Kauno rajono savivaldybės apdovanojimai

2022 m.
PIRMOJO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
JONUI MAČIULIUI (po mirties)- girininkui ,Kauno rajono savivaldybės tarybos nariui už savanorystę ir nuopelnus Kauno rajono bendruomenei. Jo iniciatyva Karmėlavoje įrengtas parkas.
BENJAMINUI ŽELVIUI- Kauno muzikinio teatro vadovui, už svarų indėlį į Kauno rajono kuultūrinė gyvenimą ir profesionalaus meno sklaidą.
Prof. RAIMONDUI KUBILIUI– LSMU Kauno klinikų Kulautuvos reabilitacijos ligoninės direktoriui, už kardiologijos mokslo vystymą ir sėkmingą Kauno rajono bei visos Lietuvos gyventojų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis gydymą.
RAMINTAI POPOVIENEI– visuomenės bei politikos veikėja, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorei.
Nuo 2000-ųjų jos veikla neatsiejama nuo Kauno rajono – R. Popovienė atliko didelį darbą steigiant Kauno rajono socialinių paslaugų centrą, kuriam keletą metų vadovavo. 2011-2012 m. dirbo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, 2012-2020 m. Seimo nare, rūpinosi neįgaliųjų teisėmis, socialine apsauga, kultūra, sveiko vaikų maitinimo programomis. R. Popovienė ypač aktyviai prisidėjo prie to, kad būtų išsaugotas Kauno rajono administracinis vientisumas.

ANTROJO LYGIO  GARBĖS ŽENKLAS:
VYTAUTUI PETRUŽIUI - Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktoriui, už svarų indėlį į verslo plėtrą Kauno rajono savivaldybėje.
ŽILVINUI BLIUJUI - UAB „Transrifus“, už soialiai atsakingą verslą ir aktyvią veiklą Garliavos bendruomenėje.

VILGEMINAI PUSKUNIGIENEI – Kauno rajono viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojaI, už indėlį modernizuojant biblioteką, gyventojų švietimo naujoves, skaitmeninio raštingumo ugdymą ir krašto kultūros paveldo sklaidą.

TREČIOJO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
NELITA GUDŽIŪNAITĖ-BYBARTIENĖ- VŠĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė, už reikšmingą veiklą gerinant greitosios medicinos pagalbos prieinamumą ir kokybę.
OVIDIJUS JURKŠA - Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenės pirmininkas, už istorinės atminties saugojimą, bendruomeniškumą ir savanorystę.
AUKSĖ SMILGYTĖ - Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja, už pilietinų iniciatyvų įgyvendinimą, mokinių kūrybiškumo ugdymą ir skatinimą.

KETVIRTOJO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
JUOZAPAS ROMAS LIEKIS - Raudondvario gyventojas ir aktyvus bendruomenės narys už technikos paveldo ir tradicinių amatų puoselėjimą.

KAUNO RAJONO KULTŪROS DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMAI:
Nominacijos:
„Metų kultūros statybininko“ prizas įteiktas Ramučių daugiafunkcio centro statybų projektų koordinatorei, Ramučių kultūros centro direktorei ŽIVILEI JURGAITIENEI.
„Metų proveržio“ prizu apdovanota Domeikavos laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė NERIJA KRUGLIAKOVIENĖ, už energingą įsiliejimą į bendruomenę ir profesionalų požiūrį į kultūrą
„Metų pasiekimo“ prizas atiteko Babtų pučiamųjų instrumentų orkestro „Algupys“ meno vadovui JONUI GIRNIUI, kurio vadovaujamas kolektyvas pelnė aukščiausią Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimą „Aukso paukštę“.
„Metų edukatoriaus“ statulėlė įteikta Kauno rajono muziejaus rinkinių saugotojui SIMONUI STAŠAIČIUI už šiuolaikiškai parengtas edukacines programas Obelynėje ir Pakaunės istorijos sklaidą.
„Metų iniciatyvos“ prizu įvertinta Kauno rajono viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė VIRGINIJA TAMAŠAUSKIENĖ už krašto vertybes akcentuojantį stalo žaidimą visai šeimai „Būkime keliautojais ir atradėjais“.

