nė vienas nėra pamirštas

nė vienas nėra pamirštas

Skaitmeninis dešimtmetis:

nė vienas nėra pamirštas

Drąsiai nerkime į interneto platybes!

https://nevienasnerapamirstas.my.canva.site/rrt