Burneikis Juozas

Mokslo darbuotojas, prof., dr. (geografijos m.)

Gimė 1931 m. kovo 1 d., Kvesų k., Vilkijos valsč., Kauno r.

1949 m. baigęs Vilkijos gimnaziją, įstojo į Kauno universitetą. 1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo hidrotechnikos statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Apibendrinęs Nemuno metinio nuotėkio pasiskirstymo problemas 1961 m. KPI apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją.

1954 - 1957 m. dirbo darbų vykdytoju Šiaulių valstybiniame statybos treste, nuo 1955 m. Šiaulių miesto laikraščio „Raudonoji vėliava" redakcijos Pramonės skyriaus literatūros redaktorius. Nuo 1957 m. dirbo Fizikinių ir techninių energetikos problemų institute. 1961-1987 m. Hidroenergetikos, 1987-1994 m. Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vedėjas. 1986-1991 m. dar dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

Pasiekimai: 1972 m. - geografijos mokslų daktaras, 1976 m. - akademikas, 1981m. – nusipelnes mokslo veikėjas, 1988 m. - profesorius., habil. dr -1993 m.

Apdovanojimai: LTSR valstybinė premija, 1965; Nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo garbės vardas, 1981.

Mokslinė veikla: jam vadovaujant parengta Lietuvos upių nuotėkio reguliavimo ir vandens išteklių panaudojimo schema, aktyviai dalyvauta pagrindžiant Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos, Ignalinos AE, Kruonio HE ir kt. reikšmingų energetikos objektų statybos aikšteles.

Darbai: apgynė geografijos mokslų habilituoto daktaro disertaciją „Lietuvos upių nuotėkio reguliavimas", 1972; parengė vandens ūkio balanso sudarymo metodiką bei Lietuvos nacionalinę energetikos strategiją, 1993 (su kitais).

Svarbiausios publikacijos: "Lietuvos TSR upių kadastras", su M.Lasinsku ,d. 2 1960 m.; su B. Gailiušiu, d. 4 1970 ; „Lietuvos TSR ūkio sistemos", 1979 ; „ Lietuvos upių hidroenergetiniai ištekliai ir jų panaudojimas", 1994 m.

Mirė 2005 m. Vilniuje