Tremtiniai

2022
Šeimos dovana Kačerginei / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2022, rugpj. 22, p. 12.Apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentės M. Bitinaitytės kasmet rengiamas menininkų darbų (nuotraukų) parodas gimtojoje Kačerginėje, šiuo metu ketvirtą kartą surengtoje parodoje eksponuojamos fotografo V. Janiselio iš tremties Sibire padarytos nuotraukos. Pateikiami M. Bitinaitytės komentarai.

Partizanė, politinė kalinė ir tremtinė : [buvusi Kęstučio apygardos partizanė Albina Norkutė-Kairienė (Ramunė)] : [nekrologas] / Raimundas Kaminskas. – Iliustr., portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, birž. 10, p. 14.Palaidota Karmėlavos (Kauno r.) kapinėse.

Vytautas Šliumba (1933–2022) : [kalinys politinis, tremtinys] : [nekrologas] / Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2022, birž. 3, p. 7

Devyniasdešimtasis Donato Grybausko jubiliejus / parengė Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2022, geg. 27, p. 1, 4.Apie devyniasdešimtąjį jubiliejų švenčiantį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus įkūrėją D. Grybauską, jo šeimos istoriją, biografijos faktus, jį pasveikinti atvykusius svečius.

Salomėja Kaleininkaitė-Štulienė (1931–2022) : [buvusi Dubravos miškų tyrimo stoties ekonomistė, centrinės Girionių katilinės laborantė] : [nekrologas]. – Portr. // Tremtinys. – 2022, geg. 27, p. 7.

2021
Mirė tremtinys : [tremtinys, visuomenininkas, poetas M. Babonas] : [nekrologas] / Raimundas Kaminskas // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, vas. 12, p. 32.

Mindaugas Babonas (1932–2021) : [1941 m. birželio 14-osios tremtinys, pasipriešinimo sovietinei okupacijai pogirndinės veiklos dalyvis, atsiminimų ir eilėraščių autorius] : [nekrologas]. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2021, vas. 19, p. 7.

Irenai Antanaitienei –103 metai / Irena Ragažinskienė. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2021, bal. 9, p. 4. Apie Babtuose (Kauno r.) gyvenančią garbingo amžiaus sulaukusią tremtinę, politinę kalinę I. Antanaitienę, gimusią 1918 m. ūkininkų šeimoje, Buniškių k., Lazdijų r.

2020
Likimas buvo negailestingas / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, vas. 14, p. 5. Apie iš Girininkų kaimo Pakuonio valsčiaus Prienų apskrityje (dabar – Rokai, Kauno r.) kilusios Grybauskų giminės istoriją ir tremties išgyvenimus; pateikiami K. Grybauskaitės-Jonikienės ir O. Grybauskaitės-Černajienės pasakojimai.

Kengyro lagerio sukilėlis : Augustino Švenčionio–Ryto 90–ečiui / Stanislovas Abromavičius. – Portr. // Atspindžiai. – ISSN 1392-7043. – 2020, saus. 14, p. 6.Apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Didžiosios Kovos apygardos vadą dimisijos kapitoną dr. A. Švenčionį

2019
105 metai be pykčio širdyje / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, gruod. 2, p. 3.Apie garbingą 105 metų sukaktį mininčią ilgaamžę Garliavos (Kauno r.) gyventoją M. Šidiškienę.

Ilgaamžio šaulio istorinė poringė / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, rugs. 24, p. 2–3.Apie 99-ąjį gimtadienį minintį, Garliavoje (Kauno r.) gyvenantį ilgametį šaulį, Vietinės rinktinės karį, politinį kalinį, tremtinį S. Taškų.

2017
Algimantas Bakutis (1935-2017) : [tremtinys] : [nekrologas]. – Portr. – LKPTS Kauno filialas // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2017, lapkr. 17, p. 7. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

M. Babonas: į tremtinių balsą neįsiklausoma / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, birž. 12, p. 11-13.Apie 26-erius metus tremtyje Vorkutoje praleidusį Garliavos gyventoją, visuomenininką M. Baboną, po 34 metų grįžusį gyventi į Lietuvą.

2016
Monika Daugėlienė : [tremtinė] : [biografija] / Inga Stepukonienė // Garliava / Inga Stepukonienė. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016. – P. 802-805.

Likimo broliai, paženklinti skaudžia tremties žyme / Vaida Milkova ; [su LPKTS pirmininko Gvido Rutkausko komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, birž. 13, p. 1, 11-13.Apie iš pakaunės kilusių tremtinių L. Janušauskienės, A. Prokopčikienės, M. Babono, I. Šmidto likimus, jų tremties atsiminimus ir joje žuvusius artimuosius.

Monika Daugėlienė : [tremtinė] : [biografija] / Inga Stepukonienė // Garliava / Inga Stepukonienė. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016. – P. 802-805.

2015
Žvakių žiburėliai Lietuvos istoriją menančiose vietose / Austėja Žostautaitė. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, lapkr. 13, p. 1-2. Apie LPKTS Kauno miesto ir rajono filialų dalyvavimą pilietinėje akcijoje "Uždek žvakutę savo krašto partizanams", kurios globėja - Seimo narė V. V. Margevičienė.

