Bendrystės galia

Bendrystės galia
Kauno rajone, Vilkijoje, jau 25 metus veikiančio labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ misija – globoti, ugdyti ir ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui. Svarbiausi organizacijos tikslai – teikti vaikams profesionalią socialinę, psichologinę pagalbą, vykdyti žalingų įpročių prevenciją, ugdyti vaikų socialiai priimtino elgesio įgūdžius. Už ilgametį bendradarbiavimą įgyvendinant šiuos siekius Kauno rajono savivaldybės viešajai bibliotekai skirta „Nemuno krašto vaikų“ padėka.
 
„Kad suteiktume iš socialiai jautrios aplinkos kilusiems vaikams visaverčio, įvairiapusio ugdymosi galimybes, reikia įdėti pastangų. Mūsų biblioteka itin daug dėmesio skiria skaitymo skatinimo veikloms – stengiamės patraukliais, inovatyviais metodais paskatinti vaikus ir jaunuolius skaityti: organizuojame kūrybiško knygų pristatymo konkursus, protmūšius, naudojame specialius skaitymo skatinimo kompiuterinius žaidimus (programėlė „Draugoteka“, kūrybinio projekto „Minecraft“ aplinkoje kasmetiniai konkursai ir kt.). Kuomet matome edukacinių veiklų naudą, šiltą grįžtamąjį ryšį, tai paskatina dar glaudesnės bendrystės siekį bei prasmės pojūtį“, – teigia Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė.
 
„Fondo globotiniai yra nuolatiniai Vilkijos bibliotekos lankytojai ir uolūs skaitytojai, jie noriai dalyvauja ir bibliotekos rengiamose vaikų vasaros užimtumo programose, ir įvairiuose bibliotekos konkursuose, meninėse iniciatyvose, skaitymo skatinimo akcijose („Vasara su knyga“ ir kitose). Esu be galo dėkinga fondo direktorei Vidai Rainienei už nuoširdų bendravimą ir visokeriopą pagalbą motyvuojant, įtraukiant vaikus į mūsų veiklas. Puoselėjame abiem pusėms jaukią bendrystę ir tuo prasmingu ryšiu labai džiaugiamės, – pasakojo Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinio – Vilkijos bibliotekos – vyr. bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė.
 
Biblioteka viliasi, jog bendromis pastangomis skatinamas vaikų ir jaunuolių kūrybiškumas, saviraiška, asmeninis tobulėjimas atvers jiems duris į pasaulį, kupiną žinių, svajonių bei galimybių