Projektai

2024

NEATRASTŲ KNYGŲ SALOJE
Įgyvendindami projektą „Neatrastų knygų saloje“ vasaros atostogų metu organizuojame vaikams patrauklią, turiningą, aktyvią ir prasmingą veiklą, kuri skatina jų kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą, ugdo asmenines ir socialines kompetencijas, bendravimo įgūdžius. Bibliotekos darbuotojų komanda rūpinasi, kad vaikai ne tik smagiai, bet ir turiningai leistų laiką stovyklos metu, todėl veiklų įvairovė labai plati. Kiekviena diena prasideda literatūrinėmis edukacijomis, vėliau vyksta kūrybinės dirbtuvės bei interaktyvios veiklos, taip pat aktyvios pramogos. 
Projektui vadovauja l. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė. 
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė (1 000,00 Eur).

 

NUTAPYTA POEZIJA BIBLIOTEKOJE
Projektas skirtas vyresnio amžiaus asmenų ir jaunų mamų bendrosioms kompetencijoms tobulinti. Jis skatina pritaikyti mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Įgyvendindami projektą organizuojame interaktyvias veiklas. Poezijos ir dailės simbiozė įgalinama Rytų kaligrafijos kūrybinėse dirbtuvėse, prisidedančiose prie skaitymo skatinimo. Siekiame lavinti suaugusiųjų reflektavimo ir mokymosi iš savo patirties įgūdžius.
Projektui vadovauja l. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė. 
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė (1 000,00 Eur).

 

KNYGOS FESTIVALIS
Projekto tikslai – šiuolaikiškais meniniais sprendimais  pristatyti Kauno rajono literatūrinį kelią, išryškinti ir puoselėti krašto savitumą ir išskirtinumą, didinti kultūros prieinamumą, skatinti bendruomeniškumą, kokybišką laisvalaikį, aktyvų bendruomenės įsitraukimą į kūrybines veiklas. Visuomenės poreikius ir lūkesčius atliepiantis renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, įtraukia domėtis Pakaunės krašto identitetą puoselėjančia bendruomene. Renginyje pristatomi rašytojai, kurių jungiamoji kūrybos grandis yra kultūrinės ir istorinės sąsajos su Pakaunės kraštu. Renginio ašis – skaitymo įpročius stiprinanti ir skaityti motyvuojanti diskusija su rašytojais. 
Projektui vadovauja Kultūrinių renginių organizatorė ir koordinatorė Živilė Žukauskienė.
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė (3 000,00 Eur).
 

TEATRINĖS INICIATYVOS KAUNO RAJONE
Projekto tikslas – suteikti profesionaliojo meno prieinamumą Kauno rajono judėjimo negalią turintiems gyventojams ir visiems kitaip galintiems, padėti tenkinti profesionaliojo meno poreikį, siekti, kad profesionalusis menas ugdytų išprususį kultūros vartotoją. Projekto metu bus rodomi spektakliai, vyks pokalbiai su spektaklių kūrėjais. 
Projektui vadovauja vyriausioji bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba (3 900,00 Eur), remia Kauno rajono savivaldybė (2 100,00 Eur).
  

GALIMYBĖ RINKTIS
Įgyvendinant projektą „Galimybė rinktis“ kaip prevencinę iniciatyvą siekiama mažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą tarp vaikų ir paauglių. Iniciatyva skatiname sveiką gyvenseną, stipriname supratimą apie žalingų įpročių žalą, siūlome prasmingo, žinių suteikiančio laisvalaikio veiklas, stengiamės ne tik informuoti, bet ir įtraukti, suteikti vaikams įrankių bei žinių, skatinančių priimti sveikus sprendimus ir kurti savo gerovės kelius.
Projektui vadovauja l. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė (240,00 Eur).
 

BENDRYSTĖS LINK
Viešojoje bibliotekoje kuriama informatyvi, nenuobodi, įtrauki socializacijos programa „Bendrystės link“. Ją sudaro kūrybinių, interaktyvių dirbtuvių, edukacijų ir praktinių veiklų ciklas, psichologinių paskaitų, diskusijų, refleksijos bei analizės užsiėmimai. Vykdydami programą kuriame aplinką, kurioje kiekvienas jaunuolis gali jaustis priimtas, suprastas ir vertinamas, o tai padės jam augti kaip asmenybei ir kaip bendruomenės nariui.
Projektui vadovauja l. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė (450,00 Eur).
 

ATVER[S]K
Projektas „Atver[s]k“ – nuosekli, tikslinga, ir bendruomenės laukiama vaikų ir suaugusiųjų sensorinę integraciją, teksto suvokimą bei paveikumą gerinančių, skaitymą skatinančių veiklų plėtotė. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus įrengtas Sensorinis kambarys, kuriame vyks ir inovatyvūs sensoriniai skaitymai. 
Projektui vadovauja Kultūrinių renginių organizatorė ir koordinatorė Živilė Žukauskienė.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba 13 500,00 Eur.
 
