Ivanauskas Tadas

Gamtininkas, dr. (biologijos m.), MA akademikas.

Gimė 1882 m. gruodžio 16 d. Lebiodkoje, Varenavo r., Baltarusijoje.

Mirė 1970 m. birželio 1 d. Kaune. Palaidotas Tabariškių kapinėse (Kauno raj.).

T.Ivanauskas dar vaikystėje susidomėjo gamtos mokslais. Pradžios mokslus ėjo namuose. 1901m. baigė Varšuvos gimnaziją, 1903 m. - Peterburgo 10-ąją berniukų gimnaziją. 1903 - 1905 m. studijavo gamtos mokslus Peterburgo universiteto Fizikos - matematikos fakultete.

1905 - 1909 m. mokėsi Paryžiuje, Sorbonos universiteto Gamtos - istorijos fakultete ir jį baigė. Tais pačiais metais vėl įstojo į Peterburgo universitetą, Įsitraukė į „Lietuvių studentų draugijos" veiklą, buvo išrinktas jos pirmininku. 1910 m. baigė universitetą ir gavo gamtos mokslų 1-ojo laipsnio diplomą.

1910 m. Peterburge įkūrė Gamtos mokslų vaizdinių priemonių laboratoriją „Zootom".

1916 - 1918m. dirbo Žemės ūkio ministerijoje Peterburge. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir (Varėnos raj.) įsteigė lietuvišką mokyklą, kurioje mokytojavo.

1919 - 1921m. dirbo patarėju Žemės ūkio departamente Kaune. 1919 m. kartu su kitais įkūrė Gamtos tyrimo stotį (su zoologijos muziejumi). 1919 - 1922m. buvo šios stoties direktorius.

1920 m. kartu su kitais įkūrė Aukštuosius kursus, buvo vienas iš lektorių bei Gamtos skyriaus vedėjas (iki 1922 m.), vienas iš Lietuvos universiteto kūrėjų, 1922 - 1940 m. - šio universiteto Matematikos - gamtos fakulteto profesorius, Zoologijos ir lyginamosios anatomijos vedėjas.

1929 m. suorganizavo pirmąją kailinių žvėrelių augintojų akcinę bendrovę ir įkūrė kailinių žvėrelių fermą Obelynėje, netoli Kauno. 1929 m. Ventės rage, Šilutės raj. įkūrė ornitologinę stotį. 1937 m. su kitais įsteigė Žuvinto rezervatą. 1938 m. įsteigto Kauno zoologijos sodo vienas įkūrėjų. 1940- 1941m. ir 1944 – 1956 m. - Vilniaus universiteto profesorius, Zoologijos katedros vedėjas, 1942- 1944 m. - Vilniaus universiteto Miškų mokslų fakulteto profesorius. 1943 - 1944 m. - Vilniaus vidurinės miškų mokyklos dėstytojas.

1945 - 1950 m. - Lietuvos MA Biologijos instituto direktorius. 1949 - 1951m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų apsaugos katedros (vėliau Miškininkystės katedra) profesorius; 1952 - 1954 m. - šios katedros vedėjas. 1954 - 1965 m. - Kauno medicinos instituto profesorius, Bendrosios biologijos katedros vedėjas. 1956 - 1964 m. - Vilniaus universiteto Zoologijos katedros profesorius. 1965 - 1970 m. - Kauno medicinos instituto Bendrosios biologijos katedros profesorius.

Apdovanojimai:

1922 m. T. Ivanauskui suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas, 1922 m. - Padujos (Italija) universiteto garbės daktaro laipsnis

1940m. jam suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis, o 1941 m.. išrinktas Lietuvos MA tikruoju nariu.

1945 m. T. Ivanauskui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

1959 m. už veikalą „Lietuvos paukščiai" jam paskirta Lietuvos valstybinė premija.