Šakočius Alvydas

Mokslo darbuotojas, (socialiniai m.)

LTU Policijos fakulteto Policijos teisės katedros vedėjas, KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros docentas, Tarptautinės policijos asociacijos, Lietuvai pagražinti draugijos narys

Gimė 1961 m. sausio 26 d. Girininkų k., Kauno r. Mokėsi Girininkų 8-metėje mokykloje, Kauno 13-oje vid. m-kloje, 1983-1987 m. studijavo TSRS VRM Minsko aukštesniosios m-klos Vilniaus fak., 1993-1997 m.- LPA doktorantūroje.

Dirbo Kauno raj., Rokiškio Vidaus reikalų sk. kriminalinės paieškos operatyvinių įgaliotiniu ( 1982-1988), 1989-1990 m.- Profilaktikos tarnybos v-bos vyr. insp., 1990-1993m.- LPA Konstitucinės teisės katedros asist., 1997-1998 m.- Policijos vadybos ir administracinės teisės katedros ved., nuo 1998 m.- Policijos fak. Policijos teisės katedros ved., nuo 1999 m.- KTU soc.m. fak., Viešojo administravimo katedros docentas.

Darbai:

Apgynė teisės mokslų dr. disert. "Policijos veikla įgyvendinant aplinkos apsaugos funkciją"

Moksl. tyrimų sritys : viešasis administravimas, visuomenės saugumo užtikrinimo sistema, policijos ir administracinė teisė.

Šakočius A.- Policijos valdymo audito ( 1998) ir VRM valdymo audito (1999) gr. narys. Stažavosi Limburgo u-te (Olandija, 1995), Italijos ekologinėje karabinierių tarnyboje (1997), ir Vokietijoje ( 1999).