Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime

Virtualioje parodoje „Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime (1920–1922 m.)“  apžvelgiami 1920 m. balandžio 14–15 d. įvykę rinkimai į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, pirmasis posėdis ir svarbiausia veikla. Taip pat minima 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta Valstybės Konstitucija, kuri įtvirtino Lietuvos piliečių teises ir laisves. Be to, pristatomi Aukštaitijos regiono atstovai, dalyvavę Steigiamojo Seimo veikloje. Medžiagą parengė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė Greta Brimonienė.

Pristatydama šią parodą, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka nori paminėti LR Seimo paskelbtus Aukštaitijos metus ir Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, minimą gegužės 15-ąją.