2021 m.
KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
VIDUI BARAUSKUI – Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui. Pulkininkas remia savanorių ugniagesių veiklą, jo iniciatyva rengiami mokymai, pratybos, dalijamasi patirtimi.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
JUOZUI AUGUČIUI - Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius, apdovanotas už ilgametį darbą mokslo ir švietimo srityje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
ANTANAS GRAŽULIS, kunigas. Jam tapus Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios parapijos klebonu, buvo atstatyta prieš keletą metų sudeginta šventovė. Dvasininko pasiaukojamą veiklą gerai vertina ir vietos bendruomenė. A. Gražulis sovietmečiu yra dalyvavęs rezistencinėje veikloje, platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Nuo 1989 m. – Lietuvos skautų dvasios tėvas, pirmasis Lietuvos kariuomenės kapelionas.

TREČIO LYGIO KAUNO GARBĖS ŽENKLAS:
SIMUI ZARECKUI -Zapyškio seniūnijos Kuro kaimo seniūnaičiui. Jau daug metų šis verslininkas remia bendruomenes šventes, savo ūkyje užaugintomis gėlėmis puošia seniūnijos viešąsias erdves, prisideda asfaltuojant gatves.
ARŪNAS SNIEŠKUS–Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus fondų saugotojas, medžio skulptorius. 

2020 m.
KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
ZITA KELMICKAITĖ, televizijos ir radijo laidų vedėja už aktyvią veiklą, pristatant etnokultūrą ir kompozitoriaus Juozo Naujalio kūrybą.

PIRMO LYGIO KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
VALERIJONAS SENVAITIS– pirmosios nepriklausomos Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, vėliau - meras, už aktyvią visuomeninę veiklą, bendradarbiaujant su Lenkijoje ir Karaliaučiaus srityje gyvenančiais lietuviais.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
LEONARDAS DEGLIUS-buvęs Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, aštuonerius metus – Vilkijos seniūnas, už savivaldos stiprinimą.
JONAS GIRNIUS–Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Algupys“ ir kaimo kapelos „Šventupis“ vadovas, už ilgametę aktyvią koncertinę veiklą ir instrumentinės muzikos puoselėjimą.
RYTIS VELŽYS-Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius, aktyviai mezgantis partnerystės ryšius su Lenkijos ir Vokietijos ugniagesiais, jo pastangomis įgyvendintas ne vienas projektas.

TREČIO LYGIO  GARBĖS ŽENKLAS:
RIMUTĖ SKUČIENĖ–Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė, jau 36 metus kurianti scenografijos ir meninius apipavidalinimus ne tik Kauno rajono, bet ir visos Lietuvos šventėms, minėjimams, spektakliams. R. Skučienė sukūrė vėliavas ir logotipus daugybei meno kolektyvų, iliustravo knygas, rengė autorines parodas Lietuvoje, Latvijoje, Norvegijoje.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIS (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS):
BRONIUS MASKELIŪNAS–aktyvus visuomenininkas, inžinierius, kurio pastangomis Domeikavoje atsirado unikalus saulės laikrodis.
AURELIJA GRAŽINA RUKŠAITĖ–M. K. Čiurlionio dailės muziejaus lietuvių kalbos redaktorė, kurios išausti kilimai ir juostos keliauja po pasaulį, jų galima rasti kolekcijose Lietuvoje, Latvijoje, Japonijoje, Švedijoje, JAV. Pernai naginga audėja pelnė Respublikinės liaudies meno parodos „Aukso vainiką“.
ARŪNAS SNIEŠKUS–Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus fondų saugotojas, medžio skulptorius.

