Burneckis Arvydas

Mokslo darbuotojas, dr. ( biomedicinos m.) 

Gimė 1955 m. Sitkūnuose, Kauno r.

Mokėsi Sitkūnų 8-metėje mokykloje, 1962-1970 m.; Babtų vidurinėje mokykloje,1970-1973 m.; 1973 -1979 m. – studijavo KMI Medicinos fakultete. Stažavosi Leningrado rentgenoradiologijos i-te (Rusija, 1981-1987 m.).

Dirbo : Resp. Vilniaus klinikinės „Raudonojo kryžiaus" ligoninės gydytoju, 1979-1980 m.; Vilniaus onkologijos centro Distancinio spinduliavimo sk. gyd. radiologu, 1980-1990 m.; 1992 -1996 m. – vyr. ordinatoriumi, nuo 1996 m. – Konsultacinės poliklinikos ved., nuo 1997 m. - valst. mokslo įstaigos Lietuvos onkologijos centro Radioterapijos sk. vedėju.

Darbai: apie 30 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje; geriausio pranešimo Europos terapinės radiologijos ir onkologijos sąjungos metiniame suvažiavime Ispanijoje, bendraautorius,1994 m.; knygos „Pagrindinių piktybinių navikų lokalizacijų diagnostikos ir gydymo pagrindai" vienas iš rengėjų.