Partizanai

2022
„Laisvės žvalgas“ – Juozui Lukšai-Daumantui skirta paroda / Aldona Jakavonienė. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2022, rugpj. 26, p. 2.Apie Prienų krašto muziejaus (kartu su partneriais) parengtą parodą „Laisvės žvalgas“, skirtą legendinio partizano J. Lukšos-Daumanto 101-osioms gimimo metinėms, eksponuojamą Vilniuje, Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje. Pateikiami krašto apsaugos viceministro Ž. Tomkaus komentarai.

Partizanė, politinė kalinė ir tremtinė : [buvusi Kęstučio apygardos partizanė Albina Norkutė-Kairienė (Ramunė)] : [nekrologas] / Raimundas Kaminskas. – Iliustr., portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, birž. 10, p. 14.Palaidota Karmėlavos (Kauno r.) kapinėse

Vilkijos centre pagerbti partizanų žudikai / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2022, geg. 5, p. , 2, 3.Apie tai, kad Vilkijos centre stovi penkiakampėmis žvaigždėmis pažymėtas paminklas sovietiniams kariams atminti. 2006-aisiais Rusijos ambasada prisidėjo prie paminklo atnaujinimo ir sutvarkymo. Istoriniai šaltiniai byloja, kad ten palaidoti stribai, NKVD kariai, žudę Lietuvos partizanus.

2021
„Dokumentinis paveldas apie laisvės…“ / [Virginija Tamašauskienė] // Tarp knygų. - 2021, Nr. 10 (spalis), p. 42. Rugsėjo 22 d. Kauno rajono viešojoje bibliotekoje istorikas Vidmantas Vitkauskas papasakojo apie savo knygos „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ atsiradimo aplinkybes.

Atminties ženklai partizanui / Romas Bacevičius. - Iliustr. // XXI amžius. - 2021, rugs. 10, p. 1, 3.Apie rugsėjo 4 d. dviejose Sūduvos vietovėse vykusius partizanų vado J. Lukšos-Daumanto atminimo minėjimus. Pirmajame – jo žūties vietoje Pabartupio kaime (Kauno r.) dalyvavo Prezidentas G. Nausėda su žmona Diana, Seimo vicepirmininkė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. V. Rupšys, Kauno rajono meras V. Makūnas. Cituojami Prezidento G. Nausėdos, V. Rupšio, V. Makūno pasisakymai renginyje. Tuo pat metu Liubave (Kalvarijos sav.) įvyko Atminimo paminklo (autorius – architektas S. Putvys), skirto J. Lukšos ir jo bendražygių prasiveržimo pro geležinę uždangą Lietuvos ir Lenkijos sienos perėjimo vietoje įamžinti, atidengimas. Minėjime dalyvavo ir kalbėjo Seimo vicepirmininkas P. Saudargas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. A. Bubnys, Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis, Šaulių sąjungos pirmininkas plk. A. Dapkus, krašto apsaugos ministras A. Anušauskas. LŠS Išeivijoje Centro valdybos atstovas spaudai E. Lukoševičius išsakė nuoskaudą, kad šalies vadovas G. Nausėda pasirinko dalyvavimą pakaunėje vykusiame renginyje, o ne Liubave.

Už patriotinį jaunimo auklėjimą apdovanotas gimnazijos direktorius. - Iliustr. // XXI amžius. - 2021, rugs. 17, priedas „Žvilgsniai“, p. 1.Rugsėjo 1 dieną Garliavoje apsilankęs prezidentas G. Nausėda Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenei įteikė Lietuvos istorinę vėliavą, o jau kitą dieną šios gimnazijos direktorius, istorijos mokytojas ekspertas V. Vitkauskas buvo įvertintas net trimis medaliais. Juos įteikė Lietuvos kariuomenės vadas gen.ltn. V. Rupšys, Kauno rajono meras V. Makūnas ir Lietuvos šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas S. Ignatavičius.