Tik maža prisiminimų dalelė / Rokas Sinkevičius. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, spal. 30, p. 6-7. Ilgaamžio Garliavos (Kauno r.) gyventojo S. Taškaus atsiminimai apie prieškarį, Antrojo pasaulinio karo metus ir tarnybą Raudonojoje armijoje.

Bronislovas Batvinis (1920-2015) : [politinis kalinys] : [nekrologas] / LPKTS Kauno filialas. - Portr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, spal. 23, p. 7. Linkiu jai sapnuoti Šiaurės pašvaistę : Karolina Naprienė // Elektrėnų kronika. – 2015, saus. 9-15 (Nr. 1), p. 5.
Apie Danutę Dzimidavičienę.

2014
Jonas Genutis Dauguvietis (1928-2014) : [LLA kovotojas, politinis kalinys, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytojas, rašytojas : nekrologas] / Antanas Vaičius. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, liep. 11, p

2013
Vėžiautojai praeities versmėse / Kazys Požėra. – Pradžia Nr. 224.Tęsinys kituose numeriuose. – Krašto istorija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 28, p. 4. Pokario laikmetis ir šiandiena neleidžia žmonėms ramiai gyventi. Kaltinimus vienas kitam dėl įvykių pokario metais, reiškia garbaus amžiaus žmonės buvę Kauno rajono, Vozbutų kaimo gyventojai.

Likimas nenuvylė... / Angelė Ramonienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. –2013, bal. 18, p. 4. Batniavos bibliotekoje - susitikimas su karštiečiu, tremtiniu B.Totoraičiu.

Išblaškytos šeimos istorija / Stanislovas Abromavičius // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2013, kovo 22, p. 10-11. Apie Pajiesio kaime (Kauno r.) gyvenusios O. ir J. Jakučionių šeimos tremties istoriją.

Ten ilsisi mūsų kankiniai / "Vilkijos ąžuolų" tunto inf. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 29, p. 4. Vilkijos skautų kelionė po Uralą.

Tremties paroda Vilkijoje / Zita Ruzgienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 19, p. 1. Vilkijos miesto bibliotekoje veikia paroda "Vilkijiečiai Sibire".

2012
Trys kryžiai šventoriuje / Leonas Milčius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4. Raudondvario Sąjūdžio grupės iniaciatyva 1988 m. Raudondvario bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius žuvusiems tremtyje.

Juodojo kaspino dienos minėjimas / Daiva Veličkaitė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 28, p. 4. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vilkijos skyriaus pirmininkės G.Lelešienės iniviatyva Vilkijoje vyko renginys, skirtas Juodojo kaspino dienai paminėti.

Tremties vaikai. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 4. St.Abromavičiaus knygoje apie tremtį "Tremties vaikai", aprašomi ir Kauno rajono tremtiniai : V.L.Maleckinė, L.Janušauskienė, Z.Rubinienė, G.Žukauskienė.

Petras Mieldažis (1922-2012) : [pedagogas, politinis kalinys : nekrologas] / LPKTS Garliavos filialas. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2012, birž. 29, p. 7.

"Viską mes darėm istorijai" / Jurgis Bielinis. – Iliustr. – Iš praeities // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 4, p. 4.

Tremtis neuždavė širdžių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 14, p. 1. Buvusių tremtinių susitikimas Antaninių proga.

Juodojo kaspino dienos minėjimas Vilkijoje / Daiva Veličkienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, rugpj. 31, p. 1. Renginyje dalyvavo europarlamentaras prof. V. Landsbergis ir Seimo narė V. V. Margevičienė.

2011
Didžiųjų netekčių pradžia / Leonas Milčius. – Iliustr. – Sukaktis // Naujos tėviškės žinios. – 2011, birž. 17, p. 4. Raudondvaryje paminėtos tremties metinės.

Sugrįžimas Tėviškėn. – Atsisveikinant // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, birž. 30, p. 3. Išlaužo kapinėse palaidota poetė, rašytoja Antanina Garmutė.

Mus kaip žolę likimas išrovė" / Danguolė Kasparienė // Naujos tėviškės žinios. – 2011, birž. 17, p. 4. Domeikavos gimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena.

Su meile tėvynei / Jonas Laurinavičius. – Iliustr. – Kaišiadorių krašto šviesuoliai // Kaišiadorių aidai. – ISSN 1648-0007. – 2011, bal. 22, p. 5.Apie docentą, technikos mokslų daktarą, buvusį rezistencijos dalyvį, politinį kalinį Augustiną Švenčionį

Sovietmečio studijų įspūdžiai / Antanina Garmutė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, kovo 30, p. 5. Pokario laikų prisiminimai.

Gėrio grūdai blogio raiste / Antanina Garmutė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, kovo 10, p. 7. Tremtinės prisiminimai.

