Pradinis Informacija Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ir biudžetinių ataskaitų rinkiniai

Čia rasite visas viešosios bibliotekos viešai publikuojamas finansines ataskaitas ir kitus su jomis susijusius dokumentus.

2022 m. II ketvirčio finansinės ir biudžetinės ataskaitos 


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~7328 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2539 KB.

2022 m. I ketvirčio finansinės ir biudžetinės ataskaitos 


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5921 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1824 KB.

   

2021 m. metinės finansinių ataskaitų rinkinys 


Finansinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5502 KB.

   

2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6523 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1302 KB.

    

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6547 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1668 KB.

  

2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6575 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1668 KB.

  

2020 m. metinės finansinių ataskaitų rinkinys 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5936 KB.

   

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6710 KB.

  

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6668 KB.

  

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6046 KB.

  

2019 m. metinės finansinių ataskaitų rinkinys 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5582 KB.

    

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2953 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~341 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~355 KB.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~521 KB.

  

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~750 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~591 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~377 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~291 KB.

    

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~765 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~605 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~385 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~299 KB.

    

2018 m. metinė ataskaita 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2446 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~921 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~515 KB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~397 KB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~932 KB.

Bendroji informacija. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~483 KB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~344 KB.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~288 KB.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~319 KB.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1762 KB.

Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2276 KB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2133 KB.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~392 KB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~347 KB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~363 KB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~235 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~771 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~312 KB.

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~3656 KB.

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~3816 KB.

    

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1157 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~949 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~592 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~459 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~343 KB.

   

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1136 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~916 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~571 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~448 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~305 KB.

    

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,56 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,31 MB.

  

2017 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,11 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,17 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,38 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,14 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,15 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,32 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,12 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,10 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,11 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,77 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,26 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,91 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,88 MB.

  

2016 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,32 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,0 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,1 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(1 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(2 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,0 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,6 MB.

Praėjusio atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,3 MB.

Dokumentų pateikimo raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~10,5 MB.

  

2016 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

  

2016 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

  

2016 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.