kauniečiai Balys Buračas Kazys Aglinskas Juozas Lukša Rokas Šliupas Juozas Naujalis Vytautas Andžiulis Motiejus Gustaitis Tadas Ivanauskas Pranas Dovydaitis Juozas Gabrys Paršaitis