Vaidelys Jonas

Mokslo darbuotojas, doc. ( biomedicinos sr.)

Gimė 1951 m. birželio 14 d., Ringaudų k., Kauno r.

1959 - 1966 m. mokėsi Tabariškių aštuonmetėje mokykloje, 1966 - 1970 m. – Kauno tarybiniame ū.technikume, 1970-1974 m. studijavo LŽŪA, 1976 - 1980 m. – LŽŪA neakivaizdiniu būdu studijavo aspirantūroje.

1974 - 2000 m. dirbo Kauno taryb. ūkio – technikumo dėstytoju, VDU Kauno botanikos sodo jaunesn. Moksliniu bendradarbiu, sk. Vedėju, direktor. Pavaduotoju, vyr. specialistu, 2002 - 2006 m. – Kauno kolegijos Želdinių ir agrotechnologijų katedros vedėju.

Dirba biomedicinos srityje, žemės ūkio kryptyje.

Darbai : daugelio publikacijų apie gėles, apželdinimą autorius, kurios publikuotos konf. medžiagų leidiniuose. 28 knygų autorius ar bendraautorius.

Dalyvavo  tarptautiniuose projektuose. Paskutinysis - „Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos spec. rengimo kokybės gerinimas, siekiant skatinti rekreacinės ir edukacinės veiklos plėtrą želdiniuose".

Šiuo metu dirba ASU Agronomijos fakultete lektoriumi ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre ekspertu.

2011 m., už švietėjišką veiklą grąžinant Lietuvos kraštovaizdį, Kauno rajono mero V.Makūno apdovanotas II lygio garbės ženklu.

Lit.: Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007 (Kaunas : Aušra). – p. 641.