SOLO TEATRAS pristato: JIS IR JI

SOLO TEATRAS pristato: JIS IR JI

Data: 2024-04-12
Diena, laikas: Penktadienis, 17.30 val.
Kur vyksta: KRSVB, Vytauto g. 21, Garliava

„Jis ir ji“ – vienos dalies spektaklis pagal J. Biliūno ir jo žmonos J. Janulaitytės laiškus ir kūrybą

 

▬ Pjesės autorė ir režisierė – Birutė Mar
▬ Dailininkė – Indrė Pačėsaitė
▬ Atlieka Aleksas Kazanavičius ir Birutė Mar
▬ Dalyvauja smuikininkas Artūras Šilalė
▬ Trukmė – 1 val.
▬ RENGINYS NEMOKAMAS

 

  • Spektaklis „Jis ir ji“ sukurtas pagal J.Biliūno ir jo mylimosios bei būsimos žmonos Julijos atvirlaiškius, vienas kitam siųstus iš Charkovo, Anykščių, Leipcigo, Berlyno, Ciuricho, Zakopanės, kurie ir po šimtmečio tebejaudina tyrumu, nuoširdumu, vos kelerius metus tetrukusios meilės virpėjimu.

 

  • Birutė Mar: „Išties, ši istorija – lietuviška Romeo ir Džuljetos istorija, kurią norėjosi prikelti scenoje – rekonstruoti lyg išlikusią seną fotografiją, kurioje prie stalelio rymo susimąstę Jonas ir Julija. Norėjosi sugrąžinti tuos subtilius virpesius, atsklindančius iš J.Biliūno kūrybos, Jono ir Julijos meilės laiškų.“

  

  • „Jiedu abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito; jiedu nei vienas ilgus metus nežinojo apie kitas kitą, kad abu kartu gyvena pasauly. Pagaliau jiedu susitiko… Abudu nustebo vienas kitą pamatę; abiejų vienu akies mirksniu sudrebėjo širdys krūtinėse; jiedviem rodėsi, kad jie seniai pasižįsta, kad jie jau yra vienas kitą matę. Ir jiedu padavė vienas antram ranką...“
    /Jonas Biliūnas „Jis ir ji“/

  

  • Tai pirmasis spektaklis iš naujo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Teatrinės iniciatyvos Kauno rajone“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Kauno rajono savivaldybė, jo įgyvendinimą koordinuoja vyr. bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.