2019 m.
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIS (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS):
Milda Karvovskienė–Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Ežerėlio ambulatorijos šeimos gydytoja - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.
Raimondas Kunickas–Respublikinės Kauno ligoninės direktorius - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

2018 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Vytautas Jokužis– bendrovės "Elinta" generalinis direktorius, gebantis jungti mokslo pasiekimus su verslu. Įmonė pasaulyje garsėja inovacijomis ir produkciją ekspoetuoja į daugiau nei 30 šaliųapdovanotas už inovacijas ir socialiai atsakingą verslą.
Pranas Viškelis–Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas - už mokslinius tyrimus.
Prof. Remigijus Žaliūnas–Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius- už ypatingus nuopelnus medicinos srityje. Jo iniciatyva Kulautuvoje įkurta reabilitacijos ligoninė yra viena moderniausių Baltijos šalyse.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Darius Žukauskas– Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas - už nuopelnus stiprinant Kauno rajono savivaldybės gyventojų saugumą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Architektė Violeta Beigienė - už sukurtus istorinės atminties ženklus.
Nijolė Kliučienė– Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė- už reikšmingą veiklą gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Linas Vitkus– Respublikinės Kauno ligoninės generalinis direktorius - už nuolat atsinaujinančią ir tobulėjančią ligoninę.

SAVIVALDYBĖS MEDALIS:
Eugenijus Banys–skulptorius ir kryžiadirbys daug metų savo darbais puošiantis ne tik Kauno rajoną, bet ir kitas Lietuvos vietas.
Virginijus Overlingas - Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas, apdovanotas apdovanotas už profesionalumą ir nuopelnus švietimo srityje.
Eglė Simonaitienė–Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.

2017 m.
ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
MINDAUGUI BABONUI - tremtiniui, Garliavos gyventojui už pilietiškumą ir tautos istorinės atminties stiprinimą.
JOLANTAI BALNYTEI–Ramučių kultūros centro etnografei, folkloro ansamblio "Viešia" vadovei - už etninės kultūros veiklą ir tarptautinę jos sklaidą.
VIDAI RAINIENEI - labdaros ir paramos fondo "Nemuno krašto vaikai" direktorei, už socialinę veiklą. Ji taip pat apdovanota "Gerumo žvaigžde".

III LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
KONSTANCIJAI TAMULYTEI–buvusiai Jonučių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai, už išskirtinius nuopelnus ugdant jaunąją kartą.
GIEDRIUI KAVALIAUSKUI– bendrovės "Klasmann-Deilmann Ežerėlis vadovui, už Lietuvos durpininkystės plėtrą ir rūpinimąsi Ežerėlio miesto tradicijomis.
SAULIUI PAJARSKUI–bendrovės "Marex Boats" direktoriui, jachtos "Ambersail" dalyviui už įgyvendintą idėją "Tautiška giesme" sutelkti viso pasaulio lietuvius.

2016 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
JONUI MAČIULIUI– Lietuvos krepšininkui, už sportinės veiklos pasiekimus.
LINUI ŠALKUI– (Treneris, ant aukščiausios LMKL pakylos šiemet atvedęs Kauno rajono moterų krepšinio komandą „Hoptrans Sirenos“ – už sportinės veiklos pasiekimus
VALDUI ADAMKUI– LR prezidentas, už aplinkosaugos idėjų puoselėjimą ir pilietiškumo skatinimą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Daiva Sasnauskienė–Kulautuvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja, apdovanota už moksleivių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Valdas Šiškus įstaigos „Sugrįžimas“ direktorius) – už vadovavimą priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenei Linksmakalnyje, už į visavertį gyvenimą sugrąžintus maždaug pusę tūkstančio nuo narkotikų ir alkoholio priklausomus žmones.