2023


KEITIMOSI DOKUMENTAIS KOORDINAVIMAS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLE

Pagal Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektą „Keitimosi dokumentais koordinavimas Kauno ir Marijampolės regiono bibliotekų tinkle“ gautas knygomatas, kuris buvo pastatytas Mastaičiuose. 
Gautas finansavimas 5674,90 Eur.
 
INOVATYVŪS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SKAITYMO SKATINIMO SPRENDIMAI VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALINIŲ SANTYKIŲ KŪRIMUI SU APLINKA
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Projekto tikslas – sukurti inovatyvią skaitymo skatinimo priemonę, kuri formuotų moksleivių įprotį skaityti, gilintų žinias ir padėtų skaitymo patirtis pritaikyti socialiniams santykiams su aplinka (bendraamžiais, tėvais, mokytojais ir t. t.) kurti, problemoms spręsti ir kūrybinei saviraiškai. Tikslinės grupės: 5–8 klasių moksleiviai (10–15 m. amžiaus jaunuoliai), gyvenantys ir besimokantys Panevėžio, Kauno bei Klaipėdos regionuose. Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšomis. Įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. rugpjūtis – 2023 m. spalis. 
Gautas finansavimas 3381,00 Eur.

  
Jaunuoliai kviečiami į savo mobiliuosius telefonus arba planšetes parsisiųsti nemokamą žaidimo programėlę „Draugoteka“, skaityti „Draugotekoje“ rekomenduojamas knygas, dalyvauti bibliotekos rengiamose kontaktinėse nemokamose „Draugotekos“ žaidimo edukacijose. Bibliotekoje pastatytose specialiose knygų lentynose, pažymėtose projekto lipdukais, skaitytojams lengva rasti knygas, kurios rekomenduojamos „Draugotekos“ programėlėje, o iš knygomato jie gali pasiimti užsakytas knygas sau tinkamu laiku. Nemokamas „Draugotekos“ edukacijas veda specialius mokymus išklausę bibliotekos darbuotojai: moksleiviai atlieka interaktyvias kūrybines užduotis, analizuoja savo ir kito emocijas, santykius bei ieško savų bendravimo problemų sprendimo ar sunkumų įveikimo rakto.

UŽIMTUMO IR VERSLUMO PRADŽIAMOKSLIS BIBLIOTEKOJE
Projektas skirtas Garliavos seniūnijos ir Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų bendrosioms kompetencijoms tobulinti, jų verslumui pagal pomėgius ugdyti. Tikslinė projekto auditorija – minėtose seniūnijose gyvenantys vyresnio amžiaus asmenys ir jaunos mamos. Įgyvendindami projektą organizuojame kūrybiškumą skatinančias kūrybines keramikos veiklas. Supažindiname su verslo pradžiamoksliu ir jo principais. Siekiame lavinti suaugusiųjų reflektavimo ir mokymosi iš savo patirties įgūdžius.
Projektui vadovauja l. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė  (1000,00 Eur).

ŽVELK GILIAU, MĄSTYK PLAČIAU
Projekto tikslas – Kauno rajono šeimų, neturinčių galimybių aktyviai dalyvauti kultūrinio lavinimosi ir pažinimo veiklose, skatinimas per konkrečią meninę ir pažintinę veiklą atskleisti savo kūrybiškumą, reflektuoti ir atrasti naujus talentus ar pomėgius, auginti ir stiprinti ryšį tarp šeimos narių bei aktyviau įsitraukti į Kauno rajono kultūrinį gyvenimą.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Vaiva Steponaitienė, dalyvauja edukatorė Kristina Meilutė.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2040,00 Eur), remia Kauno rajono savivaldybė (620,00 Eur).

PATIRČIŲ BIBLIOTEKA
Įgyvendindami projektą „Patirčių biblioteka“ siekiame prasmingomis, naudingomis, kokybiškomis laisvalaikio veiklomis spręsti Garliavos mieste bei jo apylinkėse gyvenančių socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų užimtumą vasaros atostogų metu. Vaikus skatiname skaitant plėsti savo jausmų žodyną, padedame geriau suprasti save, mokome užmegzti kokybiškus socialinius ryšius – susirasti tikrų draugų. Stovyklos veiklos penkių dienų programa orientuota į 7–10 metų vaikų kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymą, mokymąsi dirbti komandoje, į menines, kūrybines veiklas bei kūrybišką informacinių technologijų naudojimą.
Projektui vadovauja l. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (700,00 Eur).

2022

KNYGOS LABIRINTE
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas, kuriuo siekiama, kad skirtingų socialinių grupių Kauno rajono gyventojai, ypač gyvenantys toliau nuo centro, aktyviai įsitrauktų į kūrybinę veiklą (rašymas, iliustravimas, vaizdo medžiagos kūrimas, knygos maketavimas, knygrišyba ir kt.), kad ugdytų ne tik kūrybiškumo, bet ir asmenines bei socialines kompetencijas. Projekto veiklomis siekiama sukurti knygą ir iš dalies pritaikyti ją negalią turintiems asmenims. 
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Sandra Žydaitienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2000,00 Eur), remia Kauno rajono savivaldybė (600,00 Eur).
Elektroninė knygos versija
Projekto rezultatai

SUSITIKIME POKYČIAMS
Projekto tikslas – sukurti menines, edukacines veiklas ir aplinką, kuri padėtų asmenybei atpažinti savo problemas, surasti sprendimo būdus ir skatintų įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą. Šešis mėn. Garliavos ir Vilkijos bibliotekose vyks 9 susitikimai ir pokalbiai su psichologinių knygų autoriais, gongo garsų terapijos ciklas, 10 meno terapijų. Baigiamajame projekto renginyje projekto dalyviai pakvies į parodą, kurioje bus eksponuojami meno terapijų metu sukurti darbai. Kauno r. pedagoginė psichologinė tarnyba pristatys vykdytos apklausos duomenis ir įvertins projekto veiklų rezultatus.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (1340,00 Eur), remia Kauno rajono savivaldybė (602,00 Eur).

