Pradinis Vaikams Sigito Gedos klubas vaikams

Sigito Gedos klubo vaikams veikla sustabdyta

Bibliotekos Vaikų centre po viktorinos
Bibliotekos Vaikų centre po viktorinos

Sigito Gedos vardo moksleivių-literatūros bičiulių klubas savo veiklą bibliotekos Vaikų centre pradėjo 2010-aisiais metais.  Klubo pirmininkė – Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Pauliukaitienė.

Klubo veiklos tikslas yra skatinti vaikų ir paauglių domėjimąsi lietuvių literatūra, aktyvinti ir populiarinti knygų skaitymą; supažindinti ir skatinti domėtis poeto Sigito Gedos kūryba. Taip pat klubo veikla siekiame ugdyti moksleivių kūrybiškumą, vaizduotę, estetinį suvokimą bei bendradarbiavimo įgūdžius; formuoti gebėjimus, padedančius atskirti vertingą literatūrą.

Didysis klubo susitikimas vyksta kasmet vasario mėn. minint poeto Sigito Gedos gimimo metines. Juose  pristatome, skaitome, analizuojame naujas knygas. Esant galimybėms, susitinkame su rašytojais. Klubo nariai, kaip ir kiti skaitytojai,  aktyviai dalyvauja bibliotekos organizuojamose renginiuose.

2017-aisiais Sigito Gedos vardo moksleivių-literatūros bučiulių klubas paminėjo publicisto, poeto Kazio Bradūno 100-ąsias metines, dalyvavo ekskursijose bibliotekoje, viktorinose vaikams ir paaugliams „Kalba – valstybingumo simbolis“ bei „Apie knygnešius ir knygnešystę“, Knygų šalies edukacijoje „Ritininių knygų – mirioramų dirbtuvės" su dailininke Sigute Chlebinskaite, Evaldu Mikalauskiu, Renata Česnavičiene.

2016-aisiais Sigito Gedos vardo moksleivių-literatūros bičiulių klubas dalyvavo susitikime su bibliotekininke Lolita Barzdaitiene; renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, kuriame skaitė poetų Maironio ir Mindaugo Nastaravičiaus kūrybą apie gimtinę; dalyvavo viktrinoje vaikams ir paaugliams „Menu mįslę keturgyslę“; dalyvavo viktorinoje vaikams „Knygnešio diena kitaip“ skirtai paminėti Knygnešio dienai; klubo pirmininkė Rita Pauliukaitienė skaitė paskaitą vaikams „Knyga – mano draugė“, skirtą paminėti Tarptautinei vaikų knygos dienai; klubo nariai dalyvavo susitikime su vaikų literatūros tyrinėtoju, vertėju doc. dr. Kęstučiu Urba.

Minint rašytojo Sigito Gedos 70-ąsias gimimo metines įvyko esė rašymo konkursas „Ten, kur lietūs – Lietuva“. Plačiau apie konkursą galima perskaityti čia.

Pastarieji klubo susitikimai, minint poeto Sigito Gedos gimimo metines:

Klubo nariai paminėjo poeto, publicisto Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines

Bibliotekų metai: klubo narių susitikimas su bibliotekininke Lolita Barzdaitiene

Susitikimas su rašytoju Aivaru Veikniu

Mokiniai, norintys priklausyti klubui ir dalyvauti jo veikloje, kviečiami kreiptis į mokytoją Ritą Pauliukaitienę.

Klubo pirmininkė – Kauno rajono Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Garliavos skyriaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Pauliukaitienė, mob. tel. +37068649788

Klubo koordinatorė – Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų centro vyresn. bibliotekininkė Neringa Klimauskienė.