2015 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Matthias Wilkes–Bergštrasės apskrities viršininkas (landratas))- už Lietuvos vardo garsinimą Vokietijoje ir ryšių tarp Bergštrasės apskrities ir Kauno rajono stiprinimą.
Romualdas Žekas–gydytojas, apdovanotas už ilgametį kūrybingą ir nepriekaištingą darbą, už sveikatos priežiūros sistemos Kauno rajone tobulinimą.
Vilius Kavaliauskas–Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėjėjas - už istorinės atminties įamžinimą knygoje „Pakaunės krašto karžygiai“.
Vytautas Balsys–Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio armijos vadas) - už didvyriškumą ir pasiaukojimą siekiant Lietuvos nepriklausomybės ir už patriotinį jaunimo auklėjimą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Irena Viktorija Stančiauskienė–Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė - už Kauno rajono gyventojų neformalų švietimą, meninį ir kultūrinį ugdymą
Pavelas Duchovskis–Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys - už svarų indėlį į Lietuvos mokslo plėtrą.
Sigitas Markevičius–buvęs aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius, pirmosios kadencijos po Nepriklausomybės atkūrimo rajono tarybos deputatas- už ilgametį vadybinį ir pedagoginį darbą.
Virgilijus Dudonis–Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios klebonas - už visuomeninę veiklą ir indėlį telkiant Vilkijos ir Paštuvos bendruomenes.
Vytas Čičelis–UAB "Dinaka", UAB "Via Baltica dvaras" direktorius - Už verslo plėtrą Kauno rajone.
Vytautas Žmuidzinavičius–ūkininkas, buvęs Kauno r. savivaldybės tarybos narys- Už aukštą žemdirbystės kultūrą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Vytas Volkevičius–UAB „Hoptrans Holding“ valdybos pirmininkas - už tarptautinio verslo plėtrą ir partnerystę.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Obcarskas–dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - Už Kauno rajono įprasminimą ir garsinimą dailės kūriniais.
Daiva Bradauskienė–folkloro ansamblio "Serbentėlė" įkūrėja - už etninės kultūros sklaidą ir Kauno rajono garsinimą.
Eleonora Genovaitė Baltuškevičienė–T. Ivanausko memorialinės sodybos saugotoja ir puoselėtoja- už profesoriaus Tado Ivanausko paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.
Inutė Strašinskienė–Ežerėlio kultūros centro direktorė - Už etninės kultūros puoselėjimą, profesionaliojo meno sklaidą bendruomenėje.
Vytas Sinkevičius–Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Ežerėlio girininko pavaduotojas - už istorinės partizanų atminties įamžinimą.

2014 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Juozas Martikaitis–UAB "Garlita" direktorius-už pažangius ekonomikos sprendimus ir labdarą.
Jurgis Vilemas–mokslininkas, branduolinės energetikos inžinierius- už Kauno rajono garsinimą, mokslininko ir mecenato veiklą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Šiugždinis–Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas)-už indėlį stiprinant Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą ir lietuvybės saugojimą.
Kęstutis Bružikas– ūkininkas, Kauno rajono Ūkininkų sąjungos tarybos narys-už aktyvią veiklą bendruomenėje ir laimėjimus profesinėje srityje.
Virginijus Venskutonis–ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius-už žemės ūkio mokslo ir technologijų vystymą ir sklaidą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Algirdas Pocius–pedagogas lituanistas, muziejininkas, kraštotyrininkas - už aktyvią kraštotyrininko veiklą, istorijos ir kultūros vertybių sklaidą.
Jonas Vainauskas–buvęs ASU Ekonomikos katedros pedagogas ir vadovas-už mokslinę veiklą ir sportinio ėjimo rėmimą.
Leonas Strioga–skulptorius-už ryškų pėdsaką lietuviškos skulptūros mene.
Stasys Berštautas–monės "Raučulys" vadovas - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir verslo skatinimą