POJŪČIŲ LABORATORIJA
Projekto idėja – bibliotekoje vykdomomis inovatyviomis veiklomis spręsti Garliavos mieste ir apylinkėse gyvenančių socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, ugdyti savimi pasitikinčią asmenybę. Stovyklos veiklos penkių dienų programa orientuota į 7–10 metų vaikų kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymą, mokymąsi dirbti komandoje, į menines, kūrybines veiklas bei kūrybišką informacinių technologijų naudojimą.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (13041,00 Eur).

BIBLIOTEKININKŲ ŽINIŲ IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
Projektas skirtas viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijoms tobulinti. Juo skatinami pokyčiai, atitinkantys Kauno rajono bendruomenės lūkesčius. Organizuojame teorinius ir praktinius seminarus, skatinančius bibliotekininkus įgyti tvarių ir inovatyvių profesinės veiklos metodų bei patirčių, kad galėtų tobulinti neformaliojo ugdymo veiklas bendruomenei.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (900,00 Eur).

2021

RUDENS SPALVOS
Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti kompetencijas per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Stovyklos veiklos programa orientuota į vaikų kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymą, mokymąsi dirbti komandoje, į menines-kūrybines veiklas ir kūrybišką informacinių technologijų panaudojimą.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė (1000,00 Eur).

VASAROK LINKSMAI IR TURININGAI
Projekto idėja – bibliotekoje vykdomomis inovatyviomis veiklomis pasirūpinti Garliavos mieste ir jo apylinkėse gyvenančių socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų užimtumu vasaros atostogų metu, ugdyti savimi pasitikinčią asmenybę. Stovyklos veiklos programa orientuota į vaikų kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymą, mokymąsi dirbti komandoje, į menines-kūrybines veiklas bei kūrybišką informacinių technologijų panaudojimą.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (700,00 Eur).

ATOSTOGAUK, PAŽINK SAVE IR KITUS!
Projekto tikslas – pagerinti Garliavos ir apylinkių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų aktyvaus, turiningo ir saugaus laisvalaikio sąlygas formuojant socializacijos, komandinės veiklos supratimą ir įgūdžius, gerinant savijautą fiziniu aktyvumu, kuriant darnią kultūrinę aplinką. Ugdyti aktyvaus laisvalaikio įpročius, pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (700,00 Eur).

BIBLIOTEKA PAŽINIMUI IR ATRADIMAMS
Projekto tikslas – inovatyviomis paslaugomis skatinti bendruomenės informacinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymą motyvuojant turiningu užimtumu. Inovatyvus stalo žaidimas su QR kodais „Būkime keliautojais ir atradėjais“ kitokia forma pristatys Kauno rajono materialiojo ir nematerialiojo paveldo vertybes, tobulins bendruomenės kultūrines ir informacines kompetencijas, skatins turiningai leisti laisvalaikį.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (4900,00 Eur).

AUGAME SKAITYDAMI IR KURDAMI
Literatūrinių veiklų metu taikant neformaliojo ugdymo metodus skatinti vaikus ir jaunimą, ypač gyvenančius nuo centrų nutolusiose vietovėse, skaityti vertingą literatūrą, padėti patiems mokiniams įsitraukti į kūrybinį rašymą, motyvuoti juos kurti įvairaus žanro literatūros kūrinius ir pristatyti bendruomenėms. Įtraukiant į literatūrinę veiklą, siekiama ugdyti mokinių asmenines, iniciatyvumo, kūrybingumo bei socialines kompetencijas.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Vaiva Steponaitienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (1310,00 Eur), remia Kauno rajono savivaldybė (393,00 Eur).

2020

PAŽINK KAUNO RAJONĄ ŠIUOLAIKIŠKAI
Projekto tikslas – skatinti Kauno rajono kultūros, istorijos, archeologijos, gamtos paveldo ir žymių asmenų pažinimą sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis grįstą inovatyvią priemonę. Vaikams, jaunimui ir šeimoms skirtame interaktyviame žaidime „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ pristatomi Kauno rajono kultūros, istorijos objektai. Žaidimo metu žaidėją lydi sukurtas animacinis kalbantis personažas. Kultūrinėms, istorinėms žinioms įtvirtinti organizuojamas istorikų, kultūros paveldo specialistų paskaitų ciklas „Kauno rajonas amžių virsme“, projekto veikloms pristatyti – renginys „Pažinkime Kauno rajoną kitaip“ ir žaidimo „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ varžybos. Projekto trukmė – 2020 m. vasaris–lapkritis.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (13 700,00 Eur).

