Pirmoji Nepriklausomos Lietuvos Kauno rajono taryba

Pirmoji Nepriklausomos Lietuvos Kauno rajono taryba.