažus. Mat visą birželio mėnesį čia eksponuojama dailininko Stasio Sčesnulevičiaus tapybos darbų paroda „Pradingę Kauno rajono kaimai“.
 
Dailininkas Stasys Sčesnulevičius baigė gimnaziją Vilniuje ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą, taip pat mokėsi Kauno meno mokykloje, bet dėl Antrojo pasaulinio karo nebaigė dailės studijų. Paskirtas Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto dekanu. Daugiausia dėmesio skyrė mokslinei veiklai ir pedagoginiam darbui.
 
Jis visą gyvenimą žavėjosi architektūra, vasaros atostogų metu nuolat dalyvaudavo mokslinėse architektūrinėse ekspedicijose, kurių metu rinkdavo medžiagą apie senųjų Lietuvos miestų ir miestelių išplanavimą ir pastatus. Ekspedicijoms vadovavo prof. Kazimieras Šešelgis. Surinktos medžiagos pagrindu buvo leidžiamos knygos apie liaudies architektūrą ir urbanistiniai leidiniai.
 
Tapytojas taip pat buvo vienas iš komisijos narių (vadovas prof. K. Šešelgis), tvirtinusių Rumšiškių etnografinio muziejaus išplanavimo projektą, vadovavo muziejinių eksponatų vertinimui.
 
S. Sčesnulevičius visą gyvenimą intensyviai tapė. Dailininko sukurtų darbų galima suskaičiuoti per tūkstantį. Amžininkų teigimu, S. Sčesnulevičius buvęs kuklus žmogus, nemėgęs afišuoti savo tapybos darbų, todėl net kolegų ir bičiulių dailininkų, tokių kaip Antanas Žmuidzinavičius, Jonas Buračas, Rimtas Kalpokas, Jonas Vaitys, raginamas stoti į Dailininkų sąjungą, nepanoro tapti jos nariu.
 
Dailininkas mirė 1979 m., palaidotas senosiose Aleksoto kapinėse.
 
Bibliotekos II aukšte, Suaugusiųjų abonemente, paroda eksponuojama visą birželio mėnesį.