KULTŪRINĖS SLINKTYS KAUNO RAJONE
Projekto tikslas – pasitelkus profesionalųjį meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, sumažinti kultūrinę atskirtį, didinti užimtumą kultūrine veikla. Projekto metu bus pristatyti du spektakliai, trys literatūrinės-muzikinės programos, trys istorijos paveldo knygos.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba  (1830,00 Eur), remia Kauno rajono savivaldybė (550,00 Eur).

BIBLIOTEKININKO SĖKMĖ – MOKYTIS ĮVEIKTI NAUJUS IŠŠŪKIUS
Projektas skirtas Kauno rajono bibliotekų darbuotojų profesinėms kompetencijoms tobulinti ir naujai patirčiai gauti. Siekiama motyvuoti darbuotojus įdomiais, netradiciniais seminarais, skatinančiais individualius gebėjimus ir kūrybiškumą, kad bibliotekų veikla būtų plėtojama modernesniais ir novatoriškesniais metodais.
Projektui vadovauja direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (3500,00 Eur).

GARLIAKVIETĮ ŠOK!
Projekto tikslas – suaktyvinti Garliavos gyventojų bendrystę, įtraukiant juos į komandinį kūrybos procesą. Pasitelkus profesionalų šokėją bei savanorius fizinio aktyvumo specialistus, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai patys kurs Garliavos identitetą atspindintį šokį „GarliaKvietis“. Šią bendruomeninę iniciatyvą organizavo viešosios bibliotekos darbuotojų komanda, bendradarbiaudama su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ bendruomenių programa „Fluxus Labas!“. Siekiant plačiau viešinti projekto veiklas, skatinti žmonių aktyvumą, užtikrinti viešųjų erdvių įveiklinimą, užsiėmimai vyko netradicinėse erdvėse: Viešosios bibliotekos kieme, „Kaimynystės“ bei „Šimtmečio“ parkuose. Baigiamasis šokio pasirodymas vyko Garliavos traukinių stotyje, sujungus iniciatyvos „GarliaKvietį šok“ ir Garliavos apylinkių bendruomenių projekto „Šiuolaikinė Garliavos apylinkių seniūnija“ veiklas. Iš viso vyko 7 užsiėmimai su šokių grupės „Nuepiko“ profesionaliu šokėju Carlo Bibiano, 5 užsiėmimai su savanoriais, fizinio aktyvumo specialistais.
Projektui vadovauja vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja „Kaunas 2022“.

PRALEISK VASARĄ ŠIUOLAIKIŠKAI
Projekto tikslas – ne tik skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, bet ir sukurti sąlygas jų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam ugdymui, sudarant kuo geresnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje aplinkoje, vasaros užimtumui. Vasaros stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, įvairiapusiam kultūriniam ir meniniam ugdymui. Pagal sudarytas programas vaikai dalyvavo vaikų vasaros skaitymų akcijose. Nemažai edukacinių veiklų buvo skirtos kraštui pažinti.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (660,00 Eur).

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS (Vaikų vasaros užimtumo programa)
Stovyklų metu vyko neformaliojo ugdymo meniniai-kūrybiniai, darbo su naujosiomis informacinėmis technologijomis, populiariosios literatūros ir judriųjų žaidimų edukaciniai užsiėmimai. Sudarant programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, padedančias plėsti akiratį ir ugdyti pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteikiančias socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (840,00 Eur).

SUPERATOSTOGOS BIBLIOTEKOJE: IŠMANIAI IR KŪRYBINGAI
Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti aktyvaus laisvalaikio, pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Rudens stovyklos metu buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų vaikams plėsti akiratį ir ugdytų pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (1125,00 Eur).

DRAUGAUKIME IR KURKIME KARTU (neformaliojo vaikų švietimo veiklos)
Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti kompetencijas per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Užimti vaikus skirtingose Kauno rajono bibliotekose – Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 10 padalinių: Raudondvaryje, Batniavoje, Vilkijoje, Ringauduose, Zapyškyje, Ežerėlyje, Domeikavoje, Vandžiogaloje, Karmėlavoje ir Piliuonoje. Neformaliojo ugdymo meniniai-kūrybiniai, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis ir įvairių žaidimų edukaciniai užsiėmimai.
Projektui vadovauja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (5280,00 Eur).

2019

KAI IDĖJOS VIRSTA REALYBE: GARLIAVOS MIESTO BENDRUOMENĖS AKTYVINIMAS IR STIPRINIMAS MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-17-0004 veiklomis gerinamos vietos gyventojų socialinės-ekonominės gyvenimo sąlygos, mažinama socialinė atskirtis, didinama užimtumo galimybė ir bendruomenės narių socialinė integracija išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių vasaros atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio  Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Garliavos vaikų dienos centrą ir jam priklausančius socialinės rizikos šeimose augančius vaikus. Projektinėse veiklose dalyvaus 50 projekto dalyvių, įtraukiant Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus ir paauglius. Projekto trukmė – 2018 m. rugsėjis–2019 m. spalis. 
Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinio fondo agentūra (5818,71 Eur).