2013 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Sutkus–fotomenininkas - už profesionalų fotografijos meną, kuriantį Kauno rajono tapatumą.
Leonas Milčius–LR Aukščiausiosios Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras - už plačią ir aktyvią veiklą politikos, literatūros ir kultūros erdvėje.
Veronika Ramanauskienė–ilgametė Kauno rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja, rajono dainų švenčių iniciatorė ir organizatorė-už nuopelnus ir tradicijų puoselėjimą kultūros srityje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Stanionis-už Sitkūnų radijo stoties gynybos organizavimą 1991 m. Sausio 13-ąją ir šių įvykių įamžinimą.
Robertas Keturakis–poetas, rašytojas, publicistas, vertėjas - už daugiaplanę literatūrinę, kūrybinę ir šviečiamąją veiklą Kauno rajone.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Maknevičius–ūkininkas, UAB „Juragiai“ vadovas - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir pasiekimus žemės ūkyje.
Česlovas Zabarauskas–bendrovės „Avona“ savininkas-už sėkmingą verslo plėtrą, aukštą darbų kultūrą ir darbo vietų kūrimą Kauno rajone.
Jūratė Rudzinskienė–VšĮ Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“ direktorė-už projektų kūrimą, siekiant puikių medicinos paslaugų Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“.
Jonas Baranauskas-už reikšmingą indėlį, atstatant Raudondvario pilį.
Roma Zalensienė–kaimo turizmo sodybos „Pas Pinčiuką“ savininkė, apdovanota už rūpinimąsi kaimo turizmu ir aktyvią veiklą bendruomenėje.

2012 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Rimantas Karazija–mokslininkas, politikas - už svarų indėlį plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą ŽŪ srityje
Sigitas Juozas Tamkevičius–katalikų dvasininkas, buvęs Kauno arkivyskupas- už bažnytinio paveldo išsaugojimą, kultūrinės, socialinės ir dvasinės gerovės puoselėjimą Kauno rajone.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Dagilis–kraštotyrininkas, lietuvių kalbos mokytojas - už prasmingą visuomeninę veiklą, lietuvybės ir istorinės atminties puoselėjimą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Algirdas Svidinskas– etninės kultūros puoselėtojas ir bardas - už etnokultūros puoselėjimą ir dainuojamosios poezijos populiarinimą.
Birutė Nenortaitė– Kauno kolegijos dėstytoja - už ilgametę pedagoginę veiklą rengiant geodezijos specialistus.
Česlovas Bobinas–agronomas daržininkas, biomedicinos mokslų daktaras - už mokslinę veiklą ir naujovių taikymą gamyboje.
Juozas Staliūnas (ūkininkas) - už pažangų ūkininkavimą ir bendruomeniškumo stiprinimą
Valdas Pacevičius (siuvyklos „Vilkijos gija“ direktorius) - už sėkmingą verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą Kauno rajone.

2011 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Genutis Dauguvietis (choro dirigentas) - už pasiekimus kultūros srityje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Bielskis - už medicinos paslaugų plėtrą.
Jonas Vaidelys–mokslo darbuotojas, docentas, dėstytojas - ekspertas - už švietėjišką veiklą gražinant Lietuvos kraštovaizdį.
Vladas Kurutis– Lietuvos žemės ūkio universiteto mokomojo ūkio direktorius - už svarų indėlį plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą ŽŪ srityje.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Dalia Audėjaitienė–dailės ir technologijų mokytoja - už reikšmingą kūrybinę ir pedagoginę veiklą ugdant jaunąją mados kūrėjų kartą.
Kęstutis Vosylius– dvasininkas - už bendruomenės telkimą, dvasinių vertybių puoselėjimą ir sklaidą
Olegas Karavajevas– dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - už dailės tradicijų puoselėjimą
Violeta Visockienė– kultūros darbuotoja - už kūrybingą darbą kultūros srityje ir visuomeninę veiklą.

