Sunelaitis Sigitas

Mokslo darbuotojas, (humanitariniai m.).

VU Kultūros centro vedėjas, VU reikalų valdytojas.

Gimė 1946 m. liepos 5 d., Vilkijoje, Kauno r.

1968-1975 m. studijavo VU Istorijos fakultete. Dirbo VU Estetinio lavinimo katedros vedėju (1990), VU reikalų valdytojas, Kultūros centro vedėjas.

Apgynė mokslų dr. disertaciją (1987)

1991 m. suteiktas docento vardas.