IŠMANUSIS KULTŪROS KELIAS KAUNO RAJONE (III)
Projekto tikslas – pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrąją dalį, prieinamą nuo bibliotekos nutolusiam vartotojui ir visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu, saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė – 2018 m. vasaris–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (8000 Eur).

IŠ KO SUSIDEDA LIETUVA?
Projekto tikslas – paskatinti Kauno rajono vaikus ir jaunimą, ypač gyvenančius nuo centrų nutolusiose vietovėse, geriau pažinti Lietuvos kultūrą per aktualią ir vertingą literatūrą. Suteikti galimybę moksleiviams patiems pasijusti kultūros dalimi bendraujant su žinomais kūrėjais ir kartu su jais įsiliejant į bendras veiklas. Bus surengtas renginių ciklas temomis: „Lietuvą formuojantys įvykiai“, „Uždegantys žmonės“, „Paslaptingosios mitologinės būtybės“ ir „Lietuvos gamta per objektyvą“ Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir kai kuriuose padaliniuose. Bus organizuojami susitikimai su įdomiais, žinomais nūdienos kūrėjais, rengiamos interaktyvios viktorinos, skatinančios moksleivių aktyvumą renginių metu. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (3200,00 Eur).

NAUJOS PATIRTYS PER KULTŪRĄ
Projektas pakvies Kauno rajono bendruomenių jaunimą ir vyresnio amžiaus narius į aktyvias veiklas. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatomi renginiai taps įvairių bendruomenės narių susitikimų ir bendravimo vieta. Į profesionalaus meno renginius bus pakviesti penkiolikos rajono kaimų ir miestelių bendruomenių gyventojai. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba  (2400,00 Eur).

KAUNO KRAŠTO VIETOVARDŽIAI – ISTORIJA IR DABARTIS
Projekto tikslas – kūrybinėmis-meninėmis priemonėmis, formuojančiomis bendruomenės (ypač vaikų ir jaunimo) kultūrines bei vertybines nuostatas, pilietinį brandumą, tautinę savimonę, etninį išprusimą, paminėti Vietovardžių metus. Projektą sudaro renginys suaugusiems klausytojams, vyresnių klasių moksleiviams ir 4 neformaliojo švietimo ir ugdymo užsiėmimai vaikams bei jaunimui. Vilniaus universiteto docentė Filomena Kavoliūtė, apie vietovardžių naikinimą rašanti ir kalbanti jau nuo 1998 m., Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatys savo knygą „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“; kultūrinių renginių organizatorė Eglė Targanskienė ves neformaliojo švietimo ir ugdymo užsiėmimų ciklą „Pažinkime savo kraštą“ Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Domeikavos, Ežerėlio, Zapyškio padaliniuose. Projekto trukmė – 2019 m. rugsėjis–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (330 Eur).

2018

PAŽINK KULTŪROS ISTORIJĄ!
Projekto tikslas – pasitelkus profesionalųjį meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes. Projekto trukmė – 2018 m. birželis–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2800 Eur).

AKTYVŪS PILIEČIAI – EUROPOS SĄJUNGOS ATEITIS!
Projekto tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir stiprinti Europos bendrystės jausmą, didinti aktyvumą Europos Parlamento rinkimuose. Projekto trukmė – 2018 gegužės 9 d. 
Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (1000 Eur).

IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ: ŠIMTAS FAKTŲ APIE IŠKILIAS KAUNO RAJONO ASMENYBES, KŪRUSIAS IR IŠSAUGOJUSIAS LIETUVOS VALSTYBINGUMĄ
Projekto tikslas – minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, supažindinti Kauno rajono bendruomenę (moksleivius ir jaunimą) su Lietuvos šimtmečio istorija, šalies laimėjimais ir pasiekimais, pristatyti Lietuvos valstybingumą kūrusius ir išsaugojusius iškilius kultūros, visuomenės veikėjus ir jų kūrybinę veiklą, ypač tuos veikėjus, kurie gyveno ir kūrė Kauno rajone. Tokiu būdu prisidedama prie Kauno rajone gyvenančių ir besimokančių moksleivių bei jaunimo pilietinės savimonės ir pilietiškumo ugdymo. Projekto trukmė – 2018 birželis–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (1700 Eur).

IŠMANUSIS KULTŪROS KELIAS KAUNO RAJONE (II)
Projekto tikslas – pasitelkus šiuolaikinių technologijų siūlomus sprendimus sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus, virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrąją dalį, prieinamą nuo bibliotekos nutolusiam vartotojui ir visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu, saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė – 2018 m. vasaris–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (4000 Eur).

INTERAKTYVIOS REALYBĖS LINK
Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono vaikų ir paauglių technologines, kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas, ugdyti jų kritinį mąstymą, savarankiškumo ir bendruomeniškumo įgūdžius. Projektas įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 9 jos padaliniuose: Raudondvario, Vilkijos, Karmėlavos, Kulautuvos, Šlienavos, Čekiškės, Domeikavos, Zapyškio ir Ringaudų bibliotekose. Projekto trukmė – 2018 m. kovas–gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (4000 Eur) sumą.