2010
Ūkininko dukros, partizanų rėmėjos, tremtinės, ilgaamžės… / Stasys Povilaitis. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2010, gruod. 3, priedas "Sidabrinė gija", p. 2.Apie Garliavos (Kauno r.) gyventojos ilgaamžės A. Deltuvaitės-Lapinskienės ir jos šeimos tremties išgyvenimus

Baigiantis mokslo... – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 17, p. 4. Garliavos J.Lukšos gimnazijos moksleiviai Gedulo ir vilties dienai paminėti pastatė muzikinę kompoziciją "Akmenimis sugrįžom iš kelionės...".

Prisilietusi prie istorijos randų / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Iš praeities // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 5, p. 5. Publicistinę knygą " Stiprybės duona", pristato autorė politinė tremtinė A.Garmutė.

Turnyras Vilkijoje / Algis Daniusevičius. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – 2010, birž. 3, p. 4. Šaškių varžybos Vilkijos gimnazijoje, skirtos paminėti tremtiniams.

2009
Antanas Varanauskas 1926 - 2009 : [tremtinys, LPKTS narys : nekrologas]. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2009, kovo 6, p. 7.

Bažnyčia sovietinėje naktyje / Liucija Žibaitė. – Iliustr. // Ateitis. – ISSN 1392-9518. – 2009, Nr. 4, p. 19-22.Apie tikinčiųjų veiklą Garliavos parapijoje bei jų persekiojimą sovietinės okupacijos metais, Kauno rajonas

Per gyvenimą - su Dievu širdyje / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2009, kovo 3, priedas "Sidabrinė gija", p. 1.Apie Garliavos seniūnijos tarybos narį tremtinį J. Naginionį, jo 75-mečio proga.

Algirdas Kudirka 1931-2008 : [tremtinys : nekrologas] / LPKTB Garliavos skyrius. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2009, saus. 30, p. 7.

Aibrokštas patriotams / Politinių kalinių ir tremtinių Garliavos skyrius // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2009, vas. 5, p. 10.

Apie Politinių kalinių ir tremtinių Garliavos skyriaus pareiškimą, kad jie griežtai smerkia 2009 m. saus. 16 d. protesto akcijos organizatorius, advokatus R. Andrikį, R. Sviderskį ir kitus, kurie siūlo nemokamai ginti teisme protesto akcijos metu nusikaltusius asmenis, jog remia A. Kubiliaus Vyriausybę ir Seimą

Konstancija Juravičiūtė-Ivanauskienė 1937-2008 : [Hidrotechnikos ir melioracijos instituto mokslininkė, tremtinė : nekrologas]. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2009, saus. 9, p. 7.

2008
"Tremties upių" sutiktuvės / Regina Jasukaitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2008, bal. 18, p. 4.Istorinis mokinių rašinio konkursas "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos" Garliavos vidurinėje mokykloje.

2006
Tėvynė šaukė / Antanas Dagilis. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2006, lapkr. 16, p. 5, 7.Apie buvusią politinę kalinę, tremtinę J. Rimaitę-Žemaitienę, jos brolio partizano P. Rimo-Berželio ir sesers, partizanų ryšininkės Aldutės bei motinos likimus.

Lietuvos pedagogas, patriotas ir kankinys : [A. Mitkus, (1892-1941)] / Jonas Kirlys. – Portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2006, rugs. 8, p. 7.Apie mokytoją, buvusį Garliavos pradžios mokyklos vedėją, politinį kalinį ir tremtinį, tautininkų, jaunalietuvių ir Šaulių sąjungos narį, visuomenės veikėją A. Mitkų (1892-1941).

"…Po tavęs liko šviesiau gyventi" / Zita Osterienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2006, rugs. 8, p. 7.Apie Garliavos tuometinės pradinės mokyklos vedėją, šaulį, tremtinį, kultūros, krikščioniškosios minties ir visuomenės veikėją A. Mitkų (1892-1941), jo atminimui skirtą renginį

Paminėta Gedulo ir vilties diena / Regina Žukauskienė. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2006, birž. 22, p. 5.Apie birželio 14-osios paminėjimą Kauno rajone, Garliavoje.

Keli štrichai patriotinio ugdymo tema / Valė Urbelienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2006, birž. 16, p. 4.Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas Garliavos kultūros centre.

Žmogui tenka daug išgyventi / Mantas Jasukaitis. – Pabaiga. Pradžia Nr., 46, 47 // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2006, kovo 10, p. 1, 2,kovo 14, p. 3, kovo 15, p. 3.Garliaviečio S.Taškaus išgyvenimai.

Vincas Urbelis (1922-2006) : [buvęs tremtinys, aktyvus "Kolymos" politinių kalinių bendrijos, LPKTS Garliavos skyriaus narys : nekrologas] / LPKTS Garliavos skyrius. – Nuotr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2006, vas. 9, p. 6.

Ir kaip nesudrebėjo ranka? : atsakymas Antanui Mozeriui / LPKTS Garliavos skyrius // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2006, saus. 26, p. 5.

LPKTS Garliavos skyriaus susirinkimo dalyvių atsakymas Laisvės kovų dalyviui A. Mozeriui dėl jo šmeižikiško straipsnio, išspausdinto laikraštyje "Suvalkietis"