G. Nausėda: mūsų pareiga - rasti partizanų vado palaikus. - Iliustr.. - (Tema). - KD, BNS inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2021, rugs. 6, p. 5.Apie tai, kad rugs. 4 d. Kauno r. esančiame Pabartupio kaime, partizanų vado J. Lukšos žūties vietoje, Lietuvos kariuomenė kartu su Kauno r. savivaldybe suorganizavo renginį, kuriame kariniais elementais papildyta kultūrine programa buvo paminėtos J. Lukšos-Daumanto žūties 70-osios metinės. Žūties metinių minėjime dalyvavęs prezidentas G. Nausėda teigė, kad rasti partizanų vado palaikus yra mūsų pareiga. Prezidentas taip pat padėkojo tėvams ir mokytojams, kurie jaunimui „skiepija patriotizmo ir pilietiškumo idėjas“, taip pat Lietuvos kariuomenei, šauliams, mokslininkams, muziejininkams ir daugybei žmonių už tai, kad J. Lukšos-Daumanto atminimas tebėra gyvas. Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys teigė, kad „tokių didvyrių kaip J. Lukša įkvėpti, mes savo pareigą atliktume nesudvejoję. Lietuvos kariuomenė pasirengusi saugoti ir ginti šalį tiek taikos, tiek karo metu“

Už J. Lukšos atminimo puoselėjimą - padėkos žodžiai ir medaliai. - Portr.. - (Kauno rajono diena). - KRD inf. // Kauno diena. - 2021, rugs. 6, p. 13. Apie tai, kad rugs. 1 d. Garliavoje (Kauno r.) apsilankęs prezidentas G. Nausėda Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenei įteikė Lietuvos istorinę vėliavą. Jau kitą dieną šios gimnazijos direktorius, istorijos mokytojas ekspertas V. Vitkauskas buvo įvertintas net trimis medaliais - Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys už patriotinį jaunimo auklėjimą ir indėlį puoselėjant legendinio partizano J. Lukšos atminimą įteikė medalį „Už nuopelnus“, medalius įteikė ir Kauno r. meras V. Makūnas bei Išeivijoje veikianti Lietuvos šaulių sąjunga. Informuojama, kad gimnazijoje veikiantį J. Lukšos-Daumanto atminimo muziejų V. Vitkauskas įkūrė 1994 m., į muziejaus kūrimą aktyviai įtraukdamas ir moksleivius.

Legendiniam partizanui Juozui Lukšai – 100 metų / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. - Iliustr. // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2021, rugpj. 13, p. 11.Sukako 100 metų, kai 1921 m. rugpjūčio 4 d. Prienų rajone, Juodbūdžio kaime, ūkininkų šeimoje gimė vienas žymiausių Lietuvos partizanų Juozas Lukša. Ta proga šie metai pavadinti Juozo Lukšos-Daumanto metais.

Septyniolikmetė mergina Kuosa / Raimundas Kaminskas. - Portr., iliustr. // Tremtinys. - 2021, liep. 16, p. 8.Apie Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanę, politinę kalinę L. Kaminskaitę-Kelpšienę, slapyvardžiu – Kuosa, Kauno rajono Jonučių kapinėse vykusį jos atminimo pagerbimą.

Paminėjo laisvės kovotoją / Raimundas Kaminskas. - Iliustr. // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2021, birž. 18, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4.Apie birželio 13 d. Kaune ir Šakių rajone vykusį Lietuvos laisvės kovotojo, dim. mjr. P. Runo-Daugirdo (1916–1951) 70-ųjų žūties metinių minėjimą, kurį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija kartu su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba.

Partizanų takais – nuo Šilavoto iki Juodbūdžio / Onutė Valkauskienė. – Iliustr. – B.d. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, geg. 19, p.1.Praėjusį savaitgalį, gegužės 17 d. per Lietuvą nuvilnijo „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės diena“, kuri neaplenkė ir mūsų krašto. Apie vykusį 18 km pėščiųjų žygį, skirtą partizano Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms minėti.

J. Lukša-Daumantas: mudviejų laimė neįmanoma be Tėvynės laisvės / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 15, p. 14–15. Apie knygoje „Laiškai mylimosioms“ sudėtus legendinio Lietuvos partizano J. Lukšos-Daumanto laiškus mylimosioms: N. Bražėnaitei ir Lietuvai. Pateikiami Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus V. Vitkausko pastebėjimai apie laiškus, kuriuos galima skaityti kaip gražų meilės romaną ir kurių dalis saugoma gimnazijos muziejuje.

Pakaunėje jau prasidėjo Juozo Lukšos-Daumanto metų renginiai / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 11, p. 14. Seimui 2021-uosius paskelbus partizano J. Lukšos-Daumanto metais, Garliavos J. Lukšos-Daumanto gimnazija parengė šiai progai plačią renginių programą; pateikiami gimnazijos direktoriaus V. Vitkausko bei Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos R. Černiauskienės komentarai.