LIETUVOS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS BIBLIOTEKOJE
Projekto tikslas – skleisti lietuviškumo dvasią tarp vaikų ir paauglių, atkreipti jų dėmesį į žinomus šimtmečio (praeities ir dabarties) rašytojus ir jų kūrybą. Projekto trukmė – 2018 m. gegužė–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė (700 Eur) sumą.

KAI IDĖJOS VIRSTA REALYBE: GARLIAVOS MIESTO BENDRUOMENĖS AKTYVINIMAS IR STIPRINIMAS MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-17-0004 veiklomis siekiama pagerinti vietos gyventojų socialines-ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinti socialinę atskirtį, didinti užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudoti vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių vasaros atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Garliavos vaikų dienos centrą ir jam priklausančius socialinės rizikos šeimose augančius vaikus. Projekto trukmė – 2018 m. rugsėjis–2019 m. rugsėjis. 
Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinio fondo agentūra (5818,71 Eur).

2017

IŠMANUSIS KULTŪROS KELIAS KAUNO RAJONE
Inovatyvi paslauga – virtualus gidas Kauno rajono kultūros istorijai pristatyti. Projekto tikslas – pasitelkiant šiuolaikinių technologijų siūlomus sprendimus skatinti vietinę ir tarptautinę visuomenę domėtis Kauno rajono kultūros istorija, saugoti istorinę jos atmintį. Projekto trukmė – 2017 m. vasaris – 2017 m. gruodis.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (4000 Eur).

INOVACIJŲ KELIU: ATRASK, IŠBANDYK IR TOBULĖK
Neformaliojo ugdymo veiklos moksleiviams. Projekto tikslas – ugdyti ir tobulinti Kauno rajono moksleivių ir jaunimo technologines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, pilietiškumo kompetencijas, plėtojant teikiamas ir kuriant naujas inovatyvias edukacines paslaugas, panaudojant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemones. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto trukmė – 2017 m. kovas – 2017 m. lapkritis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (4000 Eur). 

KŪRYBINIAI DIALOGAI KAUNO RAJONE
Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono bendruomenės kultūrines kompetencijas pasitelkiant žodį, garsą ir vaizdą. Bendradarbiaujant su Kauno rajono (Garliavos, Babtų, Vilkijos, Kačerginės ir Zapyškio) bendruomenėmis organizuojami renginiai, mažinantys socialinę atskirtį ir sudarantys sąlygas moksleivių, jaunimo, neįgaliųjų, senjorų ir kitų bendruomenės narių turiningam laisvalaikiui. Projekto trukmė – 2017 m. kovas – 2017 m. gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2100 Eur).

TAVO GALIMYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE
Projektas skirtas Europos dienai paminėti ir Lietuvos kultūrai puoselėti, pilietiškumui ir patriotiškumui ugdyti. 2017 m. Europos dienos šventės programa bus skirta linksmai, išradingai švęsti, pažymint svarbias Europos Sąjungai datas – Romos sutarties 60-metį, programos „Erazmus+“ 30-metį ir Lietuvos 10-metį Šengeno erdvėje. Projekto trukmė – 2017 m. gegužės 9 d. 
Projektą finansuoja Europos komisijos atstovybė Lietuvoje (1000 Eur).

PASITIKRINK KULTŪROS ISTORIJOS ŽINIAS
Projekto tikslas – įvairiomis skaitymo skatinimo veiklomis pristatyti skirtingų mokslo sričių knygas ir jų autorius, skatinant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti ir dalyvaujant skaitymo skatinimo veiklose dalytis kultūrine ir istorine atmintimi. Įgyvendinant projektą organizuojami susitikimai ir diskusijos su skirtingų mokslo sričių autoriais, vyksta jų knygų pristatymai. Projekto pabaigoje Garliavos, Batniavos, Ilgakiemio, Raudondvario, Ežerėlio, Vilkijos, Kačerginės ir Ringaudų bendruomenių atstovus kviesime dalyvauti žinių mūšyje ir pasitikrinti savo istorines ir kultūrines žinias. Projekto trukmė – 2017 m. kovas – 2017 m. gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (1300 Eur).

KNYGOS MENAS BIBLIOTEKOJE
Edukacijos vaikams ir paaugliams. Projekto tikslas – atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą, skatinti regione gyvenančių vaikų kūrybiškumą ir didinti jų įtrauktį į kultūros procesus, padėti vaikams atrasti save, savo pašaukimą, ugdyti bendravimo ir meninius gebėjimus, suteikti žinių ekologijos tema. Projekto trukmė – 2017 m. balandis – 2017 m. gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2400 Eur).

KAUNO RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO POPULIARINIMO INICIATYVOS IR SKLAIDA 
Projekto tikslas – suaktyvinti visuomenę domėtis savo krašto vertybėmis ir kultūriniu kraštovaizdžiu aktualizuojant Kauno rajone esančių piliakalnių istorijos pažinimą ir jų lankymą, juos fotografuojant ir prisidedant prie parodos „Piliakalniai – mūsų krašto identiteto dalis“ sukūrimo. Projekto trukmė – 2017 m. gegužė – 2017 m. lapkritis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (400 Eur).

