Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, 2022-ieji yra Sūduvos metai. Šie atmintini metai paskelbti pažymint tai, kad 1422 m. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, tad 2022 m. švenčiama Sūduvos krašto susigrąžinimo 600 metų sukaktis.

Skelbiant Sūduvos metus taip pat siekta įvertinti Sūduvos reikšmę Lietuvos valstybės istorijoje, pabrėžti šio krašto įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi procesams, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Sūduvos metų minėjimo 2022-aisiais renginių plano. Viešosios bibliotekos darbuotojų komanda sukūrė kultūrinę, edukacinę ir pažintinę virtualią parodą „Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą“.

Parodoje pristatoma vienuolika ryškiausių Sūduvos (ir Kauno r.) krašto asmenybių, prisidėjusių prie Lietuvos valstybingumo kūrimo:

◘ pateikiami biografijų faktai, visuomeninė ir politinė veikla,

◘ pabrėžiami nuopelnai Lietuvos kultūrai, mokslui ir literatūrai,

◘ aptariami apdovanojimai ir atminimo įamžinimas.

Paroda sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialiniu, Vilkaviškio krašto ir Zanavykų muziejais, Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniais (Signatarų namais, Jono Basanavičiaus gimtine, Vinco Kudirkos muziejumi).

◘ Kazimieras Aglinskas    ◘ Saliamonas Banaitis   ◘ Jonas Basanavičius

◘ Pranas Dovydaitis   ◘ Juozas Gabrys-Paršaitis   ◘ Kazys Grinius

◘ Motiejus Gustaitis   ◘ Vincas Kudirka   ◘ Petras Klimas

◘ Jonas Vailokaitis   ◘ Rokas Šliūpas