Vailionis Liudas

Mokslo darbuotojas, doc. ( biomedicinos sr.)

Gimė 1951 m. birželio 14 d., Ringaudų k., Kauno r.

1959 - 1966 m. mokėsi Tabariškių aštuonmetėje mokykloje, 1966 - 1970 m. – Kauno tarybiniame ū.technikume, 1970-1974 m. studijavo LŽŪA, 1976 - 1980 m. – LŽŪA neakivaizdiniu būdu studijavo aspirantūroje.

1974 - 2000 m. dirbo Kauno taryb. ūkio – technikumo dėstytoju, VDU Kauno botanikos sodo jaunesn. Moksliniu bendradarbiu, sk. Vedėju, direktor. Pavaduotoju, vyr. specialistu, 2002 - 2006 m. – Kauno kolegijos Želdinių ir agrotechnologijų katedros vedėju.

Dirba biomedicinos srityje, žemės ūkio kryptyje.

Darbai : daugelio publikacijų apie gėles, apželdinimą autorius, kurios publikuotod konf. medžiagų leidiniuose. Šešiolikos knygų autorius ar bendraautorius.

Dalyvavo 3 tarptautiniuose projektuose. Paskutinysis - „Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos spec. rengimo kokybės gerinimas, siekiant skatinti rekreacinės ir edukacinės veiklos plėtrą želdiniuose".

Lit.: Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007 (Kaunas : Aušra). – p. 641.