2016

BIBLIOTERAPIJA: ATRASK SAVE (II)
Projekto tikslas – biblioterapijos metodu skatinti vaikus daugiau skaityti, padėti jiems geriau suvokti save, kelti jų pasitikėjimą savimi, ugdyti bendravimo ir meninius gebėjimus, suteikti žinių ekologijos tema. Tai projekto „Biblioterapija: atrask save“ tęsinys, kuriuo siekiama populiarinti skaitymą ir atskleisti skaitymo naudą Kauno rajone kuo plačiau. Projekto trukmė – 2016 m. balandis–gruodis. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba (2000 Eur).

MOKSLEIVIŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS KAUNO RAJONO BIBLIOTEKOSE IR MOKYKLOSE PANAUDOJANT INFORMACINES TECHNOLOGIJAS
Tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir Kultūros ministerijos dalinai finansuotas projektas. Projekto tikslas – ugdyti Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas taikant IT priemones bei sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliajam ir neformaliajam ugdymui. Projekto trukmė 2015 m. liepa – 2016 m. spalis. Projekto vertė 32 530 Eur. 

ATRASK SAVE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (IT) PASAULYJE
Projektas yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto ir dalinai finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ („Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“) tęsinys. Projekto tikslas – ugdyti ir tobulinti moksleivių ir jaunimo informacines technologines kompetencijas sudarant sąlygas socialinės atskirties grupėms priklausančiam jaunimui dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, lemiančiuose profesinės karjeros pasirinkimo galimybes. Projekto trukmė – 2016 m. rugpjūtis–gruodis. Projekto vertė 102 840 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo lėšų gauta ir panaudota 7000 Eur suma.

VIENYBĖJE STIPRŪS
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais – Garliavos sporto ir kultūros centru, Garliavos mokyklomis – įgyvendino Europos dienai skirtą projektą „Vienybėje stiprūs“. Mažieji projekto dalyviai skaitytojai dalyvavo literatūrinėje-meninėje programoje „Aš – mažasis europietis“. R. Savickytė pristatė knygą „Adelės dienoraštis. Ruduo“. Vykusiame protų mūšyje „Mes – europiečiai“ dalyvavo 8–10 kasių moksleiviai iš visų keturių Garliavos ugdymo įstaigų. Žurnalistės Ritos Šemelytės knygos „Ugnies ir ledo kelionės“ pristatymas buvo skirtas jaunimui ir vyresnio amžiaus bendruomenės nariams. Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviai dalyvavo Europos dienai skirtose orientacinėse varžybose „Eurotacinės“. Varžybos vyko naudojant „Actionbound“ programėlę. Renginyje buvo daromos užduotys, susijusios su ES ir jai priklausančiomis valstybėmis. Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

2015

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektas ATEITIS PAVELDINT PRAEITĮ

Etnografinių regionų metams: ETNOGRAFINIAI REGIONAI – KUO JIE YPATINGI IR SAVITI

BIBLIOTERAPIJA: ATRASK SAVE

Europos dienai: ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!

Kultūros sklaidai: KULTŪROS LAUKAS KAUNO RAJONE

MOKSLEIVIŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS KAUNO RAJONO BIBLIOTEKOSE IR MOKYKLOSE PANAUDOJANT INFORMACINES TECHNOLOGIJAS

LIETUVIŲ KINO VAKARAI NETRADICINĖJE ERDVĖJE (tęstinis)

2014

LIETUVIŲ KINO VAKARAI NETRADICINĖJE ERDVĖJE

Vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimas: ATEIK, SKAITYK IR KURK

Europos dienai: SUŽINOK, DŽIAUKIS, DALYVAUK!

2013

Literatūros sklaidai: LIETUVOS NACIONALINĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS LAUREATŲ KŪRYBOS SKLAIDA KAUNO RAJONO BIBLIOTEKOSE (II)

Tarmių metams: KAUNIŠKIAMS RŪPI DIDŽIUOTIS TURTINGA LIETUVIŲ KALBA IR SKLEISTI JOS GROŽĮ

Skaitymo skatinimo ir edukacinių renginių projektas vaikams ir paaugliams SUKURK MAN AVELĘ

Kultūros paveldo pažinimui ir sklaidai: mobilusis edukacinis renginys 1863 M. SUKILIMO ATMINTIES ŽENKLAI

Europos dienai: SUŽINOK IR NAUDOKIS EUROPOS PILIEČIŲ TEISĖMIS

2012

LIETUVOS NACIONALINĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS LAUREATŲ KŪRYBOS SKLAIDA KAUNO RAJONO BIBLIOTEKOSE

Lietuvių literatūros vaikams sklaida kuriant autorinę knygą

BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 

Europos dienai: KAI ŽMONĖS NORI BŪTI KARTU, KARTU IR BŪNA

2011

Investicinis projektas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS REKONSTRUKCIJA