2010 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Klemensas Pranas Palaima– agronomas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras- už nuopelnus mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.
Petras Mikelionis–politinis bei visuomenės veikėjas - už nuopelnus Kauno rajonui.
Ričardas Kviecinskas - už sėkmingą ir išradingą kūno kultūros ir sporto plėtrą.
Vidmantas Stanys– sodininkystės ir daržininkystės specialistas, profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, LTSR MA akademikas ekspertas - už mokslo plėtrą ir Kauno rajono garsinimą šalyje.
Vytautas Motiejūnas–golfo klubo „Elnias“ prezidentas - už sporto, turizmo pramogų plėtrą Kauno rajone, rajono garsinimą šalyje ir užsienyje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Adolfas Augustinavičius (gydytojas, buvęs Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius) - už nuopelnus medicinos srityje.
Alina Gikienė (vidaus ligų gydytoja) - už sukauptos patirties sklaidą ir nepriekaištingai atliekamas mediko pareigas.
Donatas Jankauskas (buvęs Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, Kauno rajono meras, šiuo metu – Lietuvos Respublikos Seimo narys) - už nuopelnus kuriant ir stiprinant pilietinę bendruomenę.
Irena Mickuvienė (mokytoja, kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė ) - už aktyvią veiklą kraštotyros ir gimtosios kalbos puoselėjimo baruose.
Juozas Laimutis (visuomenės veikėjas) - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Kazimiera Lencevičienė (gydytoja ginekologė) - už nuopelnus vykdant kilnią mediko pareigą.
Kazys Starkevičius (teisininkas, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis veikėjas, Seimo narys, buvęs LR žemės ūkio ministras)- už nuopelnus ir investicijas į ŽŪ.
Vingaudas Jonas Damijonaitis (teologas, Vokietijos lietuvių visuomenės veikėjas) - už iniciatyvą ir siekį stiprinti Kauno r. savivaldybės ir Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (VFR) bendradarbiavimą.
Vytas Yla - už nuopelnus stiprinant krašto ekonomiką.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Albertas Milinis (teisininkas) - už nuopelnus profesinėje veikloje.
Albina Kaminskienė - už nuopelnus bendruomenių veikloje ir lietuviškų tradicijų saugojimą
Aldona Butkienė (gydytoja) - už aktyvią visuomeninę ir nuoširdžią socialinę veiklą.
Genovaitė Katinauskienė (buvusi Garliavos Kultūros centro direktorė, šiuo metu - bendruomenės centro „Gaida“ vadovė) - už ilgametę nenuilstamą veiklą kultūros baruose.
Gintautas Kvietkauskas - už aktyvią visuomeninę veiklą, sėkmingai vykdomą moksleivių ir suaugusiųjų nusikalstamumo prevenciją.
Jonas Banėnas (inžinierius geologas) - už nuopelnus profesinėje veikloje.
Kęstutis Dagilis ( UAB “Baltijos polistirenas“ prezidentas) - už aktyvią mecenato veiklą Garliavoje.
Vanda Šniūtienė (kultūros darbuotoja, buvusi Kauno rajono centrinės bibliotekos direktorė) - už nuopelnus kultūros srityje.
Vilija Tarnavičiūtė (Zapyškio bendruomenės centro vadovė) - už rūpinimąsi krašto gerove ir bendruomeniškumo idėjų sklaidą.
Zina Kubilienė (inžinierė, politinė veikėja) - už nuopelnus skatinant bendruomenių idėjas ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Zita Beinorienė (biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja metodininkė) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir už pasiekimus profesinėje veikloje.

