Subatis Brunonas

Menininkas

Gimė 1924 m. Besmerčių k., Čekiškės valsč.

Mokėsi Čekiškės pradžios mokykloje, Vilkijos progimnazijoje. 1923-1924 m.pabaigoje progimnazijoje buvo suorganizuota moksleivių rankdarbių ir piešinių paroda, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojami B.Subačiaus darbai. Jis norėjo mokytis Meno mokykloje, bet gyvenimas sutvarke kitaip. Susipažinęs su saleziečiais ir kunigo Jono Bosko mokymu, Bronius išvyko į Italiją. Nutaręs likti pasauliečiu, grįžo į Tėvynę. Čekiškėje aktyviai dalyvavo pavasarininkų organizacijos veikloje ir tapydavo. Drobėse atgimdavo gimtojo kaimo peizažai ir gyvenimo tikrovės vaizdai.

1931 m. Pernavoje vykusioje parodoje eksponavo apie 30 savo darbų, o 1932 m. Ariogaloje vykusioje parodoje sulaukė viešo pripažinimo ir buvo apdovanotas diplomu.

1940 m. pradėjo mokytis Meno mokykloje. Jo dėstytojai buvo J.Šileika, P.Galdikas, J.Vienožinskis ir kt. Tačiau 1941-ųjų birželį baigėsi mokslo metai. Pradėjo dirbti Kilovo klube - skaitykloje vedėju. Tačiau dirbo neilgai. Liko laisvu menininku ir dalyvavo įvairiose parodose. 1954 m. 12 B.Subačiaus paveikslų pateko į Kauno srities dailės parodą, 5 – į Vilnių, 3 - į Maskvą. B.Subatis buvo įvertintas už kūrybinius laimėjimus.

Savo darbus ne kartą eksponavo Čekiškės vidurinėje mokykloje, nutapė dekoracijas statomam spektakliui „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių". Be tapybos B.Subatį domino ir fotografija. Pokario metais jis buvo vienas iš pagrindinių fotografų Čekiškėje, pagarsėjo ne tik rajone, bet ir respublikoje.

B.Subačiaus darbai paplitę po visą Lietuvą. Jų yra įsigiję M.K.Čiurlionio muziejus, „Saulutė", Rumšiškių buities muziejus. Čekiškės bažnyčioje yra jo paveikslas „Gelbėk mane, Viešpatie, gyvenimo jūroje".

Mirė 1993 m.