2020
Partizanų žūties vietoje / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2020, rugs. 25, p. 1, 4.Apie paminėtą Kauno rajono Naujasodžio kaime Grikšelių sodyboje nužudytų Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimą, prisimintą skaudžią pokario praeitį.
Paminėjo Lukšų šeimos partizanus / Raimundas Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, rugs. 18, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2. Apie renginius, minint 39-ąsias partizanų vado J. Lukšos-Daumanto žūties ir 99-ąsias gimimo metines, Pabartupio kaime (Kauno r.), prie Veiverių Skausmo kalnelio ir Juodbūdžio kaime (Prienų r.), Lukšų sodyboje, kur buvo pašventintas paminklinis ženklas.

Atminimo ženklas Lukšų šeimai / Dalia Urbonienė. – Iliustr. // Genocidas ir rezistencija. – ISSN 1392-3463. – 2020, [t.] 2(48), p. 209. Minint 69-ąsias legendinio partizano Juozo Lukšos-Skirmanto žūties metines, jo gimtojoje sodyboje Juodbūdžio kaime (Kauno rajone, Veiverių seniūnijoje) pastatytas ir pašventintas Atminimo ženklas, skirtas Lukšų šeimos laisvės kovotojų ir laisvės dalyvių atminimui.

Garbė žuvusiems ir gyviems Lukšų šeimos palikuonims / „Tremtinio“ inf. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2020, rugs. 18, p. 1, 4–5.Apie Pabartupio kaime (Kauno r., Alšėnų sen.) vykusius renginius, skirtus visos partizano J. Lukšos-Daumanto šeimos narių – Tauro apygardos Laisvės kovotojų – pagerbimui.

Pagerbtas Lukšų šeimos – laisvės kovotojų ir laisvės kovų dalyvių atminimas / „Gyvenimo“ informacija. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2020, rugs. 9, p. 1.Apie paminėtą Juozo Lukšos-Daumanto 69-ųjų žūties ir 99-ųjų gimimo metinių paminėjimą Pabartupio kaimo pamiškėje, ant Veiverių skausmo kalnelio ir Juodbūdžio kaime.

Atminimo ženklas Lukšų šeimai / Dalia Urbonienė. – Iliustr. // Genocidas ir rezistencija. – ISSN 1392-3463. – 2020, [t.] 2(48), p. 209.Minint 69-ąsias legendinio partizano Juozo Lukšos-Skirmanto žūties metines, jo gimtojoje sodyboje Juodbūdžio kaime (Kauno rajone, Veiverių seniūnijoje) pastatytas ir pašventintas Atminimo ženklas, skirtas Lukšų šeimos laisvės kovotojų ir laisvės dalyvių atminimui.
Garbė žuvusiems ir gyviems Lukšų šeimos palikuonims / „Tremtinio“ inf. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2020, rugs. 18, p. 1, 4–5.Apie Pabartupio kaime (Kauno r., Alšėnų sen.) vykusius renginius, skirtus visos partizano J. Lukšos-Daumanto šeimos narių – Tauro apygardos Laisvės kovotojų – pagerbimui.

Jurgis Lukša-Piršlys (1920–1947) / Ernesta Juodsnukytė, Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė. – Iliustr. – Rubrika: Tai, kas išaugina… – Turinys: Laisvės kaina // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2020, bal. 18, p. 2, 8.
Kengyro lagerio sukilėlis : Augustino Švenčionio–Ryto 90–ečiui / Stanislovas Abromavičius. – Portr. // Atspindžiai. – ISSN 1392-7043. – 2020, saus. 14, p. 6. Apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Didžiosios Kovos apygardos vadą dimisijos kapitoną dr. A. Švenčionį

2019
Prisiminė ir įamžino partizanus / Raimundas Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2019, gruod. 6, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2. Apie laisvės kovotojų, partizanų S. Lukšos-Tautvydo ir P. Ašmono-Sargo pagerbimą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Atminimo ženklo pašventinimą jų žūties vietoje Braziūkų apylinkėse (Kauno r.).

Restauruoti partizanų dokumentai bus paskelbti / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, gruod. 5, p. 3. Apie baigtus restauruoti pernai Kauno rajone rastus Lietuvos partizanų Tauro apygardos Žalgirio rinktinės S. Dariaus ir S. Girėno tėvūnijos dokumentus, išgulėjusius žemėje 70 metų, planus juos sutvarkytus ir suskaitmenintus, 2020 metais pristatyti Lietuvos ypatingojo archyvo sukurtoje internetinėje svetainėje.