2009 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Vaičius (kraštotyrininkas, Kauno rajono kraštotyros draugijos pirmininkas) - už aktyvią kraštotyrinę veiklą.
Jurgis Brėdikis (kardiochirurgas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras) - už laimėjimus mokslinėje ir kūrybinėje veikloje.
Leonardas Kairiūkštis (miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, akademikas) - už laimėjimus mokslinėje ir kūrybinėje veikloje.
Vytautas Vasiliauskas – už nepriklausomybės idėjų sklaidą ir vadovavimą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui Kauno rajone.
Vytautas Andziulis (Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, slaptos spaustuvės įkūrėjas, muziejininkas) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir didvyrišką poelgį.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Albinas Kusta (inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras) - už laimėjimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Albertas Vasiliauskas (miškininkas, fitopatologas, politinis veikėjas) - už Kauno rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, laimėjimus profesinėje veikloje.
Adolfas Teresius (skulptorius) - už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą.
Irenijus Šmidtas (Domeikavos kaimo bendruomenės centro pirmininkas) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo idėjas.
Jadvyga Marcinkienė(Kauno apskrities ligoninės filialo Garliavos ligoninės gydytoja rentgenodiagnostė) - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Marija Markauskienė (istorijos mokytoja, muziejininkė, kraštotyrininkė) - už krašto istorijos išsaugojimą ir pristatymą.
Ričardas Gudaitis (istorijos mokytojas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Garliavoje įkūrėjas) - už pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Romas Majeras (ūkininkas, UAB "Majero ūkis" vadovas) - už mecenatinę veiklą ir pasiekimus profesinėje veikloje.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Algimantas Patašius, inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Algis Antanas Prapuolenis - už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą.
Česlovas Tallat – Kelpša, Lietuvos Žvėrelių Augintojų Asociacija vadovas, AB „Vilkijos ūkis“ direktorius - už verslo plėtrą Kauno rajone ir užsienyje.
Jolanta Marija Malinauskaitė, Ežerėlio bendruomenės pirmininkė - už rūpinimąsi savo krašto gerove ir bendruomeniškumo idėjų sklaida.
Lina Sinkevičienė, Kačerginės kultūros centro direktorė- už kultūros tradicijų puoselėjimą.
Romualdas Deltuvas, miškininkas, pedagogas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų daktaras - už mokslinę ir visuomeninę veiklą.
Vytautas Daunys - už pasiekimus profesinėje veikloje.
Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius - už pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Zita Vaškelienė, vaikų šokių kolektyvo „Tauškutis” vadovė - už aktyvią kūrybinę veiklą ir Kauno rajono garsinimą šalyje.

2019 m.
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIS (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS:
Milda Karvovskienė–Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Ežerėlio ambulatorijos šeimos gydytoja - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.
Raimondas Kunickas–Respublikinės Kauno ligoninės direktorius - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

2018 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Vytautas Jokužis– bendrovės "Elinta" generalinis direktorius, gebantis jungti mokslo pasiekimus su verslu. Įmonė pasaulyje garsėja inovacijomis ir produkciją ekspoetuoja į daugiau nei 30 šaliųapdovanotas už inovacijas ir socialiai atsakingą verslą.
Pranas Viškelis–Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas - už mokslinius tyrimus.
Prof. Remigijus Žaliūnas–Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius- už ypatingus nuopelnus medicinos srityje. Jo iniciatyva Kulautuvoje įkurta reabilitacijos ligoninė yra viena moderniausių Baltijos šalyse.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Darius Žukauskas– Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas - už nuopelnus stiprinant Kauno rajono savivaldybės gyventojų saugumą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Architektė Violeta Beigienė - už sukurtus istorinės atminties ženklus.
Nijolė Kliučienė– Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė- už reikšmingą veiklą gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Linas Vitkus– Respublikinės Kauno ligoninės generalinis direktorius - už nuolat atsinaujinančią ir tobulėjančią ligoninę.

SAVIVALDYBĖS MEDALIS:
Eugenijus Banys–skulptorius ir kryžiadirbys daug metų savo darbais puošiantis ne tik Kauno rajoną, bet ir kitas Lietuvos vietas.
Virginijus Overlingas - Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas, apdovanotas apdovanotas už profesionalumą ir nuopelnus švietimo srityje.
Eglė Simonaitienė–Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.

2017 m.
ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Mindaugui Babonui - už pilietiškumą ir tautos istorinės atminties stiprinimą. 
Jolantai Balnytei–Ramučių kultūros centro etnografei, folkloro ansamblio "Viešia" vadovei - už etninės kultūros veiklą ir tarptautinę jos sklaidą.
Vidai Rainienei, labdaros ir paramos fondo "Nemuno krašto vaikai" direktorei - už socialinę veiklą. Ji taip pat apdovanota "Gerumo žvaigžde".

III LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Konstancija Tamulaitytė–buvusi Jonučių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja- už išskirtinius nuopelnus ugdant jaunąją kartą.
Giedrius Kavaliauskas– bendrovės "Klasmann-Deilmann Ežerėlis vadovui- už Lietuvos durpininkystės plėtrą ir rūpinimąsi Ežerėlio miesto tradicijomis.
Sauliui Pajarskiui–bendrovės "Marex Boats" direktoriui, jachtos "Ambersail" dalyviui už įgyvendintą idėją "Tautiška giesme" sutelkti viso pasaulio lietuvius.

2016 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Mačiulis– Lietuvos krepšininkas, apdovanotas už sportinės veiklos pasiekimus. 
Linas Šalkus – (reneris, ant aukščiausios LMKL pakylos šiemet atvedęs Kauno rajono moterų krepšinio komandą „Hoptrans Sirenos“ – už sportinės veiklos pasiekimus
Valdas Adamkus– LR prezidentas, apdovanotas už aplinkosaugos idėjų puoselėjimą ir pilietiškumo skatinimą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Daiva Sasnauskienė–Kulautuvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja, apdovanota už moksleivių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Valdas Šiškus įstaigos „Sugrįžimas“ direktorius) – už vadovavimą priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenei Linksmakalnyje, už į visavertį gyvenimą sugrąžintus maždaug pusę tūkstančio nuo narkotikų ir alkoholio priklausomus žmones. 

2015 m.
PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAI:
Matthias Wilkes–Bergštrasės apskrities viršininkas (landratas))- už Lietuvos vardo garsinimą Vokietijoje ir ryšių tarp Bergštrasės apskrities ir Kauno rajono stiprinimą.
Romualdas Žekas–gydytojas, apdovanotas už ilgametį kūrybingą ir nepriekaištingą darbą, už sveikatos priežiūros sistemos Kauno rajone tobulinimą.
Vilius Kavaliauskas–Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėjėjas - už istorinės atminties įamžinimą knygoje „Pakaunės krašto karžygiai“.
Vytautas Balsys–Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio armijos vadas) - už didvyriškumą ir pasiaukojimą siekiant Lietuvos nepriklausomybės ir už patriotinį jaunimo auklėjimą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAI:
Irena Viktorija Stančiauskienė–Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė - už Kauno rajono gyventojų neformalų švietimą, meninį ir kultūrinį ugdymą
Pavelas Duchovskis–Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys - už svarų indėlį į Lietuvos mokslo plėtrą.
Sigitas Markevičius–buvęs aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius, pirmosios kadencijos po Nepriklausomybės atkūrimo rajono tarybos deputatas- už ilgametį vadybinį ir pedagoginį darbą.
Virgilijus Dudonis–Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios klebonas - už visuomeninę veiklą ir indėlį telkiant Vilkijos ir Paštuvos bendruomenes.
Vytas Čičelis–UAB "Dinaka", UAB "Via Baltica dvaras" direktorius - Už verslo plėtrą Kauno rajone.
Vytautas Žmuidzinavičius–ūkininkas, buvęs Kauno r. savivaldybės tarybos narys- Už aukštą žemdirbystės kultūrą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Vytas Volkevičius–UAB „Hoptrans Holding“ valdybos pirmininkas - už tarptautinio verslo plėtrą ir partnerystę.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAI:
Antanas Obcarskas–dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - Už Kauno rajono įprasminimą ir garsinimą dailės kūriniais.
Daiva Bradauskienė–folkloro ansamblio "Serbentėlė" įkūrėja - už etninės kultūros sklaidą ir Kauno rajono garsinimą.
Eleonora Genovaitė Baltuškevičienė–T. Ivanausko memorialinės sodybos saugotoja ir puoselėtoja- už profesoriaus Tado Ivanausko paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.
Inutė Strašinskienė–Ežerėlio kultūros centro direktorė - Už etninės kultūros puoselėjimą, profesionaliojo meno sklaidą bendruomenėje.
Vytas Sinkevičius–Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Ežerėlio girininko pavaduotojas - už istorinės partizanų atminties įamžinimą.