Sutkus Petras

Chorvedys

Gimė 1949 m. rugsėjo 27 d. Taurakalnio k., Kauno r.

Baigė Kauno 5-ąją vidurinę mokyklą, 1971 - 1975 m. dirigavimo mokėsi Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1980 - 1985 m. – studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Klaipėdos fakultete.

1975-1980 m. dirbo Šakių vaikų muzikos mokyklos mokytoju ir choro vadovu ( 1977 ir 1980 m. kolektyvą paruošė respublikinėms dainų šventėms), 1985-1990 m.- Naumiesčio (Šakių r.) V.Kudirkos vidurinės mokyklos mokytojas ir chorų vadovas.

( 1987 m. merginų chorą parengė respublikinei moksleivių dainų šventei ir konkursui), nuo 1990 m. – Šakių vaikų meno mokyklos mokytojas ir chorų vadovas, nuo 1997 m. – liaudiškos kapelos vadovas. Jaunių chorą parengė Lietuvių moksleivių dainų šventei, 1997,; II Pasaulio lietuvių dainų šventei,1998.

P. Sutkus – Šakių rajono muzikos mokytojų metodikos būrelio pirmininkas, Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo narys. Rašo dainas vaikams ir harmonizuoja liaudies dainas.

Apdovanojimai: Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, 1987; suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija, 1997.