Partizanai. Prisiekę Tėvynei / Irena Babkauskienė ; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2019, kovo 7, p. 1, 7. Apie tai, jog dokumentinis filmas „Uosis, Tigras ir Liepsna“, kuriame įamžinti partizanų Vyt. Balsio-Uosio, J. Jakavonio-Tigro ir J. Žibutienės-Liepsnos liudijimai apie pasipriešinimo kovas ir tų kovų nulemtą gyvenimą, neseniai pristatytas pilnutėlėje Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės salėje; ekrane - trys istorijos ir viena Lietuva, už kurią mirti savo vaikus į mišką lydėjo tėvai, laimino kunigai. (Str. minimas partizanų vadas A. Ramanauskas-Vanagas ir kiti pasipriešinimo dalyviai, VŽ. Komentaras su žurnalistės E. Mildažytės komentaru).

2018
Tauro apygardos partizanams atminti / Raimundas Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2018, lapkr. 9, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1.Apie Veiveriuose (Prienų r.) vykusį Skausmo kalnelio įkūrimo 30-ųjų metinių minėjimą ir paminklinės lentos Tauro apygardos partizanams šventinimą.

Partizanų vadas Alfonsas, kurį vertino ne tik J. Lukša / Virginija Skučaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2018, lapkr. 5, p. 14-15. Apie pasipriešinimo sovietinei okupacijai kovose žuvusį partizanų vadą A. Arlauską, Žiemkelio miške (Kauno r.) pastatytą paminklą jo atminimui. Paminklo autorė - tautodailininkė E. Krušinskaitė.

Skausmo kalnelyje besiilsinčių devynių partizanų atminimas bus įamžintas memorialiniu ženklu / Savivaldybės informacija. – Iliustr. – Rubrika: Atgarsiai // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2018, spal. 3, p. 3. Rugsėjo 26 d. Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistė E. Jakimavičiūtė kartu su Prienų krašto muziejaus direktore L. Batutiene, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininku L. Sakalavičiumi lankėsi Veiverių seniūnijoje, Lietuvos partizanų užkasimo vietoje ir kapuose, vad. Skausmo kalneliu, dėl ten palaidotų partizanų atminimo įamžinimo.

Veiveriuose – Lietuvos partizano Antano Lukšos (1923–2016) 95-mečio paminėjimas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2018, birž. 9/11 (Nr. 124/126), (priedas), p. 4. Veiveriuose vyko iškilminga šventė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui bei Lietuvos partizano Antano Lukšos (1923–2016) gimino 95-mečiui paminėti.

Įrašė į vertybių registrą // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2018, geg. 22, p. 6.Žinutė, kuria informuojama, kad partizanų vado A. Ramanausko-Vanago (1918-1957) tėviškės sodybos namo vieta Lazdijų rajono Bielėnų kaime, taip pat Kaune, Kalniečių gatvėje, esanti vieta, kur laisvės kovotoją suėmė sovietų pareigūnai, įrašytos į Kultūros vertybių registrą, jos pripažintos nacionalinės reikšmės objektais.

Lietuvos partizanų pagerbimo šventė Veiveriuose / Veiverių krašto muziejaus ir Veiverių bibliotekos informacija. – Iliustr. – Atgarsiai // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2018, geg. 30, p. 8. Gegužės 23-ąją paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena Veiveriuose ir Lietuvos laisvės kovotojo Antano Lukšos 95-osios gimimo metinės.

Pakaunės partizanus pagerbė ir savi, ir Europos šalių atstovai / R. S. // XXI amžius. – 2018, bal. 27, p. 11. Apie Kauno rajono savivaldybės ir Pėsčiųjų žygių asociacijos suorganizuotą „Tauriečių“ naktinį žygį Pakaunės partizanų takais, kuriame dalyvavo ir žygeiviai iš užsienio šalių.

Pažėruose leidosi į naktinį žygį partizanų takais / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, kovo 12, p. 13.Apie Kauno rajono entuziastų surengtą pėsčiųjų žygį, skirtą „Tauro“ apygardos partizanams, atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Kovo 11-ajai paminėti.

Tauro apygardos partizanų Lukšų gimtoji sodyba. Juodbūdžio k., Prienų r., 2017 m. : [nuotraukos] / Klaudijus Driskius // Laisvųjų testamentai / sudarytojas ir fotografas Klaudijus Driskius. – Vilnius :

Tautos paveldo tyrimai : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018. – P. 121-123.

