Finansinių ataskaitų rinkiniai

Čia rasite visas viešosios bibliotekos viešai publikuojamas finansines ataskaitas ir kitus su jomis susijusius dokumentus.

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1157 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~949 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~592 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~459 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~343 KB.

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1136 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~916 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~571 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~448 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~305 KB.

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,56 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,31 MB.

2017 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,11 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,17 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,38 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,14 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,15 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,32 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,12 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,10 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,11 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,77 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,26 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,91 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,88 MB.

2016 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,32 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,0 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,1 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(1 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(2 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,0 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,6 MB.

Praėjusio atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,3 MB.

Dokumentų pateikimo raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~10,5 MB.

2016 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

2016 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

2016 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

2015 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,2 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

2015 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

2015 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

2015 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

2014 m. 4-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,7 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,9 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,7 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,2 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,1 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,2 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,8 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

2014 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formatas, dydis: ~1 MB.

2014 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

2014 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

2013 m. finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,7 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Pinigų srautų ataskaita (priedas 2). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,8 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,4 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,7 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir ju pokyčius (priedas 4). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~3 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,5 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,7 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Finansavimo sumų likučiai (5 priedas). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,2 MB.

Pagrindinės veiklos sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,5 MB.