BIBLIOTEKOS PAŽANGAI

LIETUVIŲ ORIGINALIOSIOS VAIKŲ LITERATŪROS SKAITYMO YPATUMAI KAUNO RAJONO BIBLIOTEKOSE

Europos dienai: GEGUŽĖS 9-OSIOS ŠVENTĖS METU PRISIJUNK IR TU

2010

BIBLIOTEKOS PAŽANGAI

LIETUVIŲ ORIGINALIOSIOS VAIKŲ LITERATŪROS SKLAIDOS YPATUMAI

LIETUVIŲ RAŠYTOJAI ŽODŽIO IR VAIZDO ERDVĖJE

2009

BIBLIOTEKOS PAŽANGAI (tęstinis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas)

Europos dienai: SKRYDIS VIRŠ GARLIAVOS, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje parama (2487 Lt)

PIEŠIA GARLIAVOS VAIKAI – Garliavos miesto bendruomenės parama (600 Lt); projekto tikslas – Garliavos miesto 200 metų jubiliejaus ir Europos dienos paminėjimas

MŪSŲ DARBAI – TAU, GARLIAVA. „Garliaviečių“ klubo projektas. NVO parama (3000 Lt). Projekto tikslas – Garliavos miesto 200 metų jubiliejaus paminėjimas

2008

Viešojo interneto prieigos taškų steigimo projektas

RAŠYTOJO KRAŠTIEČIO KŪRYBOS DARBŲ ĮPRASMINIMAS. Biobibliografinė rodyklė RAŠYTOJAS ROBERTAS KETURAKIS

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo konferencija KRAŠTO KULTŪROS PAVELDAS: SITUACIJA IR PROBLEMOS

Kultūrinis projektas KNYGA – TAUTOS ISTORINĖS ATMINTIES DALIS

2007

Bibliotekininkų kvalifikacijos tęstinis projektas BIBLIOTEKININKŲ TĘSTINIS MOKYMAS INFORMACINĖS VISUOMENĖS KONFERENCIJAI

Kultūrinis projektas BIBLIOTEKOS ERDVĖJE TOBULINDAMI SAVE TAMPAME ASMENYBĖMIS

Skaitymo skatinimo projektas AR GALIME NESKAITYTI MES?!

2000-2006

ZAPYŠKIO INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMAS Zapyškio bibliotekoje

GYVOJI LIETUVIŲ LITERATŪROS ATMINTIES IR DABARTIES MENINĖ SKLAIDA – viešoji biblioteka ir filialai

SU JAUNĄJA KARTA – Į VERTYBIŲ KELIĄ – viešoji biblioteka ir filialai

Leidybos projektas KRAŠTIEČIO DARBŲ ĮPRASMINIMAS. BIBLIOGRAFINĖ RODYKLĖ (tęstinis)

Projektas skirtas spaudos atgavimo 100-mečiui: KNYGA, SPAUDA IR KULTŪRA KAUNO RAJONE: ISTORINĖS IŠTAKOS IR RAIDA – viešojoje bibliotekoje, 2005 m.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos vykdomas projektas „Viešojo interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“ – Piliuonos, Kačerginės, Sitkūnų, Batniavos, Liučiūnų, Lapių, Linksmakalnio, Vandžiogalos, Čekiškės bibliotekose, 2005 m.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas SEKU SEKU PASAKĄ, dedikuotas H. K. Andersenui – viešoji biblioteka ir filialai, 2004 m.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas JŪRA IR ŠIAURĖS ŠALYS – viešoji biblioteka ir filialai

Dalyvavome rajono švietimo centro projekte MOKYMAS ARČIAU NAMŲ – viešoji biblioteka ir filialai

EUROPOS SĄJUNGOS INFORMACIJOS ŽINIOS KAUNO RAJONO BENDRUOMENEI – viešoji biblioteka

2002–2003 m. aljanso LANGAS Į ATEITĮ projektai Kulautuvos, Raudondvario, Babtų, Domeikavos bibliotekose (2003 m.)

Dalyvavome rajono švietimo centro projekte ŠVIETIMAS PRIEŠ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ – viešoji biblioteka ir filialai

NAUJOS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ TECHNOLOGIJOS INFORMACINEI VISUOMENEI UGDYTI – viešoji biblioteka, Ežerėlio, Vilkijos m., Kulautuvos m., Čekiškės padaliniai

BIBLIOTEKOS INTEGRACIJA: PASLAUGŲ IŠPLĖTIMAS MOKSLEIVIAMS – viešoji biblioteka, 2002 m.

PHARE 2001 m. ekonominės ir socialinės sanglaudos Lietuvoje subsidijų programos profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos. Projekte

BIBLIOTEKA – VIEŠASIS BENDRUOMENĖS INFORMACIJOS CENTRAS dalyvavo Zapyškio, Čekiškės, Kačerginės, Babtų, Ramučių, Ilgakiemio, Juragių, Vilkijos, Kulautuvos, Piliuonos, Linksmakalnio, Raudondvario bibliotekos

ČEKIŠKĖS MIESTELIO BIBLIOTEKA – VAIKAMS IR JAUNIMUI – Čekiškės biblioteka, 2001 m.

VIDEO INTERNETINĖ SKAITYKLA – NAUJO VAIKŲ INFORMACINIO JUDĖJIMO ŠALTINIS – Zapyškio bibliotekoje

BIBLIOTEKA – KAUNO RAJONO BENDRUOMENĖS INFORMACIJOS CENTRAS – viešoji biblioteka, 2000 m.