„Skausmo kalnelyje" bus įamžinti partizanai / Mantvydas Prekevičius. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2018, saus. 20, p. 3.Sausio 16 d. Veiverių pakraštyje esančiame „Skausmo kalnelyje" nuspręsta, kaip įamžinti čia gulinčių partizanų įamžinimą.

2017
Žygiavo miško brolių takais. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, spal. 9, p. 16. Apie istorinės atminties išsaugojimo renginį Kauno rajone - teatralizuotą žygį "Miško brolių takais" iš Zapyškio į Drapakampio mišką.

Veiverių Skausmo kalnelis įtrauktas į Kultūros vertybių registrą / Savivaldybės informacija. – Iliustr. – Atgarsiai // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2017, liep. 8, p. 2. 2017 m. liepos 4 d. Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, vadinami Skausmo kalneliu, įregistruoti Kultūros vertybių registre.

Šiuolaikiškai sugrįžo prie partizanų temos / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, birž. 27, p. 4.Apie Kauno rajono muziejuje Raudondvaryje surengtą tekstilininkės L. Jonikės parodą "Paslaptys II"; su "Ištrauka iš siuvėjos Adelės Kalesinskienės (1921-2014) garso įrašo".

Veiveriai sumaniai saugo savo praeities klodus : mūsų miesteliai / Rima Kazakevičienė. – Iliustr., žml. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2017, bal. 1, p. 18-19. Apie Veiverių miestelio (Prienų r.) lankytinas vietas, miestelio bendruomenės veiklą, tradicijas.

Partizanų takais keliavo per 1200 žygeivių. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, kovo 13, p. 16. Apie Pėsčiųjų žygių asociacijos (PŽA) kartu su Kauno rajono savivaldybe planuojamą surengti masinį žygį Lietuvos laisvės kovų vietomis, skirtą valstybės atkūrimo šimtmečiui; su PŽA vadovo V. Genio komentarai.

Paminėtos LPKTS Garbės pirmininko Antano Lukšos mirties metinės / Edvardas Strončikas. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2017, saus. 6, p. 2.Apie Kaune ir Veiverių (Prienų r.) "Skausmo kalnelyje" vykusius minėjimus.

2016
Lukšų šeimą prisimenant / pranešimą parengė Jovita Každailienė, Prienų krašto muziejaus Veiverių padalinio muziejininkė. – Iliustr. – Istorija. – Turinyje: Partizanų motina ; Mama palaimina sūnus kovai ; Jugir Lukša (Piršlys) ; Stasys Lukša (Juodvarnis) ; Antanas Lukša (Arūnas) ; Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, Skrajūnas, Miškinis – tai Juozas Lukša, legendinis Lietuvos partizanas // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2016, lapkr. 12, p. 4-5. Apie Prienų krašto partizanų Lukšų šeimą.

Žygiavo miško brolių takais. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugs. 26, p. 14. Apie Kauno rajono jaunimo žygį partizanų takais Drapakampio miške, susitikimą su "Tauro" apygardos "Žalgirio" rinktinės partizanu V. Balsiu-Uosiu.

Juozui Lukšai-Daumantui atminti / parengė Stasys Ignatavičius. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2016, rugs. 9, p. 5, 7. Apie legendinę pokario Lietuvos partizaninio judėjimo asmenybę - Lietuvos laisvės kovų vadą.

Veiveriuose atidengta memorialinė lenta valsčiaus savanoriams / Mantvydas Prekevičius. – Iliustr. – Atmintis. – Turinyje: 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Veiverių valsčiaus Vyties Kryžiaus kavalieriai ; Savanoriai // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2016, rugs. 7, p. 1, 7. Rugsėjo 4 d. suėjo lygiai 65 metai, kai Kauno rajone, ties Pabartupio kaimu į pasalą pateko savo draugo vedamas kovotojas už Lietuvos laisvę, majoras (partizanų) Juozas Lukša-Daumantas, minint šią datą ant Veiverių krašto istorijos atminties muziejaus sienos atidengta ir memorialinė lenta su 118 laisvės kovotojų pavardėmis.

