Pradinis Vaikams Renginiai vaikų centre

Renginiai vaikų centre

Čia žinosi, kokie renginiai vyks bibliotekos Vaikų centre šį mėnesį.

PARODOS VAIKŲ CENTRE:

  • Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ vaikų darbelių paroda „Lietuvėle, tu – graži“
  • Knygų paroda „Poetui ir vertėjui Kaziui Jakubėnui – 90 
  • Knygų paroda „Poetui ir vertėjui Vytautui Rudokui – 90“ 
  • „Skaitymo medis“ – šimtemčio knygų vaikams ir Lietuvai instaliacija

Kviiamapsilankyti