Likimo broliai, paženklinti skaudžia tremties žyme / Vaida Milkova ; [su LPKTS pirmininko Gvido Rutkausko komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, birž. 13, p. 1, 11-13.Apie iš pakaunės kilusių tremtinių L. Janušauskienės, A. Prokopčikienės, M. Babono, I. Šmidto likimus, jų tremties atsiminimus ir joje žuvusius artimuosius.

Amžinybėn išėjo Antanas Lukša : [nekrologas] / „Naujojo Gėlupio“ informacija. – Iliustr. – Aktualijos // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2016, saus. 6, p. 1-2. Eidamas devyniasdešimt trečiuosius amžinybėn išėjo garsios Lietuvos partizanų šeimos jauniausias sūnus, kraštietis Antanas Lukša. 2003 m. Antanui Lukšai buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius, o 2014 m. suteiktas Prienų miesto Garbės piliečio vardas. Pateikiama trumpa biografija.

Mirė buvęs partizanas, Prienų miesto Garbės pilietis Antanas Lukša : [nekrologas] / „Gyvenimo“ informacija. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2016, saus. 6, p. 1. Eidamas devyniasdešimt trečiuosius amžinybėn išėjo garsios Lietuvos partizanų šeimos jauniausias sūnus, kraštietis Antanas Lukša. 2003 m. Antanui Lukšai buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius, o 2014 m. suteiktas Prienų miesto Garbės piliečio vardas. Pateikiama trumpa biografija. Po šia informacija – Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Palionio ir Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko užuojautos kraštiečio A. Lukšos artimiesiems.

2015
Paminėta Kluoniškių kaimo partizanų tragedija / Edmundas Mališauskas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - ISSN 1648-4215. - 2015, birž. 16, p. 6. Kluoniškio kaime (Zapyškio sen., Kauno r.), buvusioje Zigmo Balsio sodyboje, paminėtos čia vykusio mūšio tarp partizanų ir enkavedistų 70-osios metinės.

2014
Susidomėjimas legendiniu partizanu Juozu Lukša-Daumantu auga / Algis Vaškevičius. – Iliustr. // Draugas. – 2014, rugs. 9, p. 6.

Tiesė kelią į lietuvių tautos laisvę / Raimundas Bugavičius. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, rugs. 26, p. 8.Apie partizanų vado J. Lukšos-Daumanto brolį S. Lukšą-Juodvarnį ir jo žūties metinių paminėjimą Veiveriuose.

Partizanų atminimui skirtą Skausmo kalnelį puošia ir Amerikos lietuvių paminklas / Algis Vaškevičius. – Iliustr. // Draugas. – 2014, rugs. 23, p. 6. Apie Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Sent Pitersbergo R. Kalantos kuopos iniciatyva pastatytą paminklą Veiveriuose, Kauno rajonas

2013
Karininkai susipažino su partizano Juozo Lukšos-Daumanto veikla / Tomas Ilonis. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2013, geg. 10, p. 1, 4. Apie Sausumos pajėgų štabo karininkų ir Sausumos pajėgų vienetų vadų viešnagę Veiveriuose (Prienų r.) ir Pabartupio kaime (Kauno r.), kur susipažino su partizano J. Lukšos-Daumanto veikla ir žūties aplinkybėmis.

Sausumos pajėgų karininkai analizavo partizano Juozo Lukšos Daumanto kovą dėl Lietuvos laisvės / Tomas Ilonis. – Iliustr. // Krašto apsauga. – ISSN 2029-4565. – 2013, Nr. 7 (bal. 16 - geg. 5), p. 27.

2012
Paminėtos Juozo Lukšos-Daumanto 61-oios žūties metinės / Darius Aukštakalnis. – Iliustr. // Krašto apsauga. – ISSN 2029-4565. – 2012, Nr. 15 (rugpj. 27 - rugs. 14), p. 31.

Sveikinome 85-tojo jubiliejaus proga / „Krašto vitrinos" informacija. – Iliustr. – Veiverių seniūnijos aktualijos // Krašto vitrina. – ISSN 1648-6226. – 2012, kovo 24, p. 7. Apie Veiverių seniūnijoje pasveikintą buvusią partizanų ryšininkę Anelę Ruseckienę su garbingu jubiliejumi

2011
Muziejus Veiveriuose. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 9, p. 4. Veiverių krašto istorijos muziejuje veikia partizano J.Lukšos-Daumanto skyrius.

Susivienijęs su tautos lemtim / Jovita Každailienė, Anelė Razmislavičienė. – Iliustr. – Turinyje: Legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto atminimo įamžinimas // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2011, rugs. 14, p. 1, 4. Apie Veiveriuose paminėtas partizano Juozo Lukšos-Daumanto 90-ąsias gimimo ir 60-ąsias tragiškas žūties metines

Partizanų tėvo Simano Lukšos žūtis / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2011, kovo 11, p. 5. Apie Prienų rajono Veiverių valsčiaus Juodbūdžio kaimo ūkininko S. Lukšos, partizanų Juozo-Skirmanto, Stasio-Juodvarnio, Jurgio-Piršlio, Antano-Arūno tėvo, gyvenimą ir žūtį

2010
Amžinai be namų ir ramybės : [pokalbis su Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra, Seimo nare Auksute Ramanauskaite-Skokauskiene / užrašė] Nijolė Storyk. – Portr., iliustr. // Lietuvos žinios. –2010, birž. 15, p. 16-17.

2009
Veiveriuose paminėtos prasmingos datos / Aldona Mieldažienė. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2009, rugs. 30, p. 15.Apie Veiveriuose paminėtas partizano Juozo Lukšos-Daumanto 58-ąsias tragiškas žūties metines.

Prie didelio kelio… / Antanina Garmutė. – Iliustr. – Krašto istorija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2009, spal. 10, p. 4. Lietuvos moterų-partizanių, ryšininkių, rėmėjų-atminimui.

2008
Skausmo kalnelyje - krašto didvyriai / Daiva Venclovienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2008, liep. 2, p. 21. Apie J. Lukšos-Daumanto bendražygių partizanų pagerbimą Skausmo kalnelyje Veiveriuose, Prienų rajonas

Antano Gustaičio pasisakymas sukėlė sąmyšį / Ignas Mineikis. – Iliustr. // Krašto vitrina. – ISSN 1648-6226. – 2008, birž. 7, p. 2. Prienų rajone, Skausmo kalnelyje buvo pašventintas „Birutės“ rinktinės štabo bunkeris, koplyčia ir paminklinis akmuo, o Veiveriuose (Kauno g. 54) atidaryta muziejaus ekspozicija, skirta partizanui Juozui Lukšai – Daumantui. diskusijas sukėlė DnB Nord banko Prienų AS vadovo Antano Gustaičio pasisakymas. Anot buvusio rajono vadovo, buvusioje pašto vežiminėje J. Lukšos muziejui ne vieta. Jo nuomone, muziejus turėjo būti įsteigtas J. Lukšos tėviškėje.

2007
Atvertus istorijos puslapį Vangų miške / Vilija Čiapaitė. – Iliustr. // Krašto vitrina. – ISSN 1648-6226. – 2007, rugs. 5, p. 1.
Apie paminklinio akmens, suremontuoto bunkerio pašventinimą ir atidarymą plačiajai visuomenei. Šiame bunkeryje 1947 metais buvo susprogdinti trys gerai žinomi Prienų ir Veiverių apylinkių partizanai, kurie atidavė savo gyvybes už Lietuvos laisvę

2004
Partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 412.

Veiverių Skausmo kalnelyje - paminklas Laisvės Kovotojo Motinai / Dalia Maciukevičienė. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2009, birž. 26, p. 4. Apie Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą ir paminklo Lietuvos Laisvės Kovotojo Motinai atidengimo ir pašventinimo iškilmes Veiverių Skausmo kalnelyje.

Juodbūdis / Benjaminas Kondratas // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – Kn. 3, p. 66-72. Apie partizaną Juozą Lukšą-Skirmantą, poetę Mariją Černeckytę-Sims

2005
Nebus užmirštas nė vienas Laisvės kovotojo vardas / Dalia Maciukevičienė. – Nuotr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2005, liep. 21, p. 1, 5. Apie trijų naujų paminklų pašventinimo iškilmes Veiveriuose, Skausmo kalnelyje.

2006
Paminėti Juozo Lukšos - Daumanto jubiliejai / Laima Duoblienė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2006, rugs. 13, p. 1. Apie žymaus kraštiečio partizano Juozo Lukšos - Daumanto ( 1921-1951 ) 85-ųjų gimimo ir 55-ųjų žuvimo metinių paminėjimą prasidėjusį Prienų rajono Veiverių bažnyčioje Šv. Mišiomis, vėliau jo tėviškėje Juodbūdžio kaime. Renginyje dalyvavo ir vienintelis likęs gyvas Juozo Lukšos brolis Antanas